KAJ PRINAŠA DANCS-PIRAN 2018 …

Poletni baletni seminar Dance-Piran, ki bo potekal v Piranu od 23. julija do 4. avgusta 2018, z letošnjim letom kot novost uvaja nove pogoje, udeležencem pa na izbiro ponuja tečaje in delavnice v štirih različnih zahtevnostnih stopnjah, primernih tako za učence in dijake baleta kot za profesionalne baletne plesalce.  

Organizator seminarja, Društvo baletnih umetnikov Slovenije, nova pravila uvaja z namenom enakopravne vključenosti vseh udeležencev Mednarodnega poletnega baletnega seminarja Dancs-Piran. Tako bodo od leta 2018 dalje posamezni tečaji, za katera so zahtevana znanja na višjem nivoju klasičnega baleta, razdeljeni na tečaje – SKUPINA in dodatno SOLO.


Zakaj odločitev za nova pravila Dancs-Piran?

Organizator je po zaključku seminarjev v letih 2016 in 2017 med udeleženkami in udeleženci opravilo anketo, ki je pokazala na določena nezadovoljstva udeleženk in udeležencev, ki so v okviru posameznih delavnic in na zaključnih nastopih na 

Tartinijevem trgu plesali manj od drugih udeleženk in udeležencev. Prav tako se nekaterim udeleženkam in udeležencem ni zdelo pravično, da so v klasično baletnih točkah porazdeljeni na soliste in zboriste. Z namenom, da organizator zagotovi enakopravnost dela vseh udeleženecev, ki morajo biti deležni enake pozornosti s strani pedagogov se je odločil, da posamezne tečaje, za katere je zahtevan višji nivo znanja baletne tehnike, razdeli na delavnice SKUPINA in SOLO. V delavnicah SKUPINA bodo udeleženke in udeleženci od leta 2018 dalje opravljali pouk in zaključna javna nastopa na Tartinijevem trgu izključno v okviru skupinskega dela po sistemu “za vse enako”, dočim bodo delavnice SOLO udeležencem omogočale delo na različnih solističnih variacijah in duetih z ozirom na tehnično in umetniško preddispozicijo posamezne udeleženke ali udeleženca. Organizator tako upa na zadovoljstvo vseh udeleženk in udeležencev baletnega seminarja Dancs-Piran v prihodnje.


Tečaji Dancs-Piran 2018

Osnovni BAZIČNI tečaj – SKUPINA

Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta je namenjen najmlajšim plesalkam in plesalcem, plesalkam in plesalcem z le osnovnim znanjem klasičnega baleta, torej začetnikom. Bazični tečaj se ne deli na tečaj v skupini in na tečaj solo, saj udeleženci v tej skupini opravljajo delo izključno v skupini.

Osnovni NAPREDNI tečaj – SKUPINA in Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SKUPINA

V Osnovnem naprednem tečaju – SKUPINA bodo vsi udeleženci deležni enake pozornosti, saj bodo opravljali enako delo tako po koreografski kot po zahtevnostni in količinski plati. Osnovni napredni tečaj – SKUPINA tako udeležencev ne bo več delil na zbor in solo, temveč bo potekal izključno na način enakopravnega in enakovrednega dela v skupini.

Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SKUPINA

Tako kot v Osnovnem naprednem tečaju – skupina, bodo tudi v Nadaljevalnem / profesionalnem tečaju – SKUPINA vsi udeleženci deležni enake pozornosti, saj bo delo po koreografski, zahtevnostni in količinski plati potekalo izključno na način enakopravnega in enakovrednega dela v skupini.

