VABILO NA REDNI LETNI OBČNI ZBOR ČLANOV DBUS 2018

Ljubljana, 4. marec 2018

 

VABILO

 

Spoštovani člani DBUS,

vljudno vabljeni na REDNI OBČNI ZBOR Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki bo

v nedeljo, 18. marca 2018, ob 11.00 uri,

v sejni sobi Slovenskega narodnega gledališča Maribor, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor


Predlagani dnevni red:

 1. Izvolitev verifikacijske komisije (ugotavljanje prisotnosti)
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
 4. Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, kandidacijske komisije in volilne komisije.
 5. Poročilo predsednika, tajnice in blagajničarke
 6. Pogovor o poročilih
 7. Seznanitev z zaključnim računom DBUS za leto 2017, poročilo Nadzornega odbora in sprejem  zaključnega računa DBUS za leto 2017
 8. Poročilo o inventurnem stanju DBUS 2017
 9. Diskusija o višini članarine za leto 2018
 10. Program dela in finančna projekcija za leto 2018
 11. Razno (vprašanja, predlogi, mnenja, pobude)

Po občnem zboru bo prijateljsko druženje!

Zaradi števila potrebnih mest, organiziranega prevoza članov ljubljanske regije in rezervacije prostora za druženje prosimo vse, da svojo udeležbo na občnem zboru potrdite najkasneje do vključno srede, 14. marca 2018 po telefonu na številko:

 • za člane iz Ljubljane in okolice: 040 465 160 (Tomaž Rode)
 • za člane iz Maribora in okolice: 031 251 189 (Matjaž Marin)
 • oziroma po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si

Hvala!

Odhod avtobusa iz Ljubljane bo izpred SNG Opera in balet Ljubljana ob 9.00 (nujne so predhodne prijave!).

 

Izvršni odbor DBUS