NACIONALNI SVET ZA KULTURO SPREJEL PREDLOG O USTANOVITVI AKADEMIJE ZA BALET

Nacionalni svet za kulturo RS je na dnevni red 12. redne sejo uvrstil točko z naslovom Seznanitev z aktivnostmi Ministrstva za kulturo in Društva baletnih umetnikov Slovenije, za dosego boljših pogojev na področju baletnega izobraževanja. Povabljeni so bili prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor Univerze v Ljubljani, ki se seje zaradi vnaprej dogovorjenih obveznosti žal ni mogel udeležiti, prof. Aleš Valič, prorektor Univerze v Ljubljani, mag. Gregor Jagodič z Univerze v Ljubljani, Biserka Močnik z Ministrstva za kulturo in Tomaž Rode, predsednik DBUS.

Prisotni so Nacionalnemu svetu za kulturo predstavili trenutno stanje na področju baletnega izobraževanja v Sloveniji, potrebe po ustanovitvi Akademije za balet in njene načrtovane smernice. Prorektor, prof. Aleš Valič, je dejal, da je najbolj realna pot do čimprejšnje ustanovitve akademije katedra za balet, ki bi delovala v okviru ene od dveh umetniških akademij in bi se lahko kasneje preoblikovala v samostojno enoto.
Nacionalni svet za kulturo je prepoznal potrebo po ustanovitvi Akademije za balet in podprl prizadevanja vseh strani, ki sodelujejo pri njenem nastajanju.