Image Slide 2
Arhiv spletnih strani Društva baletnih umetnikov Slovenije
Shadow

ARHIV RAZPISOV

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 17. julij 2021

RAZPIS ZA PRIJAVE ZA IZBOR KOREOGRAFA ZA OBLIKOVANJE NOVE BALETNE KOREOGRAFIJE ZA BALETNO PREDSTAVO ZA OTROKE »ZVEZDICA ZASPANKA«  

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za prijave za izbor koreografa za oblikovanje nove baletne koreografije za baletno predstavo za otroke »ZVEZDICA ZASPANKA«.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati – koreografi sami. Kandidata – koreografa na razpis ne more prijaviti druga oseba.

02
DBUS bo novo baletno predstavo za otroke ZVEZDICA ZASPANKA uprizoril v okviru svojega programa v letu 2021. Premiera predstave bo v decmebru 2021.

Izbrani koreograf je dolžan koreografijo oblikovati na novo glasbo slovenskega skladatelja Tilena Slakana, zgodba pa mora v celoti slediti otroški pravljici Frana Miličinskega ZVEZDICA ZASPANKA.

Izbrani koreograf je dolžan tesno sodelovati s skladateljem Tilenom Slakanom pri nastjanju glasbe.

Proces nastajanja nove koreografije za baletno predstavo ZVEZDICA ZASPANKA mora biti končan najkasneje do 20. novembra 2021.

Izbrani koreograf mora plesalce izbrati izmed članov Društva baletnih umetnikov Slovenije v soglasju z Izvršnim odborom.

Izbrani koreograf mora scensko podobo zasnovati sam v soglasju z Izvršnim odborom ter tako, da bo ta lahko prenosljiva na različna prizorišča, hkrati pa se bo lahko uporabljala na vsakem prizoršču, ne glede na njegovo velikost in tehnične zmožnosti.

Izbrani koreograf mora kostumsko podobo s finančnega vidika zasnovati v soglasju z Izvršnim odborom, če je le mogoče pa mora posamezne kostume izbrati v fundusih nacionalnih zavodov s področja baleta.

03
Kandidati se morajo na razpis prijaviti preko spletne prijavnice, ki se nahaja na spletni strani https://www.dbus.si.

Kandidati morajo v prijavi navesti natančen dramaturški koncept, spisek vlog, predlog zasedbe vlog ter scensko in kostumsko zamisel. Koreograf, ki bo izbran brez soglasja Izvršnega odbora ne bo mogel odstopati od v prijavi podanega koncepta.

Kandidati morajo v prijavi navesti svoje dosedanje delovanje na področju baletne koreografije.

04
Izborni kriteriji:

 • dosedanji dosežki kandidata na področju baletne koreografije,
 • podan koreografski koncept,
 • podana scenska zamisel,
 • podana kostumska zamisel,
 • podan natančne spisek vlog in zasedba vlog
 • osebna utemeljitev koreografa, zakaj je primeren za koreografa baleta za otroke ZVEZDICA ZASPANKA.

05
Kandidati morajo prijave poslati na izpolnjenem obrazcu, ki se nahaja na spletni strani https://www.dbus.si najkasneje do vključno 15. septembra 2021.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti do vključno 15. septembra 2021, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 16. avgusta 2021 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Izvršni odbor DBUS bo o izboru kandidata odločal na podlagi kriterijev iz 4. člena tega razpisa, o svoji odločitvi pa bo izbranega koreografa obvestil najkasneje do 30. septembra 2021.

Kandidatom, ki na razpisu ne bodo izbrani Izvršni odbor DBUS ni dolžan podajati pojasnil o svoji odločitvi.

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije

PRILOGA 1

Scenarij za baletno predstavo za otroke ZVEZDICA ZASPANKA

ZGODBA

 1. SCENA

Rimska cesta. Zvezdice svetijo in se bleščijo z rogatimi lučkami. Pojejo pesem »srebrnih zvezd«. Boter Mesec jih prešteva. Nato pride komet Repatec, ki jim sporoči novico, da je na Zemlji vse narobe – otroci ne spijo in kar naprej jokajo, mornarji ne najdejo obale, pesnik ne najde rime. Komet Repatec oddide.

