DARJA SEBASTIAN NOVA TAJNICA DBUS

Občni zbor Društva baletnih umetnikov Slovenije je s funkcije tajnice razrešil Nino Ogrinc in izvolil novo. Funkcijo tajnice bo tako do konca mandata trenutnega vodstva DBUS (31.12.2013), opravljala Darja Sebastian.

Nina Ogrinc, baletna plesalka v baletnem ansamblu SNG Opera in balet Ljubljana, se je ob delu vpisala na študij kinezologije. Zato je zaradi stiske s časom, ki ji v bodoče ne bi več dopuščal opravljanje funkcije tajnice DBUS, predlagala, da se jo predčasno razreši. Občni zbor je tako na njeno mesto izvolil baletno pedagoginjo na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana, Darjo Sebastian.

DBUS se Nini Ogrinc iskreno zahvaljuje za opravljeno delo v svojem mandatu!