REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR 2017

Ljubljana, 21. februar 2017

VABILO

 

Spoštovani člani DBUS,

vljudno vabljeni na

REDNI VOLILNI OBČNI ZBOR

Društva baletnih umetnikov Slovenije, ki bo

v nedeljo, 19. marca 2017, ob 11.00 uri

v Slovenskem gledališkem muzeju, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

 

Predlagani dnevni red:

 1. Izvolitev verifikacijske komisije (ugotavljanje prisotnosti)
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
 4. Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, kandidacijske komisije in volilne komisije.
 5. Poročilo predsednika, tajnice, blagajničarke in nadzornega odbora
 6. Pogovor o poročilih
 7. Sprejem zaključnega računa DBUS za leto 2016
 8. Poročilo o inventurnem stanju DBUS
 9. Diskusija o višini članarine za leto 2017
 10. Program dela in finančna projekcija za leto 2017
 11. Poročilo IO DBUS o prejetih kandidaturah za volitve v organe DBUS za novo mandatno obdobje
 12. Predaja kandidatur za volitve v organe DBUS za novo mandatno obdobje Kandidacijski komisiji
 13. Poročilo Kandidacijske komisije
 14. Predstavitev predloga plana delovanja DBUS in delovnih usmeritev DBUS s strani kandidatov za predsednika DBUS v novem mandatnem obdobju
 15. Volitve organov DBUS v novem mandatnem obdobju
 16. Odmor
 17. Poročilo volilne komisije o poteku volitev
 18. Razglasitev rezultatov volitev organov DBUS v novem mandatnem obdobju
 19. Nadomestne volitve tajnice DBUS za obdobje do 31.12.2017
 20. Razno (vprašanja, predlogi, mnenja, pobude)

Člani iz naslova Osnovnega članstva, ki želijo podati bodisi posamično ali skupinsko kandidaturo za volitve v organe DBUS za mandatno obdobje 1.1.2018 – 31.12.2021 morajo izpolniti spletni obrazec najkasneje do 10. marca 2017 do 24.00 ure! 

Po občnem zboru bo prijateljsko druženje!

Zaradi števila potrebnih mest, organiziranega prevoza članov mariborske regije in rezervacije prostora za druženje prosimo vse, da svojo udeležbo na občnem zboru potrdite najkasneje do vključno srede, 15. marca 2017 po telefonu na številko:

 • za člane iz Ljubljane in okolice: 040 465 160 (Tomaž Rode)
 • za člane iz Maribora in okolice: 031 251 189 (Matjaž Marin)
 • oziroma po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si

 

Hvala!

Odhod avtobusa iz Maribora bo izpred SNG Maribor bo ob 9.00 (nujne so predhodne prijave!).

 

Za IO DBUS

Tomaž Rode, predsednik


V nadaljevanju si lahko ogledate pravočasno prispele kandidature za volitve v organe DBUS za mandatno obdobje 1.1.2018 – 31.12.2021

01 Kandidatura ANA TROJNAR – tajnica DBUS

02 Kandidatura SKUPINSKA: IO DBUS: Tomaž Rode: predsednik, Matjaž Marin: podpredsednik, Ana Trojnar: tajnica, Sonja Kerin Krek: blagajničarka, Vojko Vidmar: član, Bojana Hinteregger: članica, Urša Vidmar: članica, Mirjana Šrot: članica, Gaj Žmavc: član. NADZORNI ODBOR DBUS: Darja Sebastian, Olesja Hartmann, Jernej Kalan. DISCIPLINSKA KOMISIJA: Tetiana Svetlična, Zvone Penko, Siniša Bukinac.

03 Kandidatura DAMJAN MOHORKO – predsednik DBUS – ODSTOPIL OD KANDIDATURE

04 Kandidatura CLAUDIA SOVERE – predsednik DBUS – ODSTOPILA OD KANDIDATURE