Med tem zvezdica Zaspanka spi in sanja – sanja, da je največja zvezda in da sveti bolj kot sama Severnica. Ko se zbudi ugotovi, da se je zaspala, zato odhiti v službo. Boter Mesec ugotovi njeno zamudo in jo okara, da je zamudila že prevečkrat. Ostale zvezdice se zgražajo nad njenimi domišljavimi sanjami.

Boter Mesec jo za kazen pošlje na Zemljo, kjer bo ostala tako dolgo, dokler kamen ne bo spregovoril. Zvezdica Zaspanka se zjoka, vendar ji jok ne pomaga – boter Mesec je odločen.

Na hrbtu kometa Repatca oddide na Zemljo. Zanjo jokajo vse zvezdice in sam boter Mesec.

 1. SCENA

Zemlja. Komet Repatec odloži zvezdico Zaspanko na Zemljo. Skirje ji njene zlate lase, da jih ne bi opazili ljudje. Nato se poslovi in oddide. Zvezdica Zaspanka ostane sama in žalostna – zapoje si otožno pesmico.

Mesto na Zemlji. Zvezdica Zaspanka sreča sladoledarja. Ta ji ponudi sladoled, vendar ga Zaspanka ne sme, saj se lahko prehladi. Kar naenkrat se vsi ljudje v bližini skrijejo. Po mestu straši razbojnik Ceferin. Kmalu zbeži tudi sladoledar.

Zvezdica Zaspanka nadaljuje pot in išče prenočišče. Pride do vhoda na Semenj in gre pogledat vanj. Tam sreča različne živali (opica, papiga). S papigo spregovori. Nadaljuje naprej, kjer sreča zamorca (ki jé ogenj). Tudi z njim spregovori – ta ji svetuje, da prenočišče išče v hišah, kjer gorijo luči.

Nadaljuje svojo pot po Semnju in sreča zvezdogleda z največjim daljnogledom sveta. Zvezdica Zaspanka želi pogledati na daljnogled, vendar mora za pogled plačati. Kot plačilo mu ponudi en zlat las. Pri tem je za drevesom čepel razbojnik Ceferin, ki je slišal za kupčijo z zlatim lasom in da zvezdica Zaspanka išče prenočišče. Domisli se hudobnega načrta.

 1. SCENA

Ceferinov brlog. Na Semlju se ugasnijo vse luči, razen v brlogu razbojnika Ceferina. Zvezdica Zaspanka zato pride k njemu in potrka na vrata. Ta ji odpre in jo povabi naprej. Ko vidi, da je v brlogu vse razmetano in umazano, ga najprej ošteje, on pa se ji le brezsrčno smeji.

Razbojnik Ceferin pove zvezdici Zaspanki, da nima srca, ampak kamen. Ona nagne glavico na njegove prsi in res ugotovi, da je vse gluho. Ceferin ji prizna, da mu je hudo. Predvsem pa mu je hudo, ker je osamljen.

Zvezdica Zaspanka začne pospravljati Ceferinov brlog, on pa jo priganja, da le naj gre spat. Zvezdica Zaspanka ga še okara, zakaj ima umazane in neustrižene nohte. Nato ga še okara zaradi neurejenih las. Ne more si jih namreč urediti, ker je glavnik pozabil doma. Mami pa ne more pisati, saj ne zna napisati »ljuba« mami. Ceferin jo še naprej priganja, da naj gre spat, vendar ona ne gre. Želi ga naučiti napisati besedo »ljuba«.

Skupaj na steno počasi zapišeta besedo »ljuba«. Ko zapišeta zadnjo črko, začne Ceferinu biti srce. Kamen se je oglasil. Ceferin ji v zahvalo na čelo pritisne poljub. Ceferin se nato odloči, da bo odšel nazaj k mami, saj je ta ostala sama in da ne bo več razbojnik.

Zvezdica Zaspanka ostane sama. Kmalu zasliši glas botra Meseca. Nato pride komet Repatec in jo odpelje nazaj na nebo.

 1. SCENA

Rimska cesta. Boter Mesec komaj čaka, da se vrne zvezdica Zaspanka. Skupaj z zvedicami se je veselil njene vrnitve.

