STATUS BALETNIH PLESALCEV V RS – STROKOVNA SKUPINA ZA POENOTENJE STALIŠČ

Društvo baletnih umetnikov Slovenije sestavilo skupino za poenotenje strokovnega stališča glede statusa baletnih umetnikov v RS v bodoče

Društvo baletnih umetnikov Slovenije se je odločilo, da sestavi strokovno skupino za poenotenje stališč, oblikovanje predloga in strategije za dosego ciljev, v katero so vključeni poleg baletnih umetnikov različnih generacij tudi vodilni obeh javnih zavodov.

Po okrogli mizi o statusu baletnih plesalcev v RS, ki je pod naslovom: »Po kateri poti naj zapleše?« potekala 14. maja 2009 na Ministrstvu za kulturo, in po opravljeni anketi, ki so jo izpolnjevali aktivni baletni plesalci obeh osrednjih baletnih ansamblov, smo zašli v pasivnost.
Tako okrogla miza kot anketa, katere rezultati so bili poslani na Ministrstvo za kulturo, sta jasno pokazali  ali nakazali mnenja večine, ki so, kar lahko vidimo predvsem iz analize ankete, v glavnem razsodna in realna, hkrati pa tako v dobro stroke kot baletnega plesalca posameznika.
Tako se je predsednik DBUS, Tomaž Rode odločil za sestavo skupine za uskladitev stališč o statusu baletnega plesalca v RS v bodoče predvsem na podlagi spoznanja, da s pasivnostjo znotraj stroke ali s prepustitvijo drugim, da odločajo o naši prihodnosti, ne bomo dosegli zaželenega rezultata.
Zavedati se moramo, da morajo predvsem organi znotraj državne uprave delovati skladno z drugimi ministrstvi, skladno z zakoni in skladno s predlogi zakonskih sprememb, pri čemer gre misliti predvsem na pokojninsko reformo. Na podlagi teh dejstev lahko pričakujemo, da bo Ministrstvo za kulturo brez jasnega stališča stroke verjetno predlagalo najboljši možen predlog, ki bo skladen s splošno pokojninsko zakonodajo, vendar pa ta nikakor ne bo takšen, kakršnega se večina od nas želi.
Tako lahko neusklajenost oziroma neusklajenost znotraj stroke označimo kot zaskrbljujoče dejstvo. Če ne bomo uskladili stališče stroke kot celote, se pravi če ne bomo vsi zagovarjali istega stališča, ne bomo nikomur v pomoč, še najmanj pa Ministrstvu za kulturo. Izkoriščeno bo sleherno nesoglasje, saj kot vemo, je najlažje prirediti oziroma jasneje, napisati nov zakon na podlagi obstoječih veljavnih zakonov.
Razlog, da smo sedli za isto mizo je, da najdemo najboljšo in povsem enotno stališče, s katerim bomo lahko nastopali složno. Z enotnim stališčem in jasnimi utemeljitvami, ki morajo temeljiti na logično postavljenem sistemu, ki bo od začetka šolanja pa do konca kariere baletnega plesalca potekal gladko, bomo lahko končali nekaj mesecev trajajočo pasivnost v zvezi z ureditvijo statusa baletnih plesalcev v RS.
Zavedati se moramo še nečesa. Da bomo dosegli tisto kar želimo oziroma tisto, kar bomo na koncu označili kot poenoteno stališče, ne bomo smeli niti trenutka več sedeti prekrižanih rok. Edino vztrajnost, zmerna in diplomatska agresivnost in nepopustljivost, nas bodo popeljale do želenega cilja, takšnega, ki bo omogočal normalno funkcionalnost obeh baletnih ansamblov, hkrati pa zagotovil vso dostojanstvo baletnega plesalca kot posameznika!
Predsedni DBUS tako poziva, da se s tem trenutkom vsi odpovemo individualnim idejam o tem, kako bo vsak zase reševal problem po svoji poti in na svoj način, in predlagal, da od zdaj dalje delujemo složno in s skupnimi močmi, se pogovarjamo, diskutiramo o sleherni ideji in precenimo kaj je dejansko dobro in kaj ne, kaj je funkcionalno in kaj ni. Tak način nam nudi veliko večjo možnost uspeha!
Pred nemi je torej odgovorna, hkrati pa tudi častna naloga. Razmišljajmo na način, ki bo prinesel rešitve, na katere bomo lahko ponosni in ki bodo zagotavljale ponos in dostojanstvo baletni stroki, baletnim gledališčem in baletnemu plesalcu. Zato pozivam vse k razsodnemu razmišljanju.