SESTANEK NA DRUŠTVU SLOVENSKIH SKLADATELJEV V ZVEZI Z IMENOVANJEM DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKO UREJANJE POLOŽAJA NVO V KULTURI

Po objavi sklepa o imenovanju delovne skupine za sistemsko urejanje položaja NVO v umetnosti in kulturi (št.: 024-11/2009/15) se je na Društvo slovenskih skladateljev obrnilo precejšnje število nevladnih organizacij s pripombo, da pri sistemskem urejanju položaja niso zadostno zastopani. Z mnogimi od teh, med njimi tudi DBUS, je bilo na neformalnem sestanku dne 2. decembra 2009 konkretno ugotovljeno, da v delovni skupini za sistematsko urejanje položaja NVO v umetnosti in kulturi ni zadostnega števila predstavnikov tistih skupin, ki s permanentno ponudbo lastne – slovenske – produkcije programov in predstavitvijo tujih izvajalcev zapolnijo ogromno vrzel neinstitucionalne ponudbe. To so festivali, komorni orkestri in ansambli ter področje baletne umetnosti. Zato je bil sprejet sklep, da se na ministrstvo za kulturo pošlje predlog, da se iz teh široko razvejanih dejavnosti programsko skrbno načrtovanih in že dolgo uspešno delujočih, za vsako področje izbere po še enega, dodatnega člana (festivali, komorne skupine in balet). V takšni sestavi bi bil dialog ‒ izmenjava strokovnih mnenj in predlogov mnogo širši in bolj uravnotežen. Predlog je bil poslan na Ministrstvo za kulturo RS 9. 12. 2009.