SPREJET NOVI PROGRAM VIŠJE BALETNE ŠOLE

Dne 12. decembra 2014 je bil na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje  obravnavan in sprejet študijski program višjega šolskega izobraževanja Balet.

Zadnja usklajevanja  na različnih komisijah in z MIZŠ so bila izjemno zahtevna, a je bil pri interpretacijah v neizmerno pomoč direktor KGB Ljubljana, g. Prešiček.

S skupnimi močmi smo zmagali in znova imamo v SLO program Višjega šolskega izobraževanja Balet.

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana bo tako s šolskim letom 2015 / 2016 ponovno vpisal nove študente.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije se za predano delo zahvaljuje predvsem direktorju Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Dejanu Prešičku in Višji svetovalki za področja na CPI, Anici Justinek!