STATUS BALETNEGA PLESALCA – DBUS POSLALO PREDLOG ZA STATUSNO REŠITEV NA MINISTRSTVO ZA KULTURO RS

Status baletnega plesalca – DBUS poslalo predlog za statusno rešitev na Ministrstvo za kulturo RS.

Skupina za poenotenje stališč o statusu baletnih umetnikov v Republiki Sloveniji, ki jo je konec leta 2009 sestavilo Društvo baletnih umetnikov Slovenije, je izdelala predlog za statusno rešitev baletnih plesalcev v Republiki Sloveniji v prihodnje, ki ga je Društvo baletnih umetnikov Slovenije dne 21. aprila 2010 poslalo na Ministrstvo za kulturo RS.

Po nekaj sestankih in več debatah, se izdelani predlog nanaša na situacijo, v kateri je potrebno upoštevati predvsem dvoje, in sicer zagotoviti najboljšo možno prihodnost slovenskim baletnim plesalcem kakor v Sloveniji delujočim baletnim plesalcem, ob tem pa upoštevati tudi razloge, ki bodo omogočili popolno funkcionalnost stroke, predvsem pa pretok plesalcev v obeh slovenskih baletnih ansamblih.

Predlog je široko zastavljen in ponuja kar nekaj iztočnic, ki bi omogočale baletnim plesalcem osebno odločitev o tem, kako želijo preživeti svoje življenje. Osnovni vzorec predvideva vrnitev obsega delovne dobe baletnega plesalca, pri kateri naj bi eno leto dela ponovno veljalo za eno leto in šest mesecev delovne dobe, ob tem pa naj sorazmerno z delovno dobo baletni plesalec hitreje izpolnjeval tudi starostne pogoje, kar bi ob izpolnjeni delovni dobi baletnim plesalcem zagotovilo odhod v polno pokojnino.  Iz osnovnega vzorca, s katerim naj bi si baletni plesalec v Republiki Sloveniji pridobil pravico do odhoda v pokoj, pa izhaja nekaj podvzorcev, ki so zgolj v domeni in osebni odločitvi vsakega posameznika. Ob dejstvu, da je predlog v tem segmentu v popolnosti v dobrobit baletnega umetnika kot posameznika, saj mu zagotavlja popolno umetniško dostojanstvo, pa istočasno predvideva tudi dejstva v dobrobit baletne stroke kot celote, pri čemer se opira predvsem na zagotovitev popolne in nemotene dejavnosti baletnih ansamblov.

V sklopu skupine so delovali Danilo Rošker, direktor SNG Maribor, Mitja Bervar, ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana, Edward Clug, vodja baleta SNG Maribor, Jaš Otrin, v.d. umetniški vodja baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Vojko Vidmar, baletni umetnik in Prešernov nagrajenec, Tomaž Rode, predsednik DBUS, Alenka Ribič Laufer, prvakinja baleta SNG Maribor, Regina Križaj, prvakinja baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Matjaž Marin, solist baleta SNG Maribor in podpredsednik DBUS, Olja Ilič, baletna umetnica, Bojana Hinteregger, baletna umetnica, Zvone Penko, baletni umetnik, bivši vodja baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Urša Vidmar, članica baletnega solo-zbora ansambla SNG Opera in balet Ljubljana, Branka Popovici, članica baletnega solo-zbora ansambla SNG Maribor in Klavdija Stanešič, plesalka baletnega ansambla SNG Maribor.

Skupina je delovala složno, v zvezi z večino podanih predlogov in idej je drugačno mnenje podal le v.d. umetniškega vidje baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Jaš Otrin, ki v nasprotju z ostalimi člani Skupine za poenotenje stališč ne zagovarja ohranitve zaposlovanja baletnih plesalcev za nedoločen čas kot tudi ne možnosti, da je baletnim plesalcem po opravljeni aktivni plesni karieri zagotovljena možnost odhoda v pokoj. Zato tudi kot edini član skupine, predloga, ki ga je Društvo baletnih umetnikov Slovenije poslalo na Ministrstvo za kulturo 13. aprila 2010, ni podpisal.