Večerno nebo je spet nazaj v svojem sijaju. Zvezdice pojejo pesem »srebrnih zvezd«.

PRILOGA 2

Spisek vlog za baletno predstavo za otroke ZVEZDICA ZASPANKA

VLOGE

ZVEZDICA ZASPANKA – zvezda zamudnica, ki povzroči nemir na Zemlji. Že večkrat zamudila službo. Sicer tudi domišljava, saj se primerja z zvezdo Severnico. Zaradi tega jo boter Mesec (kot kazen) pošlje na Zemljo.

BOTER MESEC – skrbi za zvezdice, jih prešteva in skrbi, da katera ne manjka, da so počesane in umite.

KOMET REPATEC (KURIR, PISMONOŠA) – prinaša pošto od zvezde do zvezde, trobi na poštarski rog in prenaša novice. Ko oddide, zvezdice »v lička uščipne, jim laske razkuštra in oddrvi prek širnega neba«.

ZVEZDICE – svetijo in se bleščijo z rogatimi lučkami, otrokom uspavanke pojejo, mornarjem kažejo pot, pesnikom svetijo v srce. Pojejo pesem »srebrnih zvezd«.

RAZBOJNIK CEFERIN – straši po Zemlji. Ima kamen namesto srca. Želi ustriči zlate lase zvezdici Zaspanki in jih prodati.

SLADOLEDAR – prvi, ki sreča zvezdico Zaspanko na Zemlji in ji ponudi sladoled.

PAPIGA – se sreča in pogovarja z zvezdico Zaspanko na Semlju.

ZAMORC – se sreča in pogovarja z zvezdico Zaspanko na Semlju.

ZVEZDOGLED – se sreča in pogovarja z zvezdico Zaspanko na Semlju.

OTROCI NA ZEMLJI – ne spijo, jokajo in gledajo v nebo (ker manjka zvezdica Zaspanka).

MORNARJI NA ZEMLJI – ne najdejo obale, zgrešili so pot (ker manjka zvezdica Zaspanka).

PESNIK NA ZEMLJI – ne najde rime na besedo lonec (ker manjka zvezdica Zaspanka).

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 17. julij 2021

RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD 
LYDIE WISIAKOVE v letu 2021

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za podajo predlogov za prejemnike strokovnih nagrad Lydie Wisiakove s področja baletne umetnosti v Sloveniji, in sicer
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so: 
• baletni umetniki ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije 
• fizične in pravne osebe, katerih delo je tesno vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji hkrati pa delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije.

04
Kandidati za nagrade iz točke 03 tega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo:
– da so se s svojim vseživljenjskim delovanjem in strokovnimi dosežki na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za umetniške in strokovne presežke v obdobju zadnjih treh let:
– da so v obdobju zadnjih treh let dosegli pomembne in vidne umetniške presežke na področju baletne umetnosti;
– da so s svojim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove v letu 2021, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja baletne umetnosti, predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:

– največ ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
– največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let, oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
– naziv in naslov predlagatelja
– podatke o kandidatu (vključno s kontaktnimi podatki)
– podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na enega od naslednjih načinov:

a. tako, da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.dbus.si na naslovu: 
https://www.dbus.si/obrazec-prijava-kandidata-za-strokovno-nagrado/

b. v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani ovojnice “Predlog za nagrado Lydie Wisiakove 2021” na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Trg prekomorskih brigad 1 
1000 Ljubljana

ali

c. kot prilogo v formatu word ali pdf s podpisom in kontaktnimi podatki predlagatelja po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si

najkasneje do vključno 17. 9. 2021.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 17. septembra 2021, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 18. septembra 2021 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad v letu 2021 odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2021 na sporedu predvidoma v SNG Maribor.

Za Komisijo DBUS za podeljevanje strokovnih nagrad
Matjaž Marin, predsednik komisije

Datum razpisa: 18. november 2020

Razpis: SPLETNO BALETNO & KOREOGRAFSKO TEKMOVANJE TUTU 2020

Pravni pouk: v razpisu se zaradi lažjega razumevanja moški spol uporablja tako za ženski kot moški spol in ne deluje diskriminatorno.

