SESTANEK O PONOVNI VZPOSTAVITVI VIŠJE BALETNE ŠOLE

Junija 2014 je na pobudo DBUS o ponovni vzpostavitvi izobraževanja v okviru Višje baletne šole Zavod za poklicno izobraževanje RS sklical sestanek. Namen sestanka je bil dogovor o nadaljnjih poteh in uskladitvi mnenja o možnostih, kako preoblikovati predlog že prenovljenega visokošolskega programa  Balet iz leta 2011, da bo v skladu z zahtevami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in hkrati tudi usklajen s potrebami stroke na trgu dela.

Usklajen in preoblikovan predlog višješolskega programa Balet je bil v oktobru 2014 posredovan v obravnavo in sprejem na Strokovni svet RS za strokovno izobraževanje, tako da je bila pravočasno pripravljena vsa dokumentacija za razpis za vpis v 1. letnik v šol. letu 2015/16.

Predlog programa VBŠ 2014