POSLOVILA SE JE MAJNA SEVNIK

Slovo baletne legende in vsestranske ustvarjalke Majne Sevnik

Povzeto s portala MMC RTV SLO

V 83. letu starosti se je 23. decembra 2014 poslovila balerina, koreografinja in režiserka Majna Sevnik, ki je več kot dve desetletji delala na TV Ljubljana.

Sevnikova se je rodila 2. avgusta 1932 v Novem mestu. Kot piše na portalu slovenskega gledališča, se je po končani Srednji baletni šoli v Ljubljani leta 1953 izpopolnjevala v Parizu, dve leti pozneje pa postala solistka v ljubljanskem Baletu, kjer sta nad njo bedela Pia in Pino Mlakar. Med njenimi najbolj odmevnimi baletnimi vlogami so Jela v Vragu na vasi, Odette v Labodjem jezeru, Biljana v Ohridski legendi in številne druge.

Med letoma 1931 in 1983 je kot koreografinja in pozneje režiserka delala na TV Ljubljana, delovala pa je tudi kot koreografinja in pedagoginja klasičnega baleta in historičnih plesov ter zgodovine baleta na SGBŠ-ju. Med drugim se je podpisala tudi pod režijo prvega televizijskega baleta Skice v ritmu, za katerega je glasbo napisal Janez Gregorc.

Za svoje bogato delo je leta 2000 prejela častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2004 pa Župančičevo nagrado za izjemne dosežke v kulturi.

 

SPREJET NOVI PROGRAM VIŠJE BALETNE ŠOLE

Dne 12. decembra 2014 je bil na Strokovnem svetu RS za poklicno in strokovno izobraževanje  obravnavan in sprejet študijski program višjega šolskega izobraževanja Balet.

Zadnja usklajevanja  na različnih komisijah in z MIZŠ so bila izjemno zahtevna, a je bil pri interpretacijah v neizmerno pomoč direktor KGB Ljubljana, g. Prešiček.

S skupnimi močmi smo zmagali in znova imamo v SLO program Višjega šolskega izobraževanja Balet.

Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana bo tako s šolskim letom 2015 / 2016 ponovno vpisal nove študente.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije se za predano delo zahvaljuje predvsem direktorju Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, Dejanu Prešičku in Višji svetovalki za področja na CPI, Anici Justinek!

 

RAZPRAVA RAZŠIRJENE SKUPINE ZA PRIPRAVO PRENOVLJENEGA VIŠJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA BALET

5. NOVEMBER  2014


Osnutek programa november 2014

Dnevni red:

 1. Pregled in diskusija o rešitvah v predlogu Splošnega dela višješolskega programa Balet ter usklajenost s poklicnima standardoma in Izhodišči za pripravo višješolskih programov.
 2. Pregled in diskusija o pripravljenih katalogih znanj za posamezne module in predmete.
 3. Razno

Iz razprave,

ugotovitve, sklepi in dogovori:

 1. Predlog programa VŠI Balet je pripravljen na podlagi poklicnih standardov Baletni plesalec/baletna plesalka in Koreograf/koreografinja, skladno z veljavno zakonodajo, z Izhodišči za pripravo višješolskih programov ter veljavno metodologijo.
 2. V programu so ohranjeni moduli pedagoškega izobraževanja s temeljnimi vsebinami predmetov (osnove pedagogike in didaktike, metodika baleta, psihologija osebnosti in učenja). Umeščeni so v obvezni del. Temeljna pedagoško andragoška  znanja  so pomembna za  vse plesalce, saj  pogosto nastopajo v različnih vlogah prenašanja svojega strokovnega znanja  na druge in ne le kot učitelji.  Diplomanti bodo lahko  že pridobljena  pedagoško andragoška znanja in izkušnje v okviru programa uveljavljali v postopku  Priznavanja in potrjevanja formalno in neformalno pridobljenih  znanj ter si tako  le z dopolnilnimi vsebinami hitreje  pridobili formalno Pedagoško andragoško izobrazbo na višješolskem nivoju.
 3. Katalogi znanj za predmete v modulih s področja koreografije  so skladni s poklicnim standardom in pripravljeni po ustrezni metodologiji. Morebitne korekcije, v kolikor bi bili še dani predlogi, se lahko vnesejo z redakcijskimi popravki.
 4. 30 ur je 1 KT študentovega dela. Študentovo delo so kontaktne ure in samostojno delo. Baletnega plesalca ob individualni vadbi (samostojno delo) mora  v večjem delu spremljati in korigirati strokovni delavec.  Zato se med izvajalce pri posameznih modulih (Klasični balet, Plesne tehnike in Koreografija) doda še inštruktor, ki ima enaka znanja kot predavatelj.
 5. Število ur v predmetniku po modulih in predmetih mora biti usklajeno med 1. in 2. letnikom, obseg praktičnega izobraževanja  v vsakem letniku mora obsegati 13 KT, skupaj vsega študentovega dela v dveh letih je  120 KT.  Po natančnem pregledu se opravi morebitna ustrezna korekcija.
 6. Pripravi se čistopis programa in se zaprosi posamezne socialne partnerje za pisno mnenje, ki bo podpora v procesu sprejemanja programa v nadaljnjih postopkih.
 7. Predlog programa VSŠ Balet z vnesenimi zgoraj navedenimi dopolnitvami in korekcijami je pripravljen za sprejem v nadaljnjih postopkih.