I. OBJAVA RAZPISA

Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za online baletno in koreografsko tekmovanje. Tekmovanje je nacionalno in mednarodno.

II. ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 

Tekmovanje organizira Društvo baletnih umetnikov Slovenije.

Organizacijski odbor spletnega baletnega & koreografskega tekmovanja TUTU 2020: 

 1. Tomaž Rode, predsednik
 2. Mirjana Šrot
 3. Matjaž Marin
 4. Petar Đorčevski

III. NAČIN IZVDBE BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU 2020: 

Tekmovalci tekmujejo ONLINE z izvedbo v živo. Spletni medij, preko katerega se bo izvajalo tekmovanje je spletni program ZOOM, način dostopa bo objavljen najkasneje 1. decembra 2020 na spletni strani www.tutubaletnotekmovanje.si.

Organizator tekmovanja je Društvo baletnih umetnikov Slovenije.

IV. POTEK/PRAVILA BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU 2020

Tekmovanje bo potekalo le v solo kategorijah, in sicer na ljubiteljskem in profesionalnem nivoju. 

Tekmovalci, ki se lahko prijavijo na tekmovanje: 

 • fizične osebe – tekmovalci sami, pri čemer posamezni tekmovalec NE zastopa baletno-izobraževalne inštitucije pri kateri se izobražuje oziroma pravne inštitucije pri kateri deluje (tekmovalec zastopa baletno izobraževalno inštitucijo pri kateri se izobražuje oziroma pravno inštitucijo pri kateri deluje le pod pogojem, da ga na tekmovanje prijavi pravna oseba, torej baletno izobraževalninštitucijpri kateri se izobražuje oziroma pravninštitucijpri kateri deluje);
 • baletno-izobraževalne inštitucije (baletne šole, društva, akademije …);
 • društva in druga združenja ter skupine s področja baleta in plesa.

Na tekmovanje se lahko prijavijo in tekmujejo: 

 • vsi baletni plesalci ne glede na nacionalnost ali rezidenčnost, ki se redno izobražujejo na področju baleta in plesa v Republiki Sloveniji;
 • vsi baletni plesalci ne glede na nacionalnost ali rezidenčnost, ki se redno izobražujejo na področju baleta in plesa v tujini;
 • vsi baletni plesalci ne glede na nacionalnost ali rezidenčnost, ki redno delujejo na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji;
 • vsi baletni plesalci ne glede na nacionalnost ali rezidenčnost, ki redno delujejo na področju baletne umetnosti v tujini. 

IV/1. Ljubiteljsko: 

Tekmujejo lahko:

 • učenci baletnih šol, ki pouk baleta obiskujejo do trikrat tedensko, tako v zasebnih kot v javnih baletnih šolah.

IV./2 Profesionalno: 

Tekmujejo lahko:

 • učenci zasebnih ali javnih baletnih šol, društev, konservatorijev, visokošolskih in višješolskih baletnih ustanov, ki obiskujejo pouk baleta več kot trikrat tedensko.

V. NAMEN IN SMISEL TEKMOVANJA TUTU 2020

Tekmovanje TUTU 2020 je organizirano izključno z namenom spodbujanja ustvarjalnosti otrok in starejših baletnih plesalcev v času ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa Covid-19, ko redni pouk baleta v baletnih izobraževalnih ustanovah ne poteka oziroma poteka na daljavo, prav tako pa ne poteka delo v drugih inštitucijah s področja baleta.  

VIDATUM TEKMOVANJA TUTU 2020:

Spletno oziroma online tekmovanje TUTU 2020 se bo odvijalo 18. in 19. decembra 2020.

Organizator bo časovnico nastopa posameznega tekmovalca objavil na spletni strani Baletnega tekmovanja TUTU, www.tutubaletnotekmovanje.si, najpozneje 10. decembra 2020.  

VIIPROSTOR TEKMOVANJA, UPORABA SNEMALNEGA MEDIJA TER PREDVAJANJE GLASBENEGA POSNETKA:

Prostor za nastop posamezni tekmovalec izbere sam. Prostor po velikosti ni določen, prav tako ni omejen na npr. baletno dvorano. Oprema prostora, kot je npr. baletni pod itd. ni potrebna.

