OBČNI ZBOR DBUS 2019

Redni letni občni zbor DBUS

Ljubljana, 8. marec 2019

VABILO

Spoštovani člani DBUS,

vljudno vabljeni na

REDNI OBČNI ZBOR 2019

Društva baletnih umetnikov Slovenije,ki bo

v nedeljo, 24. marca 2019, ob 11.00 uri

v Ljubljani, v Slovenskem gledališkem inštitutu, Mestni trg 17, 1000 Ljubljana

Predlagani dnevni red:

 1. Izvolitev verifikacijske komisije (ugotavljanje prisotnosti)
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Potrditev predlaganega dnevnega reda
 4. Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, kandidacijske komisije in volilne komisije.
 5. Poročilo predsednika, tajnice in blagajničarke
 6. Pogovor o poročilih
 7. Seznanitev z zaključnim računom DBUS za leto 2018, poročilo Nadzornega odbora in sprejem  zaključnega računa DBUS za leto 2018
 8. Poročilo o inventurnem stanju DBUS 2018
 9. Sprejem sprememb Statuta oz. Ustanovnega akta DBUS, usklajenih z novim Zakonom o nevladnih organizacijah v javnem interesu.
 10. Diskusija o višini članarine za leto 2019
 11. Program dela in finančna projekcija za leto 2019
 12. Razno (vprašanja, predlogi, mnenja, pobude)

Po občnem zboru bo prijateljsko druženje!

Zaradi števila potrebnih mest, organiziranega prevoza članov mariborske regije in rezervacije prostora za druženje prosimo vse, da svojo udeležbo na občnem zboru potrdite najkasneje

do vključno srede, 20. marca 2019 po telefonu na številko:

za člane iz Ljubljane in okolice: 040 465 160 (Tomaž Rode)

za člane iz Maribora in okolice: 031 251 189 (Matjaž Marin)

oziroma po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si

Hvala!

Odhod prevoza iz Maribora bo izpred SNG Maribor ob 9.00 (nujne so predhodne prijave!).

IO DBUS

[vfb id=’20’]