Dodatna tečaja: Osnovni NAPREDNI tečaj – SOLO in Nadaljevalni / profesionalni tečaj – SOLO

V kolikor udeleženka ali udeleženec želi pridobiti dodatna znanja oz. vzdrževati plesno kondicijo tudi v solističnih vlogah, lahko dodatno izbere opcijo Dodatni tečaj – SOLO. Namen takšnega tečaja je delo na solističnih variacijah, pas de deuxu (plesu v dvoje – v primeru zadostnega števila moških udeležencev) in drugih solističnih zvrsteh iz železnega repertoarja klasičnega baleta. Plesalke in plesalci so poleg tega, da so jim dodeljene solistične vloge (variacija, duet …) lahko razvrščeni tudi v skupine, v katerih plešejo takrat, ko nimajo solističnega nastopa. Vsi udeleženci Dodatnega tečaja – SOLO bodo deležni enake pozornosti, vsakemu bo dodeljen solo nastop in vsak bo zaseden tudi v manjših ali večjih skupinah, od dveh do števila prijavljenih udeleženk in udeležencev. Delo v tečaju bo po strukturi ekvivalentno delu na kreiranju baletne predstave s solisti in zborom. Pedagog bo udeleženkam in udeležencem dodelil posamezne variacije oziroma solistične nastope z ozirom na njihovo kvaliteto znanja in kondicijsko ter tehnično pripravljenost.

Opcionalni izbor delavnic v okviru posameznih tečajev

V kolikor se posamezna plesalka ali plesalec ne želi udeležiti enega od tečajev v celoti, lahko izbira med opcionalnimi možnostmi. Novost opcionalnega izbora je v tem, da je mogoče katerikoli tečaj izbrati izključno v kompletu s klasično baletnim treningom, ki pa je hkrati tudi edini workshop, za katerega se je mogoče odločiti brez izbire ene od drugih delavnic. Ob tem pa organizator omogoča Izključno profesionalnim baletnim plesalcem, da se baletnega treninga udeležujejo brez predhodnih prijav. 


Kdo bo poučeval na Dancs-Piran 2018?

Nadaljevalni / profesionalni tečaj klasičnega baleta                                                 

Elena Pankova, ena najeminentnejših balerin 20. stoletja, bo ves čas trajanja seminarja poučevala baletno tehniko za dekleta v okviru delavnice Skupina ter solistične variacije za dekleta in pas de deux v okviru delavnice – Solo, ob tem pa bo dvakrat v prvem in dvakrat v drugem tednu seminarja poučevala tudi baletni trening;                                                                       

Nikolay Semenov iz Baletne akademije Aggripine Vaganove iz Sankt Peterburga bo ves čas trajanja seminarja poučeval variacije za moške plesalce in pas de deux v okviru delavnice – Solo ter baletni trening dvakrat v prvem in dvakrat v drugem tednu seminarja;                    

György Szakály iz Madžarske baletne univerze bo ves čas trajanja seminarja poučeval baletno tehniko za moške plesalce v okviru delavnice Skupina ter baletni trening dvakrat v prvem in dvakrat v drugem tednu seminarja;                                                                        

Gaj Žmavc, slovenski koreograf, bo ves čas trajanja seminarja poučeval koreografsko delavnico sodobnih plesnih tehnik.

 

Osnovni napredni tečaj klasičnega baleta

Tijuana Križman Hudernik bo ves čas trajanja seminarja poučevala baletno tehniko za dekleta v okviru delavnice Skupina ter baletni trening trikrat v prvem in trikrat v drugem tednu seminarja;

Tetiana Svetlična bo ves čas trajanja seminarja poučevala solistične variacije za dekleta v okviru delavnice – Solo ter baletni trening trikrat v prvem in trikrat v drugem tednu seminarja;

Gaj Žmavc bo ves čas trajanja seminarja poučeval koreografsko delavnico sodobnih plesnih tehnik.

 

Osnovni bazični tečaj klasičnega baleta

Ana Trojnar bo ves čas trajanja seminarja poučevala učne ure klasičnega baleta ter koreografsko delavnico – pripravo na nastop.

Tisti udeleženci osnovnega bazičnega tečaja, ki se bodo odločili še za obisk koreografske delavnice sodobnega plesa, bodo le to obiskovali skupaj z udeleženci osnovnega naprednega tečaja.