PRIPRAVLJENO CELOSTNO GRADIVO ZA PROGRAM VIŠJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA – BALET

17. oktobra 2014 je Center za poklicno izobraževanje pripravil celostno gradivo za panelno razpravo o prenovljenem programu Balet z »novimi rešitvami«, kot so bile dogovorjene na predhodnem srečanju, 2. septembra 2014.  Panelna razprava je potekala 5. novembra 2014 v prostorih CPI.  Gradivo je vključevalo Splošni del programa  (SDP) Balet in kataloge znanj za vse predmete ter oba poklicna standarda, PS baletni plesalec in PS koreograf, na podlagi katerih je  predlog program višjega strokovnega izobraževanja  Balet pripravljen.