Prostor je lahko npr. domača kuhinja, dnevna soba, garaža… in je po izbiri povsem prepuščen tekmovalcem. Velikost prostora izberejo tekmovalci sami skladno z možnostmi, ki jim jih nudi domači prostor.

Za snemanje – prenos nastopa lahko tekmovalec uporabi katerikoli video medij (mobilni telefon, računalniška kamera, video kamera …). Nastop tekmovalca lahko snema tretja oseba ali pa tekmovalec namesti fiksno kamero pred katero nastopi.

Glasbo kot podlago koreografije predvajajo tekmovalci sami v prostoru, v katerem izvajajo nastop. Glasba mora biti dovolj glasna, da jo strokovna žirija dovolj jasno sliši. 

VIIIDOLOČILA RAZPISA ZA BALETNO TEKMOVANJE TUTU 2020:

 • Tekmovanje bo potekalo v enem krogu.
 • Tekmovalci tekmujejo s točko, kot jo predpisuje posamezna kategorija.
 • Tekmovanje poteka izključno v kategorijah SOLO.
 • V SOLO kategorijah plesalke in plesalci ne tekmujejo posebej ampak v isti kategorji.
 • Tekmovalec lahko tekmuje izključno v kategoriji, ki je predpisana za njegovo starost.
 • Ob prijavi starosti tekmovalca se upošteva koledarsko leto od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

IX. KRITERIJ KOT NAMEN TEKMOVANJA

Žirija bo ocenjevala ustvarjalnost tekmovalcev. Velikost prostora, njegova opremljenost itd. ne bodo vplivali na oceno.

XŽIRIJA TEKMOVANJA

Žirijo sestavlja 3-5 uglednih strokovnjakov s področja baletne umetnosti iz mednarodnega in domačega strokovnega prostora.

Žirija bo določena in objavljena pred pričetkom tekmovanja v izogib lobiranju posameznih članov žirije.

XIKATEGORIJE SPLETNEGA BALETNEGA TEKMOVANJA TUTU 2020:

ljubiteljsko solo:

 • I. VIJOLIČNA plesalke in plesalci 8-10 let (2012 – 2010)
 • II. BELA plesalke in plesalci 11-13 let (2009 – 2007).            
 • III. RUMENA plesalke in plesalci 14-16 let (2006 – 2004).    

profesionalno solo:

 • IV. TURKIZNA plesalke in plesalci 8-10 let (2012 – 2010)        
 • V. ROZA plesalke in plesalci 11-13 let (2009 – 2007).         
 • VI. ORANŽNA plesalke in plesalci 14-16 let (2006 – 2004).
 • VII. RDEČA plesalke in plesalci 17-19 let (2003 – 2001).        

XIITEKMOVALCI V POSAMEZNIH KATEGORIJAH IZVAJAJO:

Glasbo in kostum za koreografijo izberejo tekmovalci sami.

V primeru krajšanja glasbenih posnetkov naj konec ne bo odsekan pač pa fade out. Glasbo tekmovalci predvajajo sami na kateremkoli mediju, ki bo dovolj glasen, da strokovna žirija glasbo dobro sliši.

Kostum, ki ga tekmovalec določi sam mora biti skladen z baletnimi standardi.

 

LJUBITELJSKO SOLO: 

I. VIJOLIČNA kategorija:

plesalke in plesalci 8-10 let (2012 – 2010)

 • Koreografija na polprstih, ki jo tekmovalec sestavi sam. Koreografija mora vsebovati najmanj pet različnih baletnih korakov, ki se jih je tekmovalec naučil v preteklem učnem procesu. Tekmovalec lahko v koreografijo vključi tudi druge koreografske elemente, ki so prepuščeni njegovi ustvarjalnosti in fantaziji. Dolžina tekmovalne koreografije je najmanj 1:00 minuta in največ 2:00 minuti. 

