SESTANEK DBUS IN SINDIKATE GLOSA S PREDSTAVNIKI MINISTRSTVA ZA KULTURO, VEZAN NA ČIMPREJŠNJE UPOKOJEVANJE STAREJŠIH BALETNIH PLESALCEV

Marca 2017 se je Društvo baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) v celoti uskladilo s sindikatom Glosa v zvezi nadaljnjih akcij, vezanih na upokojevanje baletnih plesalk in plesalcev v Republiki Sloveniji.

Predsednik DBUS, Tomaž Rode in predstavnika Sindikata Glosa, Ksenija Kovač in Mitja Šuštar, so dne 5. junija 2017 na Ministrstvu za kulturo opravili sestanek in predstavili možnosti čimprejšnjega upokojevanja baetnih plesalcev, ki bi po eni strani ponudilo boljše upokojevalne pogoje baletnim plesalcem, da bi se ti sploh odločali za odhod v poklicno pokojnino, po drugi strani pa bi pričeli tudi z urejanjem pretoka mladih baletnih plesalcev v slovenska baletna ansambla.

Baletnim plesalcem se že nekaj časa ponovno šteje leto dela za leto in pol, poleg tega je od februarja 2016 delodajalec za baletne plesalce dolžan plačevati namesto prejšnjih 9,25%, zdaj maksimalnih 16% prispevka od bruto osebnega dohodka v steber dodatnega pokojninskega zavarovanja. Upokojevanje baletnih plesalcev je bilo opredeljeno v ZUJIK II že z ministrom Grilcem. V zakonu je zapisano, da se baletni plesalec, potem ko doseže pogoj zahtevane delovne dobe lahko poklicno upokoji, vendar le, če na na računu razpolaga z dovoljšnjimi sredstvi. Dovoljšnjih sredstev pa z osebnim dohodkom ne doseže noben plesalec. Tako bi sicer tisti baletni plesalci, ki že imajo pogoje za poklicno upokojitev to lahko tudi sprejeli, a višina poklicne pokojnine nikakor ni sprejemljiva. Ta se v tem trenutku giblje v višini nečastnih 500 eur. Predlog ministrstvu je bil, da se količnik trenutno veljavne poklicne pokojnine pomnoži z 1,26 in tako doseže poklicno pokojnino nekje med 800 in 900 eur mesečno. Takšna višina pokojnine bi bila verjetno vsaj za določen krog starejših baletnih plesalk in plesalcev, ki izpolnjujejo pogoje za odhod v poklicno upokojitev, sprejemljiva. V nadaljevanju se je predlog glasil, da bi država ali samo MK na leto omogočilo poklicno upokojitev dvema ali trem baletnim plesalcem iz vsakega baletnega ansambla (po linearnem sistemu od najstarejšega navzdol), tako da jim vrne tri mesece dodane delovne dobe letno od leta 2000 do 2016, hkrati pa zagotovi sredstva v pokojninsko blagajno za čas, ko bo plesalka ali plesalec v poklicni upokojitvi, torej vse do doseženih obeh pogojev, t.j. let dela in starosti. Na tak način bi plesalci prejemali za danes dokaj dostojno višino pokojnine, t.j. nekje med 800 in 900 eur tudi potem, ko bi izpolnili pogoje za polno upokojitev. Na tak način bi končno pristopili k postopnemu pomlajevanju baletnih ansamblov.

Zdaj na Ministrstvu za kulturo ocenjujejo možnosti oz. iščejo možnosti takšne oblike upokojevanja baletnih plesalk in plesalcev.