SESTANEK NA CENTRU ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Predlog programa Višje baletne šole z dne 30. oktober 2014

Vsebina dela sestanka:

  1. Razpravljali smo o širšem pomenu VŠI programa Balet za  Slovenski prostor.
  2. Pregledali smo predloge  dopolnitev višješolskega programa Balet s cilji in predmeti s področja koreografije, predmetnik in kadrovske pogoje za izvedbo programa.

Iz razprave, dogovori, sklepi in ugotovitve:

Ohrani se pedagoški modul s predmeti, prav tako tudi moduli in predmeti s področja koreografije, vendar poudarek v programu bi naj bil na razvoju kompetenc baleta. Skladno s tem so bile predlagane korekcije števila ur  v predmetniku VŠP Balet in sicer:

  • ure in s tem kreditne točke se povečajo modulu M4 Balet iz 450 na 570 ur ali iz 15 na 19 kreditnih točk na račun naslednjih modulov in predmetov, ki se jim na ta račun zmanjšajo ure in s tem kreditne točke.

Zmanjša se modulom:

  • M5 Koreografija 1 na 390 ur ali 13 kreditnih točk, (osnove koreografije 120 ur ali 4 KT in Svetovni koreografski viri 180 ur ali 6 KT);
  • M7 psihologija na 180 ur ali 6 KT (psihologija osebnosti in učenja 60 ur ali 2 KT);
  • N8 Pedagoško delo na 180 ur ali 6 KT (metodika baleta 60 ur ali 2 KT)
  1. Predlagane kataloge znanj za predmete  modulov Koreografija 1 in Koreografija 2. bo ga. Petra Pikalo v sodelovanju s strokovnimi kolegi temeljito pregledala, po potrebi korigirala in pripravila čistopis do panelne razprave o programu s socialnimi partnerji, ki je že dogovorjen za 5. november 2014 ob 9.00. uri na CPI. Pri morebitnih korekcijah se za podlago mora upoštevati  veljavni Poklicni standard za naziv koreograf/koreografinja.
  2. Vsebinski in drugi strokovno utemeljeni predlogi korekcij v  programu in v vseh katalogih znanj VŠP Balet so zaželeni do panelne razprave. Po obravnavi gradiva na Strokovnem svetu RS za poklicno izobraževanje in morebitnem sprejemu gradiva, korekcije ne bodo več mogoče.

Sestanek vodila in zapisala: Anica Justinek, prof., Višja svetovalka za področja