OBČNI ZBOR DBUS 2010

Poleg rednih poročil predsednika, tajnice, blagajničarke in nadzornega odbora ter poročila in pogovora o delovanju društva v letu 2009, sprejetju zaključnega računa za leto 2009 sta bila predstavljena tudi program in finančna projekcija za leto 2010. Na predlog predsednika DBUS, Tomaža Rodeta je bil sprejet sklep, da članarina za leto 2010 ostane nespremenjena in sicer v višini 10 evrov za upokojence, 5 evrov za dijake in učence ter 20 evrov za ostale ‒ aktivne člane. Od 1. januarja 2010 je DBUS dobilo delovno mesto. Tako je na predlog IO DBUS občni zbor sprejel sklep o zaposlitvi Tomaža Rodeta na delovno mesto predsednika DBUS, ter spremembo mandatnega obdobja vodstva DBUS iz dveh na štiri leta, pri čemer se vodstveni mandat po novem začenja s 1. januarjem in zaključi z 31. decembrom čez štiri leta, vezan pa je na razpisno obdobje MK. Na tak način bo imelo na občnem zboru novo izvoljeno vodstvo dovolj časa za pripravo vizije, delovnega načrta in prijavo projektov DBUS na razpis MK. Sprejeta sta bila tudi dva nova pravilnika za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS, s tem pa je bila razrešena stara in sprejeti novi strokovni komisiji za podeljevanje strokovnih nagrad DBUS Lydie Wisiakove in Pie in Pina Mlakarja.
Diskusija o predlogih, pobudah in mnenjih se je dotaknila marsikaterih aktualnih in perečih vprašanj. Pohvala je šla delu društva, izražena je bila zaskrbljenost zaradi nezaposlovanja mladih slovenskih baletnih plesalcev, pri čemer je bilo poudarjeno, da se stvari premikajo na bolje, saj je DBUS organiziral delo z mladimi brezposelnimi slovenskimi baletnimi plesalci z namenom, da jim pomaga preživeti čas v upanju, da se bo pokazala perspektiva zaposlovanja v bodoče. Glede sodelovanja DBUS z obema slovenskima baletnima ansambloma je bilo poudarjeno, da je sodelovanje s SNG Maribor na visoki profesionalni ravni in vseskozi aktivno, s SNG Opera in balet Ljubljana pa se z novim vodstvom počasi kažejo znaki interesa za tesnejše sodelovanje.
Diskusija se je dotaknila tudi že večkrat omenjenega vprašanja, na kakšen način naj DBUS predlaga kandidate za razne državne nagrade. V ta namen je bil sprejet sklep, da v bodoče člani DBUS pošljejo svoje predloge IO DBUS, o njih pa bo razpravljala komisija za podeljevanje strokovnih nagrad Lydie Wisiakove.
Čeprav je bila udeležba na občnem zboru, po katerega uradnem delu je sledilo tradicionalno druženje, nekoliko večja od lanskoletne, je bila izražena želja, da bi se v bodoče občnega zbora udeleževalo večje število članov, predvsem mlajših.