II. BELA kategorija:

plesalke in plesalci 11-13 let (2009 – 2007)

 • Koreografija na polprstih, ki jo tekmovalec sestavi sam. Koreografija mora vsebovati najmanj osem različnih baletnih korakov, ki se jih je tekmovalec naučil v preteklem učnem procesu. Tekmovalec lahko v koreografijo vključi tudi druge koreografske elemente, ki so prepuščeni njegovi ustvarjalnosti in fantaziji. Dolžina tekmovalne koreografije je najmanj 1:00 minuta in največ 2:00 minuti.

III RUMENA kategorija: 

plesalke in plesalci 14-16 let (2006 – 2004)

 • Koreografija na polprstih, ki jo tekmovalec sestavi sam. Koreografija mora vsebovati različne baletne korake, ki se jih je tekmovalec naučil v preteklem učnem procesu. Tekmovalec lahko v koreografijo vključi tudi druge koreografske elemente, ki so prepuščeni njegovi ustvarjalnosti in fantaziji. Dolžina tekmovalne koreografije je najmanj minuta in pol in največ dve minuti in pol.

 

PROFESIONALNO SOLO:

IV. TURKIZNA kategorija:

plesalke in plesalci 8-10 let (2012 – 2010)

 • Koreografija na polprstih, ki jo tekmovalec sestavi sam. Koreografija mora vsebovati najmanj pet različnih baletnih korakov, ki se jih je tekmovalec naučil v preteklem učnem procesu. Tekmovalec lahko v koreografijo vključi tudi druge koreografske elemente, ki so prepuščeni njegovi ustvarjalnosti in fantaziji. Dolžina tekmovalne koreografije je najmanj 1:00 minuta in največ 2:00 minuti.

V. ROZA kategorija:

plesalke in plesalci 11-13 let (2009 – 2007)

 • Koreografija na polprstih, ki jo tekmovalec sestavi sam. Koreografija mora vsebovati najmanj osem različnih baletnih korakov, ki se jih je tekmovalec naučil v preteklem učnem procesu. Tekmovalec lahko v koreografijo vključi tudi druge koreografske elemente, ki so prepuščeni njegovi ustvarjalnosti in fantaziji. Dolžina tekmovalne koreografije je najmanj 1:00 minuta in največ 2:00 minuti.
 • Koreografija je lahko tudi znanju in sposobnostim prilagojena variacija iz seznama v prilogi.

VI. ORANŽNA kategorija:

plesalke in plesalci 14-16 let (2006 – 2004)

 • Koreografija na polprstih ali na konicah prstov, ki jo tekmovalec sestavi sam. Koreografija mora vsebovati različne baletne korake, ki se jih je tekmovalec naučil v preteklem učnem procesu. Tekmovalec lahko v koreografijo vključi tudi druge koreografske elemente, ki so prepuščeni njegovi ustvarjalnosti in fantaziji. Dolžina tekmovalne koreografije je najmanj minuta in pol in največ dve minuti in pol.
 • Koreografija je lahko tudi znanju in sposobnostim prilagojena variacija iz seznama v prilogi.

VII. RDEČA kategorija:  

plesalke in plesalci 17-19 let (2003 – 2001)

 • Dve klasično-baletni koreografiji, ki ju tekmovalec sestavi sam v dolžini do 3:00 minute. Koreografiji naj bosta pripovedno in po izboru korakov čimbolj različni.
 • Ena sodobna koreografija, ki jo tekmovalec sestavi sam v dolžini največ 2:00 minuti.

 

XIII. OCENJEVANJE

Tekmovalci tekmujejo v mednarodni in nacionalni – slovenski konkurenci.

Posamezni tekmovalec bo pred strokovno žirijo nastopil skladno z razporedom, ki bo objavljen na spletni strani www.tutubaletnotekmovanje.si. Zaradi mogočih časovnih odstopanj je tekmovalec dolžan biti pripravljen na pričetku posamezne kategorije. Organizator tekmovanja bo s tekmovalcem stopil v online stik pred pričetkom njegovega nastopa.

Tekmovalce bo ocenjevala žirija, sestavljena iz uglednih strokovnjakov s področja baletne in sodobno-plesne umetnosti iz mednarodnega in domačega prostora.

