PRIJAVE PROGRAMOV DBUS NA RAZPIS MINISTRSTVA ZA KULTURO RS ZA SOFINANCIRANJE V NASLEDNJEM ŠTIRILETNEM OBDOBJU

Društvo baletnih umetnikov Slovenije je, kot že večkrat do sedaj, ponovno kandidiralo na razpis Ministrstva za kulturo RS in se potegovalo za sofinanciranje svojih programov za štiriletno obdobje od 2010 do 2013.
Obširno zastavljen program, s katerim namerava Društvo baletnih umetnikov Slovenije še bolj intenzivno uveljavljati svoje poslanstvo, temelji na dosedanjih aktivnostih uprizarjanja baletnih koncertov s katerimi širi vedenje o baletni umetnosti v vseslovenski kulturni prostor, predvsem v kraje oddaljene od obeh osrednjih kulturnih centrov in s tem med ljudi, ki jim baletna umetnost ni vsakdanje dostopna, pa Svečanih baletnih koncertov s podeljevanjem strokovnih nagrad Lydie Wisiakove in Pie in Pina Mlakarja, vsakoletnih Gala večerov novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, učnih ur o baletu s katerimi mlademu občinstvu od vrtcev pa vse do srednjih šol predstavi baletno umetnost z namenom, da nekateri v prihodnosti postanejo njeni stalni ali pa vsaj občasni spremljevalci ter izdajanje strokovnega časopisa Balet v enakem obsegu kot do sedaj z željo po višanju števila izvodov.
Ob njih pa mnogi novi načrti, katerih realizacija naj bi posvetila več pozornosti predvsem tistim področjem baletne umetnosti v Sloveniji, ki se preveč zanemarjajo. Mednje sodi nadgradnja Gala večerov novih baletnih koreografij s katerimi DBUS želi najobetavnejšim ponuditi možnost kontinuiranega koreografskega razvoja za stopnico višje ter skrb za že uveljavljene slovenske koreografske umetnike, na katere se v zadnjem času vse bolj pozablja. Večer naj bi bil sestavljen iz dveh ali treh koreografij na glasbo tistih skladateljev, tako slovenskih kot mednarodnih imen, katerih leto se v določenem koledarskem letu praznuje.
V prijavah je precejšnja pozornost namenjena tudi mladim baletnim plesalcem, tistim na katere smo že skoraj pozabili. Kopica izšolanih slovenskih baletnih plesalcev na prostem tržišču dela se je začela oddaljevati od baletne umetnosti. S tem vse bolj zamira slovenska baletna umetnost, perspektivnim slovenskim baletnim plesalcem pa po zaključku šolanja prihodnost ni več zagotovljena kot jim je bila nekoč. V želji, da tistim, ki želijo vzdrževati svoje baletno znanje in plesno kondicijo, jo nadgrajevati in ob tem upati, da jim morda vrata v baletni ansambel le ne ostanejo za vselej zaprta, bo DBUS izšolanim brezposelnim baletnim plesalcem poskusil omogočiti nadaljnji razvoj tako z delom za zaprtimi vrati kot z nastopi, ob tem pa najperspektivnejše vključevati v svoje večje projekte.
Z namenom, da bi najboljšim diplomantom olajšali iskanje zaposlitve, jim ponudili več opcij, se je v sodelovanju z Avstrijsko baletno zvezo začel pripravljati mednarodni projekt Gaudeamus gala, na katerem naj bi vsako leto nastopili najuspešnejši diplomanti slovenskih baletnih šol in baletnih šol iz bližnjih držav.
Po svetu deluje veliko slovenskih baletnih umetnikov. Da nanje nismo pozabili z namenom, da ostanejo del slovenske baletne družine, naj bi pokazala različna mednarodna sodelovanja. Ta pa ne ostajajo vezana zgolj na slovenske umetnike v tujini, vendar tudi na razna sodelovanja z baletnimi organizacijami drugih evropskih držav. Vsekakor je načrtovana večja promocija slovenske baletne umetnosti tako doma kot izven naših meja, mednje pa sodijo razne razstave o baletu, kot višek pa 1. Slovensko mednarodno baletno tekmovanje 2013.
Prijava je bila visoko ocenjena, Društvu baletnih umetnikov Slovenije pa dodeljena finančna sredstva, s katerimi bo mogoče izvesti večji del zastavljenih načrtov. Seveda so med njimi tudi tisti, deloma vezani na sredstva soorganizatorja, brez katerih pa seveda realizacija predvsem nekaterih mednarodnih projektov ne bo mogoča.