OBČNI ZBOR DBUS 2014

VABILO
Spoštovani člani DBUS,
vljudno vabljeni na
REDNI OBČNI ZBOR
Društva baletnih umetnikov Slovenijeki bo
v nedeljo, 23. marca 2014, ob 11.00 uri
v sejni sobi Slovenskega narodnega gledališča Maribor
Slovenska ulica 27, 2000 Maribor.
 
 
 1. Predlagani dnevni red:
 2. Izvolitev verifikacijske komisije (ugotavljanje prisotnosti)
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
 5. Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, kandidacijske komisije in volilne komisije.
 6. Poročilo predsednika, tajnice, blagajničarke in nadzornega odbora vezano na leto 2013
 7. Pogovor o poročilih
 8. Sprejem zaključnega računa DBUS za leto 2013
 9. Poročilo o inventurnem stanju DBUS
 10. Diskusija o višini članarine za leto 2014
 11. Program dela in finančna projekcija za leto 2014
 12. Razno (vprašanja, predlogi, mnenja, pobude)
 
Po občnem zboru bo zakuska s prijateljskim druženjem!
 
Zaradi števila potrebnih mest, organiziranega prevoza članov ljubljanske regije in rezervacije prostora za obed prosimo vse, da svojo udeležbo na občnem zboru potrdite najkasneje
do vključno srede, 19. marca 2014 po telefonu na številko 040 465 160 ali 040 465 161
oziroma po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si
Hvala!
Odhod avtobusa iz Ljubljane bo izpred Narodne galerije ob 9.00.
 
Za IO DBUS
Tomaž Rode, predsednik DBUS