PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE ODLIKOVAL JANEZA MEJAČA Z REDOM ZA ZASLUGE

Na predlog Društva baletnih umetnikov Slovenije in občine Mokronog – Trebelno je predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk 11. julija 2011 z visokim državnim priznanjem, Redom za zasluge, odlikoval slovenskega baletnega umetnika Janeza Mejača za njegov vsestranski prispevek k slovenski baletni in gledališki umetnosti.
V obrazložitvi je dr. Danilo Türk zapisal: »Janez Mejač, mojster baleta, pedagog, režiser, organizator in vodja, je v naši državi ne samo široko znan, ampak deležen številnih priznanj za umetniško delo. Tem priznanjem se današnje odlikovanje pridružuje, pri čemer pa je pri tem odlikovanju in njegovi obrazložitvi v veliki meri v ospredju organiziranje in neposredno delo za druge – poleg lastne umetniške ustvarjalnosti in velike izrazne moči – delo za druge z namenom, da bi umetnost vzljubili, da bi jo sprejeli kot smiselni del osebne identitete in verjeli vanjo. Janeza Mejača lahko mirno prištevamo, poleg njegovih vrhunskih umetniških dosežkov, v skupino najučinkovitejših menedžerjev in pedagogov na umetniškem področju. In če smo se na umetniškem področju navadili na izraz pedagog, se moramo navaditi tudi na izraz menedžer in prepoznati, med tistimi vrhunskimi umetniki, ki so pokazali tudi menedžerske sposobnosti, te sposobnosti cenimo kot samostojno, pomembno vrednoto, za katero je prav, da jo naša družba v polni meri prizna.«