SKLENJEN DOGOVOR S SNG OPERA IN BALET LJUBLJANA O NEOMEJENEM BREZPLAČNEM OGLEDU BALETNIH PREDSTAV ZA ČLANE KOMISIJ

Upoštevajoč dejstvo, da se mora strokovnim komisijam za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS Lydie Wisiakove in Pie in Pina Mlakarja v bodoče omogočiti ogled večine baletnih dogodkov in s tem zagotoviti boljši vpogled v ustvarjanje posameznih slovenskih ali v Sloveniji delujočih baletnih umetnikov, kar bo posledično pripeljalo do realnejšega odločanja o dobitnikih nagrad v naslednjih letih, je bil s SNG Opera in balet Ljubljana sklenjen dogovor, da se članom obeh komisij v bodoče zagotovi neomejen obisk baletnih predstav oziroma predstav v katerih sodelujejo baletni plesalci.
Prav tako je v teku sklenitev enakega dogovora z vodstvom SNG Maribor.