Z MAYO PLISECKO NA KOSILU PRI PREDSEDNIKU REPUBLIKE SLOVENIJE, DR. DANILU TÜRKU