NOVA STROKOVNA KOMISIJA ZA PODELJEVANJE STROKOVNIH NAGRAD DBUS

Izvršni odbor DBUS je 9. januarja 2010 na svoji prvi seji v novem letu razrešil dotedanjo Strokovno komisijo za podeljevanje strokovnih nagrad Društva baletnih umetnikov Slovenije, nagrad Lydie Wisiakove za pomembne dosežke na področju baletne umetnosti v Sloveniji in nagrad Pie in Pina Mlakarja za pomembne dosežke na področju baletne koreografije, ki so jo sestavljali Bojana Hinteregger, predsednica ter člani Janez Mejač, Vojko Vidmar, Tanja Baronik in Jaš Otrin. Za korektno večletno delo se jim Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije najlepše zahvaljuje!
Z obzirom, da Društvo baletnih umetnikov Slovenije podeljuje dve strokovni nagradi, je bila za podeljevanje vsake posebej imenovana nova strokovna komisija, v katero je IO DBUS imenoval pretežno člane, ki so v preteklosti že prejeli eno od dveh nagrad.
Od januarja 2010 tako komisijo za podeljevanje strokovnih nagrad Lydie Wisiakove sestavljajo Bojana Hinteregger, Prešernov nagrajenec Vojko Vidmar, vodja mariborskega baleta Edward Clug, predsednik DBUS Tomaž Rode ter podpredsednik Matjaž Marin. Skoraj enaka je zasedba tudi v komisiji za podeljevanje strokovnih nagrad Pie in Pina Mlakarja, v kateri Edwarda Cluga zamenja letošnji dobitnik te prestižne nagrade, baletni umetnik in koreograf Vlasto Dedovič.