 

Sestanek vodila in zapisala: Anica Justinek, prof., Višja svetovalka za področja

SESTANEK NA CENTRU ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Predlog programa Višje baletne šole z dne 30. oktober 2014

Vsebina dela sestanka:

 1. Razpravljali smo o širšem pomenu VŠI programa Balet za  Slovenski prostor.
 2. Pregledali smo predloge  dopolnitev višješolskega programa Balet s cilji in predmeti s področja koreografije, predmetnik in kadrovske pogoje za izvedbo programa.

Iz razprave, dogovori, sklepi in ugotovitve:

Ohrani se pedagoški modul s predmeti, prav tako tudi moduli in predmeti s področja koreografije, vendar poudarek v programu bi naj bil na razvoju kompetenc baleta. Skladno s tem so bile predlagane korekcije števila ur  v predmetniku VŠP Balet in sicer:

 • ure in s tem kreditne točke se povečajo modulu M4 Balet iz 450 na 570 ur ali iz 15 na 19 kreditnih točk na račun naslednjih modulov in predmetov, ki se jim na ta račun zmanjšajo ure in s tem kreditne točke.

Zmanjša se modulom:

 • M5 Koreografija 1 na 390 ur ali 13 kreditnih točk, (osnove koreografije 120 ur ali 4 KT in Svetovni koreografski viri 180 ur ali 6 KT);
 • M7 psihologija na 180 ur ali 6 KT (psihologija osebnosti in učenja 60 ur ali 2 KT);
 • N8 Pedagoško delo na 180 ur ali 6 KT (metodika baleta 60 ur ali 2 KT)
 1. Predlagane kataloge znanj za predmete  modulov Koreografija 1 in Koreografija 2. bo ga. Petra Pikalo v sodelovanju s strokovnimi kolegi temeljito pregledala, po potrebi korigirala in pripravila čistopis do panelne razprave o programu s socialnimi partnerji, ki je že dogovorjen za 5. november 2014 ob 9.00. uri na CPI. Pri morebitnih korekcijah se za podlago mora upoštevati  veljavni Poklicni standard za naziv koreograf/koreografinja.
 2. Vsebinski in drugi strokovno utemeljeni predlogi korekcij v  programu in v vseh katalogih znanj VŠP Balet so zaželeni do panelne razprave. Po obravnavi gradiva na Strokovnem svetu RS za poklicno izobraževanje in morebitnem sprejemu gradiva, korekcije ne bodo več mogoče.

Sestanek vodila in zapisala: Anica Justinek, prof., Višja svetovalka za področja

PRIPRAVLJENO CELOSTNO GRADIVO ZA PROGRAM VIŠJEGA POKLICNEGA IZOBRAŽEVANJA – BALET

17. oktobra 2014 je Center za poklicno izobraževanje pripravil celostno gradivo za panelno razpravo o prenovljenem programu Balet z »novimi rešitvami«, kot so bile dogovorjene na predhodnem srečanju, 2. septembra 2014.  Panelna razprava je potekala 5. novembra 2014 v prostorih CPI.  Gradivo je vključevalo Splošni del programa  (SDP) Balet in kataloge znanj za vse predmete ter oba poklicna standarda, PS baletni plesalec in PS koreograf, na podlagi katerih je  predlog program višjega strokovnega izobraževanja  Balet pripravljen.

DBUS SOORGANIZATOR MEDNARODNEGA BALETNEGA TEKMOVANJA NA DUNAJU

V času med 22. in 27. julijem 2014 se je na Dunaju pod imenom WWW Wien Welt Wettbewerb odvijalo mednarodno baletno tekmovanje, k sodelovanju pri organizaciji pa je bilo povabljeno tudi Društvo baletnih umetnikov Slovenije.

