USTANOVLJEN BALETNO RAZVOJNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE 

Na pobudo Društva baletnih umetnikov Slovenije je Ministrstvo za kulturo aprila 2016 ustanovilo Baletno razvojni svet in imenovalo njegove člane, predstavnike iz posameznih strokovnih baletnih inštitucij v Sloveniji ter Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje in šport.  Člani Baletno razvojnega sveta so Primož Kristan iz Ministrstva za kulturo RS, Sanja Nešković Peršin iz SNG Opera in balet Ljubljana, Edward Clug iz SNG Maribor, Dejan Prešiček iz Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Helena Valerija Krieger iz Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Anton Bogov iz Baletne akademije Antona Bogova kot predstavnik privatnih baletno izobraževalnih inštitucij, Tomaž Rode iz Društva baletnih umetnikov Slovenije ter Ljubica Lukan iz Ministrstva za visoko šolstvo.

Na svoji prvi seji je Baletno razvojni svet sprejel izhodišča za delovanje v prvem obdobju, ki vključujejo predvsem problematiko upokojevanja baletnih plesalcev, problematiko zaposlovanja mladih baletnih plesalcev v slovenskih baletnih ansamblih in ustanovitev Akademije za balet oziroma baletnega izobraževanja na visoki stopnji. Dotaknil se je tudi problematike privatnega baletnega izobraževanja, pri katerem je v nekaterih primerih opaziti nestrokovno delovanje posameznih privatnih baletnih šol, in sicer z namenom zaščite imena Baletna šola, kar bi opredelilo strokovne izobraževalne zahteve, če šola želi pridobiti naziv baletna.

Ali bo Baletno razvojni svet uspel premikati okvire, ali bo deloval iskreno, odkrito in v dobro slovenske baletne umetnosti pa bo nedvomno pokazal čas.