ZAHTEVEK DBUS DELOVNI SKUPINI ZA POGAJANJA GLEDE NOVE POKOJNINSKE ZAKONODAJE

Ljubljana, 19. november 2010

Spoštovani!

Podpisani Tomaž Rode, predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije kot krovne organizacije na področju baletne umetnosti v Sloveniji in predstavnica baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana v sindikatu Glosa, Ksenija Kovač, sva se udeležila sestanka delovne skupine na Ministrstvu za delo RS, dne 8. 9. 2010, na katerem je bilo dorečeno, da se sestavi kategorizacija delovnih mest, ki morajo biti v novem pokojninskem zakonu upravičeni do posebnih pogojev.
Globoko zgrožena v imenu stroke in vseh slovenskih baletnih plesalcev opažava, da k sestankom, ki so sledili ne le da nisva bila povabljena, ampak sva pri pregledu prejete pošte ugotovila, da poklic baletni plesalec ni omenjen v nobenem od dokumentov.
Zato v imenu stroke zahtevamo, da se poklic baletni plesalec nemudoma uvrsti na sesznam kategorizacije delovnih mest, za katere velja, da morajo biti upravičena do posebnih pogojev za upokojevanje ter v vse dokumente, ki se vežejo na delovna mesta, za katera morajo veljati posebni delovni pogoji in kriteriji za upokojevanje!
Poklic Baletni plesalec je glede na zahtevnost dela in glede na zdravstvene posledice baletnih plesalcev med in po aktivni plesni karieri, ki so plod izjemoma težkih fizičnih in psihičnih obremenitev pri delu, nedvomno upravičen do beneficirane delovne dobe oziroma kakršnih koli podobnih olajšav!
V upanju, da bo zahtevek nemudoma obravnavan, da bosta z uvrstitvijo poklica Baletni plesalec na spisek delovnih mest, ki so upravičena do posebnih delovnih pogojev in kriterijev za upokojevanje baletnim plesalcem nemudoma povrnjena čast in dostojanstvo, v najkrajšem času pričakujemo odgovor oziroma dokazilo o sprovedbi zahtevka!
V nasprotnem primeru bomo primorani naša stališča predstaviti in zastopati na svoj način, kar bo brez dvoma sprožilo mnenje o neenotnosti in neusklajenosti, ki bo privedla do podaljšanja pogajanj v zvezi z zahtevami glede nove pokojninske reforme!
S spoštovanjem!

Tomaž Rode, predsednik DBUS

V vednost:
– Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana
– Baletni ansambel SNG Maribor
– Strokovna skupina za poenotenje stališč glede nove pokojninske zakonodaje
– ga. Ksenija Kovač, sindikalna predstavnica baleta SNG Opera in balet Ljubljana
– g. Doro Hvalica, predsednik sindikata Glosa
– g. Andrej Sraka, sindikat Glosa