Iz zapisa novinarke Daliborke Podboj:

»Ponosen sem na naš mlad plesni rod«

Pogovor s Tomažem Rodetom, predsednikom Društva baletnih umetnikov Slovenije in članom žirije 7. Wien Welt Wettbewerb

Na Dunaju se je od 22. do 27. julija 2014 odvijalo svetovno baletno in plesno tekmovanje in član žirije je bil tudi Slovenec Tomaž Rode. Tekmovanja so se udeležili mladi baletniki in plesalci v različnih starostnih konkurencah in stopnjah šolanja. V konkurenci zasebnih baletnih šol (kategorija A) v starosti do 18 let so enakovredno tekmovali tako fantje kot dekleta, ki so se delili na solo predstavitve (kategorija A1) in skupinske postavitve (kategorija A2). Sledila so jim tekmovanja skupine učencev strokovnih baletnih šol v starosti od 13 do 15 let (kategorija B1) v solo variacijah za dekleta in posebej za fante; enako v kategoriji B2, le v starosti od 16 do 19 let. Za tekmovalce sodobnega plesa je bila rezervirana kategorija C za starost do 27 let, za solistične izvedbe C1 in za skupinske postavitve C2. Profesionalni plesalci v starosti od 18 do 27 let so tekmovali v kategoriji D, in sicer solo (kategorija D1) ter baletni pas de deux (kategorija D2). Predsednik Društva baletnih umetnikov Slovenije Tomaž Rode je bil v vseh omenjenih skupinah član mednarodne žirije, ki jo je skupaj sestavljalo 20 strokovnih ocenjevalcev – znana imena baletnih umetnikov in pedagogov, ki so prihajali iz raznih krajev sveta (Avstrije, Japonske, Nemčije, Kitajske, Madžarske, Avstralije, Kanade in Slovenije). Tomaž Rode je dejal, da je bilo kar naporno sedeti cele dneve in slediti več kot tristo tekmovalcem v dveh izločilnih krogih. Tako so samo na finalni tekmi ocenjevali od petih popoldan pa do ene ure zjutraj, kolikor je trajal tekmovalni program, potem pa so sledile še nočne razprave o ocenah in zmagovalcih, spanja se je torej nabralo za kakšni dve do tri ure dnevno.

Kako je delovala žirija?

Bil je prijeten strokovni team, razumeli smo se in dobro sodelovali, seveda pa so se ocene lahko razlikovale. Ocenjevanje je potekalo v razponu ocenjevalnih vrednosti 1–12. Takrat, ko so posamezniki zapustili tekmovalni oder, smo ocenjevalne liste nemudoma oddali, popravki niso bili dovoljeni, številke pa so se takoj zbirale v računalniku. Dobili smo le številke tekmovalcev, tako da nismo imeli imen posameznikov, niti šol ali naslovov koreografij. Vseeno pa se je dogajalo, da so si nagrajenci kakšno nagrado delili, zlasti pri 2. ali 3. uvrščenih z enakim številom doseženih točk.

Kaj menite o samem tekmovanju?

To je eno največjih baletnih tekmovanj. Všeč mi je, da so dali možnost tudi privatnim šolam, predvsem pa otrokom – najmlajšim plesalcem – da se že od malega lahko privajajo in preizkušajo na tekmovalnem odru.

Katere šole, ki ste jim sledili, bi ocenili za najboljše?

Izstopa privatna baletna šola iz Münchna. Po kvaliteti oziroma sintezi tehnike in umetniške nadgradnje izstopata tako madžarska kot dunajska baletna akademija. Pri azijskih baletnih šolah je močan poudarek na tehniki, umetniško nadgradnjo pa zasledimo redkeje. No, tehnika včasih le nadvlada, sicer je bil tudi nivo tekmovalcev sila visok, torej konkurenca izredno velika. Dekleta so v svojih plesnih izvedbah precej močnejša od fantov, pri njih je tudi konkurenca večja, tako kot številčnost prijavljenih.

