OBČNI ZBOR DBUS 2013

Poročilo je zajemalo več sklopov: glasbeno-scenske produkcije, baletnokoncertni cikel za otroke in odrasle, mednarodna sodelovanja – med drugim Gaudeamus gala in Mednarodni baletni koncert v Mariboru novembra 2012 –, naročila novih koreografij in novih glasbenih del, publikacije, razstave, televizijska snemanja ter dodatni projekti kot pogajanja za novo zakonodajo na področju pokojninske zakonodaje, umestitev baletne akademije kot katedre na AGRFT s pomočjo Nacionalnega sveta za kulturo v nacionalnem programu za obdobje 2014–2017, izvedba seminarja klasičnega baleta s prof. Johnom Bliekendaalom, izjemno odmevna predstavitev elaborata o baletu predsednika Tomaža Rodeta v Državnem svetu, predstavitev programov na kulturnem bazarju, sodelovanje z Udruženjem baletskih umetnika Srbije, organizacija 7. revije baletnih šol in društev Republike Slovenije, sodelovanje z raznimi institucijami, pridružitev k izdaji nove knjige dr. Henrika Neubauerja, ki je predstavil tudi slovensko baletno poslanico.
Podano je bilo tudi poročilo tajnice in blagajničarke. DBUS je imel v času občnega zbora 349 članov. V februarju 2013 je 21 članov DBUS, baletnih plesalcev SNG Opera in balet Ljubljana, podalo izstopno izjavo. Žal so navedli le »nestrinjanje z vodenjem politike DBUS«, niso pa se udeležili občnega zbora in argumentirano razložili svojih stališč.
V preteklem letu smo se poslovili od Jožeta Humerja, prav na dan občnega zbora pa nas je pretresla vest o slovesu Francija Ambrožiča.
Sprejeli smo zaključni račun za leto 2012, projekti v letu 2013 že tečejo. Finančne postavke s strani ministrstva za kulturo ostajajo na lanskoletni ravni.
Izpeljali smo nadomestne volitve za dve članici izvršnega odbora DBUS; Sonja Kerin Krek je nadomestila Ksenijo Kovač, Bojana Hinteregger pa Olivero Ilić.
Na javnem glasovanju so bili izvoljeni tudi novi-stari člani IO DBUS, člani nadzornega odbora in disciplinske komisije za mandatno obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2017.
IO DBUS za mandatno obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2017 bo deloval v sestavi:
predsednik Tomaž Rode
podpredsednik Matjaž Marin
tajnica Darja Sebastian
blagajničarka Sonja Kerin Krek
članica Bojana Hinteregger 
član Vojko Vidmar
članica Branka Popovici
članica Klavdija Stanešič
članica Urša Vidmar.
V nadzornem odboru bodo Andrew John Stevens, Jernej Kalan in Olesja Hartmann,
v disciplinski komisiji pa Vlasto Dedović in Edi Dežman.
Naj ponovimo, da ima DBUS nove pisarniške prostore na Trgu prekomorskih brigad 1 v Ljubljani.
Občnemu zboru je sledilo tradicionalno druženje.
 

Vabilo – OBČNI ZBOR 2013

Poročilo predsednika DBUS – člani se lahko za vpogled v poročilo predsednika obrnejo na IO DBUS (tel. 040 465 160 ali dbus@dbus.si)

Poročilo tajnika DBUS – člani se lahko za vpogled v poročilo tajnika obrnejo na IO DBUS (tel. 040 465 160 ali dbus@dbus.si)

Poročilo blagajnika DBUS – člani se lahko za vpogled v poročilo blagajnika obrnejo na IO DBUS (tel. 040 465 160 ali dbus@dbus.si)

Poročilo nadzornega odbora – člani se lahko za vpogled v poročilo nadzornega odbora obrnejo na IO DBUS (tel. 040 465 160 ali dbus@dbus.si)

Plan dela DBUS za leto 2013 – člani se lahko za vpogled v plan dela DBUS 2013 obrnejo na IO DBUS (tel. 040 465 160 ali dbus@dbus.si)

Kandidacijska lista 2013 – člani se lahko za vpogled v kandidacijsko listo za volitve v organe DBUS obrnejo na IO DBUS (tel. 040 465 160 ali dbus@dbus.si)