PISMO DBUS LUČKI BOHM, ČLANICI SVETA ZPIZ IZ VRSTE SINDIKATOV ZSSS

Ljubljana, 16. november 2010

Spoštovana gospa Lučka Bohm!

Pišem vam v zvezi pogajanj z vlado o predlogu novega pokojninskega zakona. Predstavnica baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana v sindikatu Glosa, Ksenija Kovač in podpisani Tomaž Rode, sva se udeležila sestanka delovne skupine na Ministrstvu za delo RS, dne 8. 9. 2010. Na sestanku sva vztrajala do njegovega zaključka, kar pomeni, da seje nisva zapustila, tako kot nekateri predstavniki sindikatov oziroma posameznih strokovnih področij. Ob koncu smo bili zaprošeni za elektronske naslove, na katere naj bi v bodoče prejemali dokumentacijo v zvezi s pogajanji o predlogu novega pokojninskega zakona. Toda žal, od tistega dne dalje ne na elektronski naslov predstavnice baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana v sindikatu Glosa, Ksenije Kovač, ne na elektronski naslov, ki sem ga zapisal sam, nismo prejeli nobene pošte. Prav tako po omenjenem sestanku nisva bila povabljena na noben nadaljnji posvet, sestanek ali pogajanje.

Pred nedavnim je Ksenija Kovač prejela nekaj elektronske pošte z različnimi dopisi in dokumenti, ki mi jo je nemudoma posredovala. Ob prebiranju le teh sva prišla do osupljivega spoznanja, da poklic baletni plesalec ni omenjen v niti enem dopisu ali stavku, skratka kot da poklic baletni plesalec sploh ne bi obstajal!

Globoko zgrožena v imenu stroke in vseh slovenskih baletnih plesalcev, lahko celo rečem žalostna ob nastali situaciji in spoznanju, da smo predstavniki baletne umetnosti, ki smo se v reševanje problema vključili med prvimi in na svojem primeru jasno zagovarjali, da je poklicev, za katere morajo zaradi njihove zahtevnosti veljati posebne olajšave več, sedaj tako rekoč izključeni (ali morda nehote pozabljeni) iz nadaljnjih pogajanj. Celo na sestanku, ki smo ga imeli aprila 2010 s predsednikom RS, dr. Danilom Türkom, je bilo ugotovljeno, da je poleg poklica baletni plesalec še več drugih, ki bi morali biti upravičeni do posebnih olajšav, kot npr. beneficirana delovna doba.

Kljub vsemu se sprašujeva ali gre morda za napako, za nenamerno pozabljanje na edino vejo umetnosti – baleta, ki je glede na zahtevnost in kasnejše zdravstvene posledice baletnih plesalcev, ki so plod izjemoma težkega več letnega fizičnega dela, nedvomno upravičena do beneficirane delovne dobe oziroma kakršnih koli podobnih olajšav!

Sprašujeva se po kakšnih kriterijih se je slovensko baletno umetnost zaobšlo oziroma kdo je za to odgovoren?  Gre morda za pasivnost nekaterih odgovornih ramen, katerih naslon baletni plesalci dejansko pričakujemo?

Spoštovana gospa Bohm! Prosim vzemite to pismo dobronamerno, kot klic na pomoč! Nekje se je zataknilo, da smo bili po 8. septembru odrinjeni, a globoko verjamemo, da za to ni odgovoren nihče drug kot oseba, ki naj bi veljala za povezovalni organ med delovno skupino in nami.

Baletni plesalec je nedvomno eden najtežjih poklicev, zaradi svoje zahtevnost pa je brez nadaljnjega  upravičen do svojega trdnega mesta na spisku kategorizacije delovnih mest, upravičenih do posebnih kriterijev!

V imenu Slovenske baletne stroke, v svojem lastnem imenu in v imenu gospe Ksenije Kovač vas tako lepo naprošam za čimprejšnje srečanje, plod katerega bi bil dogovor o nadaljnjem sodelovanju slovenske baletne umetnosti v pogajanjih glede predloga nove pokojninske reforme. Verjamem, da lahko pozitivne rezultate dosežemo zgolj s skupnimi močmi in soglasnim delovanjem!

V pričakovanju vašega odgovora vas lepo pozdravljam!

S spoštovanjem!

Tomaž Rode, DBUS