ZBIRANJE PRIPOMB IN PREDLOGOV – NOVA PRAVILNIKA ZA PODELJEVANJE STROKOVNIH NAGRAD DBUS / zaprto 8.9.2010

IO DBUS zbira pripombe in predloge na nova pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydia Wisiakova in Pia in Pino Mlakar. Utemeljene pripombe in predloge pošljite najkasneje do 8. septembra 2010 na naslov DBUS, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana ali na elektronski nalov DBUS: dbus.dbus@gmail.com. O pripombah in predlogih bo razpravljal in odločal IO DBUS.

PRAVILNIK O PODELJEVANJU STROKOVNIH NAGRAD DBUS – LYDIA WISIAKOVA

PRAVILNIK O PODELJEVANJU STROKOVNIH NAGRAD DBUS – PIA IN PINO MLAKAR