In nagrade …

V prvi vrsti čestitke naši plesni tekmovalki Staši Tušar za zasluženo prvo mesto v kategoriji C1 (Contemporary Dance)! Pri sodobni plesni kategoriji smo ocenjevali idejo, koreografijo in izvedbo, in z veseljem povem, da je Slovenka Staša Tušar vse to tako dobro združila, da je bila tako v prvem kot drugem krogu najboljša; v drugem finalnem krogu je z doseženimi 11,30 točke od možnih 12 s kar vidno razliko za sabo pustila svoje zasledovalke. Svoj solistični nastop je izvedla neverjetno popolno in umetniško, zato ni čudno, da je osvojila prvo nagrado za plesno izvedbo, njen ples v koreografiji Tanje Pavlič Gardenfound pa je bil imenovan tudi za najboljši performans. Vsak gib koreografije je premišljeno postavljen in v Stašini izvedbi tudi umetniško nadgrajen. Ponosen sem na naš mladi plesni rod, saj je bila Staša s svojimi 16 leti med najmlajšimi tekmovalkami v svoji tekmovalni kategoriji. Vsekakor je to zaslužena nagrada tako za Tanjino koreografijo kot za Stašino izvedbo, torej namenjena Tanji in Staši. Žal Tanje Pavlič ni bilo na tem tekmovanju, saj se dopusti planirajo prej, zato je s Stašo pripotovala pedagoginja Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana Vesna Cestnik Tehovnik; vsi trije smo se nadvse razveselili zagotovo zaslužene nagrade. Moram pa poudariti, da je Staša tudi psihično sila dobro pripravljena, izredno močna, saj je povsem skoncentrirano zdržala izredne napore od začetka pa do konca tekmovanja, ko je lahko dala vse od sebe, kljub temu da je v obeh krogih tekmovala krepko po polnoči. Druga nagrada v konkurenci sodobnega plesa je pripadla Američanki Hagler Ashley za odrsko prezenco, nagrado za naj mladi talent pa sta si delili Zhang Lingxuan (Kitajska) in Khoo Michelle Weil Ling (Kanada).

Zasledila sem štiri nagrade mladim baletnikom v kategorijah B1, B2 in D1, ki ste jih dodelili v imenu DBUS.

Podelili smo štiri nagrade za solistične variacije v kategorijah B1, B2 in D1; žal med njimi nismo mogli imenovati naše Staše, ki je bila že na počitnicah. Nagrada je bila dvotedenska udeležba na Mednarodnem poletnem baletnem in plesnem seminarju v Piranu. Upam, da bomo lahko dosegli, da se tudi naši mladi talenti, kot je Staša Tušar, v svojih sodobnih variacijah združujejo s slovensko profesionalno sceno oziroma najdejo svoje mesto delovanja na naši moderni baletni sceni.

SESTANEK O PONOVNI VZPOSTAVITVI VIŠJE BALETNE ŠOLE

Junija 2014 je na pobudo DBUS o ponovni vzpostavitvi izobraževanja v okviru Višje baletne šole Zavod za poklicno izobraževanje RS sklical sestanek. Namen sestanka je bil dogovor o nadaljnjih poteh in uskladitvi mnenja o možnostih, kako preoblikovati predlog že prenovljenega visokošolskega programa  Balet iz leta 2011, da bo v skladu z zahtevami Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in hkrati tudi usklajen s potrebami stroke na trgu dela.

Usklajen in preoblikovan predlog višješolskega programa Balet je bil v oktobru 2014 posredovan v obravnavo in sprejem na Strokovni svet RS za strokovno izobraževanje, tako da je bila pravočasno pripravljena vsa dokumentacija za razpis za vpis v 1. letnik v šol. letu 2015/16.

Predlog programa VBŠ 2014

OBČNI ZBOR DBUS 2014

VABILO
Spoštovani člani DBUS,
vljudno vabljeni na
REDNI OBČNI ZBOR
Društva baletnih umetnikov Slovenijeki bo
v nedeljo, 23. marca 2014, ob 11.00 uri
v sejni sobi Slovenskega narodnega gledališča Maribor
Slovenska ulica 27, 2000 Maribor.
 
 
 1. Predlagani dnevni red:
 2. Izvolitev verifikacijske komisije (ugotavljanje prisotnosti)
 3. Poročilo verifikacijske komisije
 4. Potrditev predlaganega dnevnega reda
 5. Volitve delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika, kandidacijske komisije in volilne komisije.
 6. Poročilo predsednika, tajnice, blagajničarke in nadzornega odbora vezano na leto 2013
 7. Pogovor o poročilih
 8. Sprejem zaključnega računa DBUS za leto 2013
 9. Poročilo o inventurnem stanju DBUS
 10. Diskusija o višini članarine za leto 2014
 11. Program dela in finančna projekcija za leto 2014
 12. Razno (vprašanja, predlogi, mnenja, pobude)
 
Po občnem zboru bo zakuska s prijateljskim druženjem!
 
Zaradi števila potrebnih mest, organiziranega prevoza članov ljubljanske regije in rezervacije prostora za obed prosimo vse, da svojo udeležbo na občnem zboru potrdite najkasneje
do vključno srede, 19. marca 2014 po telefonu na številko 040 465 160 ali 040 465 161
oziroma po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si
Hvala!
Odhod avtobusa iz Ljubljane bo izpred Narodne galerije ob 9.00.
 
Za IO DBUS
Tomaž Rode, predsednik DBUS