ANKETA IN ANALIZA ANKETE “STATUS BALETNEGA PLESALCA V RS”

Baletni plesalci obeh osrednjih slovenskih baletnih gledališč, SNG Opere in baleta Ljubljana in SNG Maribor, so imeli možnost izpolniti anketo o Statusu baletnih plesalcev v RS, ki jo je Društvo baletnih umetnikov Slovenije pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo RS.

Anketa je bila ponujena v izpolnjevanje plesalcem obeh ansamblov istočasno, v ponedeljek, 22. junija 2009. Rok za oddajo izpolnjenih anket je bil v sredo, 24. junija 2009.

Anketa je bila anonimna, plesalci so jo izpolnjevali po želji in po želji odgovarjali ali ne odgovarjali na določena vprašanja.
V baletu SNG Maribor je izpolnjeno anketo vrnilo 21 plesalcev, v baletu SNG Opera in balet Ljubljana pa 25 plesalcev. Ankete večinoma niso izpolnjevali plesalci tujih narodnosti oziroma tisti, ki ne obvladajo slovenskega jezika.

Analiza ankete je bila zaključena 29. junija 2009, in sicer prvič v detajlni obliki, ki razčlenjuje odgovore plesalcev enega in drugega ansambla posebej, ter drugič v obliki združenega pregleda. Nekateri plesalci so pri istem vprašanju označili več kot en odgovor, zato so v analizo združenega pregleda všteti vsi označeni odgovori, v detajlni analizi pa so ti odgovori označeni še posebej. Nekateri plesalci so posameznim odgovorom dodali tudi pisne obrazložitve, ki so zajete v analizo.
V posameznih opisnih odgovorih je analiza deloma »cenzurirana«, izločene so predvsem nekatere hujše kritike na račun Umetniškega vodje baleta SNG Opera in balet Ljubljana, Jaša Otrina, ki pa nimajo veliko skupnega z omenjeno problematiko.
Prav tako se enaki pisni odgovori v različnih anketah večinoma ne ponavljajo, ponavljajo se samo različno oblikovani odgovori. Tudi posamezni stavki v različnih anketah so v analizi slovnično formulirani.

Analiza ankete je bila poslana na Ministrstvo za kulturo 29. junija 2009.

ANKETA – Status baletnega plesalca v RS

ANALIZA ANKETE – ZDRUŽEN PREGLED.pdf

ANALIZA ANKETE – DETAJLNA