ODGOVOR NA PREDLOG PODPREDSEDNIKA SINDIKATA GLOSA, MARKA SIMČIČA GLEDE REŠITVE STATUSA BALETNIH PLESALCEV V RS – 30. MAJ 2012

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije Tomaž Rode, predsednik DBUS
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 30. maj 2012

Sindikat GLOSASpoštovani
Doro Hvalica
Predsednik sindikata Glosa 1000 Ljubljana

Spoštovani gospod Doro Hvalica!

Dne 28. maja 2010 je Društvo baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) prejelo dopis o predlogu pokojninske reforme, kakršno za baletne plesalce predlaga sindikat Glosa. Predlog je podpisal podpredsednik sindikata Glosa, gospod Marko Simčič.

Nad predlogom smo v DBUS presenečeni, osupli in globoko razočarani, saj kot eno odpredlaganih rešitev vključuje tudi možnost za ustanovitev posebnih namenskih finančnih skladov za vseživljenjsko izobraževanje. Odločno smo proti globaliziranju takšne rešitve!

DBUS je leta 2009 ustanovilo Strokovno skupino za poenotenje stališč in izdelavo predloga opokojninski reformi baletnih plesalcev. Ta je meseca aprila izdelala jasen in korekten predlog,ki globalno vključuje vrnitvi benificirane delovne dobe v obsegu 12 mesecev dela je 18mesecev dela za baletne plesalce, iz tega dalje pa več možnosti, o katerih se lahko posamezniki odločajo prostovoljno in po lastni volji. Predlog je DBUS aprila poslalo na Ministrstvo za kulturo RS. Kot prilogo k dopisu vam ga pošiljamo v vednost.

Presenečeni smo, da se sindikat Glosa pri sestavi predloga, ki je bil razposlan na več naslovovni posvetoval s stroko, niti s sindikalno predstavnico baletnega ansambla SNG Opera in baletLjubljana, gospodično Ksenjo Kovač. Na okrogli mizi, ki jo je v začetku meseca marca 2010 organizirala SNG Opera in balet Ljubljana, ste podprli stališča stroke oziroma DBUS kotstrokovnega organa, zato upravičeno sklepamo, da je predlog sindikata Glosa o pokojninskireformi za baletne plesalce poskus posameznika, da uveljavi osebno mnenje. Gospod MarkoSimčič je bil namreč vabljen že k prvi strokovni debati o pokojninski reformi za baletneplesalce, ki je potekala pred dobrim letom na Ministrstvu za kulturo RS, a se je zaradi vam kot nam znanega razloga ni udeležil. Tudi na okrogli mizi v organizaciji SNG Opera in balet Ljubljana se je zdel od problema distanciran.

Verjamemo, da je prejeti predlog zgolj poskus posameznikovega demantiranja strokovnega predloga DBUS z namenom prikazati, da Strokovna skupina za poenotenje stališč ne zastopa mnenja večine, saj predvideva vrnitev benificirane delovne dobe za baletne plesalce vobsegu 12 mesecev dela je 18 mesecev dela zgolj kot le eno od možnih rešitev. Sindikat Glosa, kot organizacija, ki naj bi ščitila pravice delavcev, tako svojega poslanstva žal neizpolnjuje.

Gospod Marko Simčič ne le da v baletni umetnosti ni strokovno podkovan, ampak se tudi nezavzema za zahtevo po najboljši možni strokovni rešitvi, ki bi baletnim plesalcem zagotovila tako umetniško kot človeško dostojanstvo, hkrati pa javnim zavodom, katerih ena od osnovnih dejavnosti je baletna umetnost, zagotavlja popolno funkcionalnost. Zato vasnaprošamo, da gospoda Marka Simčiča izključite iz sodelovanja pri nadaljnjih pogajanjihpokojninske reforme za baletne plesalce, saj je slovenski baletni umetnosti s svojo nestrokovnostjo v veliko! Hkrati vas naprošamo, da predlog nemudoma prekličete, kajti škoda, do katere bi utegnil pripeljati bo težko popravljiva.

Vsekakor se v DBUS zavzemamo za nadaljnje tesno sodelovanje s sindikatom Glosa, dokaterega glede na pretekle izkušnje gojimo izredno spoštovanje!

S spoštovanjem in prisrčen pozdrav!

Predsednik DBUS

Tomaž Rode