VELIKI SLAVNOSTNI KONCERT OB 120-LETNICI STAVBE SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA

V petek 26.10. in v soboto 27.10.2012 so v ljubljanski operno-baletni hiši s slavnostnim koncertom obeležili 120-letnico stavbe SNG Opera in balet Ljubljana, ki je vse od svojega nastanka pomembno zaznamovala kulturno dogajanje na Slovenskem in prispevala k utrditvi slovenske kulturne identitete.
Na slavnostnem koncertu so nastopili vsi umetniški ansambli SNG Opera in balet Ljubljana. Baletni ansambel je predstavil divertsman iz drugega dejanja Labodjega jezera ter Polovske plese iz opere Knez Igor, v koreografiji umetniškega vodje baleta, Ireka Mukhamedova.
Nacionalna operno-baletna hiša je temu jubileju posvetila celotno sezono 2012/2013 in jo poimenovala Zlitje stoletij. Pomembno obletnico bo zaznamovala tudi vrsta spremljajočih dogodkov, ki bodo še dodatno obogatili praznično dogajanje.