ANKETA: “STATUS BALETNEGA PLESALCA V RS”

ANKETA – »Status baletnega plesalca v RS«

Sem aktiven profesionalni baletni plesalec:

 1. V prvi tretjini plesne kariere nekje
 2. na sredini plesne kariere v
 3. zadnji tretjini plesne kariere

Katera leta so po vašem mnenju tista, ko največ baletnih plesalcev preneha z aktivno kariero?______________________________________________________________________________

Imate morda načrt, kdaj želite prenehati z aktivno plesno kariero?

 1. DA, imam natančen načrt, to je ____________________________________________
 2. Plesal/a bom dokler bom lahko
 3. Plesal/a bi rad do upokojitve, zato menim da bi bilo prav, da vodja baleta izbira predstave vkaterih bom lahko sodeloval glede na moje zmožnosti.

Ali razmišljate kaj boste oziroma kaj bi radi delali po končani aktivni plesni karieri?

 1. DA, imam natančen načrt, to je _____________________________________________
 2. Razmišljam, vendar nimam idej
 3. NE, ne razmišljam, trenutno vse posvečam svoji plesni karieri

Bi po končani plesni karieri želeli oditi v poklicno pokojnino ali nadaljevati z delom nakakšnem drugem področju?

 1. DA, želel bi oditi v poklicno pokojnino v vsakem primeru
 2. DA, če bi bila poklicna pokojnina dovolj visoka za normalno življenje
 3. NE, v vsakem primeru bi bilo bolje nadaljevati z delom na kakšnem drugem področju

Kaj bi za vas pomenila nujnost prekvalifikacije v kakšen drug poklic po končani plesni karieri?

 1. Zgolj nujnost, ki bi mi jo določil zakon
 2. Idealno priložnost za kvalitetnejše življenje do polne upokojitve

Bi se vpisali v Srednjo baletno šolo, če bi že pred vpisom vedeli, da se boste morali po končaniplesni karieri do polne upokojitve prekvalificirati v drug poklic?

 1. DA, vseeno bi se vpisal/a in končal/a zgolj Srednjo baletno šolo
 2. DA, vpisal/a bi se, vendar ob baletni šoli obiskoval/a še drugo gimnazijo
 3. NE, razmišljal/a bi o šolanju

Ste se izšolali še za kakšen drug poklic, dejavnost razen za baletnega plesalca?

 1. DA, izšolal/a sem se še pred začetkom aktivne plesne kariere
 2. DA, izšolal/a sem se ob delu – aktivni plesni karieri
  Trenutno se šolam ob delu – aktivni plesni karieri
 3. NE, nisem se izšolal/a za noben drug poklic, dejavnost

Imate željo obiskovati študij kakšne druge smeri in kdaj?

 1. DA, imam in sicer ___________________________
 2. NE, nimam želje študirati karkoli drugega
 3. Uspešno sem dokončal/a študij druge smeri

Če bi bili seznanjeni, da se boste morali po končani plesni karieri prekvalificirati v drug poklic ali bi vzporedno s šolanjem v Srednji baletni šoli obiskovali gimnazijo katere druge smeri?

 1. DA, obiskoval/a bi gimnazijo, ki bi mi dala širšo izobrazbo kot SGBŠ
 2. NE, prav tako bi obiskoval zgolj SGBŠ
 3. Ob Srednji baletni šoli sem vzporedno končal drugo gimnazijo

V katerem poklicu bi po vašem mnenju v primeru prekvalifikacije po končani plesno karieriplesalec dosegal optimalne rezultate dela in zadovoljnejše delal?

 1. V poklicih, ki so posredno ali neposredno vezani na poklic »baletni plesalec«
 2. Vseeno je, v kateremkoli poklicu
 3. Izrecno v poklicu, ki bi si ga izbral vsak sam

Katera dejstva bi morali upoštevati v zvezi z psiho – fizičnim stanjem plesalca/ke po končaniplesni karieri, ko bi izbirali poklic v katerega bi ga/jo prekvalificirali?

__________________________________________________________________________

Kaj po vašem mnenju je oziroma bi še pomenila benificirana delovna doba v obsegu 12mesecev dela = 18 mesecev delovne dobe?___________________________________________________________________________

Če bi bili vodja baletnega ansambla, kakšen način zaposlovanja plesalcev bi zagovarjali?

 1. Za nedoločen čas
 2. Za določen čas

Menite, da je dobro, da se plesalcu po dveh letih delovanja v ansamblu avtomatično dodelipogodba za nedoločen čas?

 1. DA – zato ker___________________________________________________________
 2. NE – zato ker___________________________________________________________

Katerega od predlaganih sistemov zagovarjate?

