POVABILO KGB LJUBLJANA IN SGBŠ MARIBOR K PODPISU DOGOVORA O SODELOVANJU

Novembra 2009 je predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije uradno povabil k sodelovanju v prihajajočih letih oba osrednja baletno izobraževalna zavoda, Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana vključujoč Baletno šolo ter Srednjo glasbeno in baletno šolo – Baletno šolo in Srednjo baletno šolo Maribor.

Z ravnateljem KGBL, Tomažem Buhom in vodjo oddelka za balet na KGBL, Matejem Selanom je Društvo baletnih umetnikov v želji po obsežnejšem in tesnejšem sodelovanju v prihodnosti podpisalo obojestranski dogovor. Prvenstveno gre za vključevanje učencev in dijakov oddelka baleta na KGBL v projekte DBUS, predvsem v programe nekaterih baletnih koncertov in učnih ur o baletu.

Z vodjo oddelka baleta na SGBŠ Maribor, Heleno Valerijo Krieger je bil opravljen pogovor, poslan pa tudi uradni predlog o sodelovanju. Z njenim mnenjem in zainteresiranostjo po sodelovanju med DBUS in SGBŠ Maribor pa se ni strinjala na novo ustoličena ravnateljica Srednje glasbene in baletne šole Maribor, Helena Meško, ki je menila, da bi bil podpis tovrstnega sodelovanja preveč zavezujoč. Zato do podpisa ni prišlo.

Ker Društvo baletnih umetnikov Slovenije čuti odgovornost do postopnega in pravočasnega vključevanja učencev in dijakov obeh osrednjih baletnih šol v vrste profesionalnih baletnih plesalcev, saj bi jih nastopanje z njimi obogatilo za še več odrskih in delovnih izkušenj na podlagi izkušenj profesionalnih baletnih plesalcev, DBUS odločitev SGBŠ Maribor še posebej obžaluje! Kljub temu bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije v prihodnje delovalo po svojih prepričanjih in se trudilo za vzpostavitev sodelovanja tudi z SGBŠ Maribor.