SESTANEK PREDSEDNIKA DBUS NA MINISTRSTVU ZA KULTURO, 13. NOVEMBRA 2017

13. novembra 2017, se je predsednik DBUS udeležil sestanka na ministrstvu za kulturo, ki je bil sklican na popbudo DBUS. Na sestanku so iskali in ocenjevali možnosti, vezane na predlog DBUS in Sindikata Glosa, ki je bil podan 5. junija 2017.

Glavno izhodišče za nadaljnja pogajanja je bilo sprejeto na podlagi izračuna, da bi poklicno upokojevanje baletnih plesalk in plesalcev z dostojno višino poklicne in kasneje polne pokojnine, ki bi se gibala nekje med 800 in 900 eur mesečno, torej na način, ki sta ga predlagala DBUS in Sindikat Glosa, državo stalo mnogo manj, kot jo stane trenutno stanje. Izdelavo takšnega izračuna je predlagal že Sindikat Glosa na sestanku, junija 2017. 

Ministrstvo za kulturo trenutno preverja sistemske možnosti, ki bi baletnih plesalkam in plesalcem ponudili dobre pogoje, na podlagi katerih bi se lažje odločali za odhod v poklicno pokojnino.