 1. Vrnitev oblike po sistemu benificirane delovne dobe v obsegu 12 = 18.
 2. Ukinitev benificirane delovne dobe in uvedba odpravninskih stebrov po sistemu: za vsakaštiri leta zaposlitve enoletna plača, ki bi plesalcu ob koncu plesne kariere omogočili prekvalifikacijo v drug poklic.
 3. Kombinacija obeh – plesalec bi se moral po končani aktivni plesni karieri odločiti sam ali bo sprejel poklicno pokojnino do dopolnjenih vseh pogojev za upravičenost do polnepokojnine, ali pa bo sprejel odpravninski steber in se prekvalificiral ter aktivno delal dokler ne izpolni vseh pogojev za polno pokojnino.

Po kolikem času zaposlitve za določen čas bi bilo po vašem mnenju optimalno, da se baletnegaplesalca/ko zaposli za nedoločen čas?

___________________________________________________________________________ 

Prisostvovali ste Okrogli mizi o statusih baletnih plesalcev oziroma ste seznanjeni s predlogioziroma mnenji članov ciljne skupine pri MK, Vojka Vidmarja, Edwarda Cluga in Jaša Otrina.Kateri od predlogov se vam zdi najbolj primeren, kateri najmanj primeren in zakaj?

 1. Vojka Vidmarja, ker _________________________________________________________ _________________________________________________________
 2. Edwarda Cluga, ker _________________________________________________________
 3. Jaša Otrina, ker__________________________________________________________________________________________________________________________

Menite, da bi se v zvezi z urejanjem pokojninskega statusa baletnega plesalca moralizgledovati po katerem od uveljavljenih sistemov tujih držav ali bi ga morali graditi na lastnih izkušnjah iz preteklosti?

 1. Graditi bi morali na lastnih izkušnjah, ker so se v preteklosti izkazale za uspešne
 2. Zgledovati bi se morali po izkušnjah iz tujine
 3. Morali bi kombinirati lastne izkušnje z izkušnjami iz tujine

V baletnem ansamblu ste zaposleni honorarno že več let in nič ne kaže, da se bodo v kratkempokazale možnosti, da vas bodo zaposlili redno. Bi se odločili za status samozaposlenega v kulturi?

 1. DA, vendar samo v primeru, da bi mi država ali delodajalec plačevala socialne prispevke
 2. DA, v vsakem primeru
 3. NE, želel bi ostati honorarno zaposlen

Bi svojemu otroku glede na današnje razmere dovolili, da se šola za poklic baletnega plesalca?

 1. DA, vendar bi vztrajal/a, da ob tem študira še kaj drugega
 2. DA, v vsakem primeru, če bi to želel
 3. NE, v nobenem primeru, ker se mi zdi prihodnost baletnega plesalca v situaciji v kakršnismo danes nesigurna

Bi morali za baletne plesalce zaradi specifike dela narediti izjemo v pokojninskem sistemu?

 1. DA
 2. NE

Naštejte vsaj tri dejstva – specifike, ki označujejo v čem se poklic baletnega plesalca/kerazlikuje od drugih poklicev do te mere, da bi bil lahko upravičen do izjeme v pokojninskem zakonu?

_____________________________________________________________________________

So starejši plesalci/ke v baletnem ansamblu potrebni, zakaj in kakšne pogoje bi morali izpolnjevati, da se od njih ne more zahtevati, da odidejo v pokoj oziroma da se prekvalificirajo?

 1. DA
 2. NE
 3. ________________________________________________________________

Menite, da smo baletni plesalci lahko žrtev specifike poklica? Delo nastopimo okoli 18. leta inkončamo okoli 50. leta. Torej začnemo delati takrat, ko se večina drugih ljudi šele odloča kaj bodo počeli v življenju, se posvetijo nadaljnjemu študiju in zato začnejo delati mnogo kasneje.

 1. DA, to je naša stroka in takšna žrtev specifike je normalna in sprejemljiva
 2. NE, nikakor ne smemo biti žrtve omenjene specifike, saj baletni plesalec doseže približno enako število let delovne dobe kot ostali ljudje v večini drugih poklicev, zato bi se moralošteti, da v zgodnejšem življenjskem obdobju izpolni pogoje za upokojitev

Kratko vaš predlog, pripombe, dejstva – kako in kaj po končani plesni karieri?

____________________________________________________________________________________________

V kateri smeri naj po vašem deluje DBUS, da bomo dosegli naše skupne interese?____________________________________________________________________________________________

Pouk: Anketa je anonimna in bo služila zgolj kot pomoč pri iskanju optimalnih predlogov prinadaljnjem urejanju statusa baletnega plesalca.