Vsak od članov žirije bo posameznemu tekmovalcu podal:

 • opisno oceno videnja njegovega nastopa,
 • opisno oceno videnja njegove lastne koreografije,
 • opisni nasvet tekmovalcu,
 • oceno v točkah.

Člani žirije bodo svoje ocene vnesli v online tabele.

Nastopi se ocenjujejo s točkami od 70 do 100.

Rezultati tekmovanja se bodo objavljali sproti.

Morebitne pritožbe je treba vložiti najkasneje uro po objavi rezultatov na OO TUTU. Odločitve žirije so dokončne.

OO TUTU določi najmanj dva tajnika žirije, ki nadzirata vpis ocen članov žirije v ocenjevalne liste in voditazapisnik o poteku ocenjevanja na tekmovanju.

Tajniki žirije so le administrativne osebe in niso člani žirije.

Člani žirije so dolžni upoštevati Pravilnik o delu žirije, s katerim se seznanijo na sestanku z OO DBUS pred začetkom tekmovanja. Pravilnik žirije bo objavljen na internetni strani www.tutubaletnotekmovanje.si

Žirija lahko tekmovalca izloči oziroma diskvalificira, če ugotovi, da izvajani program ni v skladu s programom, navedenim v prijavnici, in z razpisom tekmovanja.

XIVPRIZNANJA / MEDALJE / NAGRADE: TUTU 2020:

PRIZNANJE ZA UDELEŽBO:

 • vsi udeleženci tekmovanja po spletni pošti (emailu) prejmejo priznanje za udeležbo.

MEDALJE:

Medalje prejmejo prvi trije uvrščeni tekmovalci ali skupine v posamezni kategoriji. Medalje bo organizator posameznim tekmovalcem poslal po pošti.

 • zlata medalja: prvouvrščeni tekmovalec v posamezni kategoriji
 • srebrna medalja: drugouvrščeni tekmovalec v posamezni kategoriji
 • bronasta medalja: tretjeuvrščeni tekmovalec v posamezni kategoriji

NAGRADE:

 • prvo prejmejo vsi tekmovalci, ki so dosegli število točk od 95 do 100
 • drugo nagrado prejmejo vsi tekmovalci, ki so dosegli število točk od 90 – 94,99
 • tretjo nagrado prejmejo vsi tekmovalci, ki so dosegli število točk od 85 – 89,99

Nagrado predstavlja listina, ki jo tekmovalci prejmejo po elektronski pošti.

DODATNE NAGRADE

V vsaki od kategorij se lahko podelijo tri dodatne nagrade skladno z odločitvijo žirije:

 • 1 nagrada za najbolj talentiranega tekmovalca – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za muzikalnost – nagrado predstavlja listina
 • 1 nagrada za najbolj izvirno koreografijo.

Žirija lahko nagrajence izbere ne glede na doseženo število točk.

POSEBNE NAGRADE

 • so lahko podeljene s strani žirantov v obliki štipendij ali šolnin;
 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije lahko izbere do pet tekmovalcev, ki jih bo vključilo v program baletnih koncertov ali predstav v letih 2020/2021.
 • Društvo baletnih umetnikov Slovenije bo po svoji prisoji podelilo nagrado/nagrade za udeležbo na Mednarodnem poletnem baletnem seminarju Dancs-Piran 2021.
 • Baletne trgovine lahko podelijo posebne nagrade v obliki baletnih oblačil, bonov za popuste itd.

XVPRIJAVA

Prijave se sprejemajo izključno preko »SPLETNE PRIJAVNICE«, ki se nahaja na spletni strani www.tutubaletnotekmovanje.si.

Prijavnica je veljavna, če vsebuje vse zahtevane podatke.

Tekmovalci morajo spletni prijavnico v rubrikah »dodaj datoteko« priložiti naslednje dokumente:

 • scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista;
 • fotografijo portreta tekmovalca (fotografijo posname tekmovalec sam, datoteka pa mora nositi ime in priimek tekmovalca in ne zgolj oznake kot npr IMG_20. Maximalna velikost datoteke je 1MB. Fotografijanaj bo pokončnega formata.);
 • fotografijo v baletni pozi (fotografijo posname tekmovalec sam, datoteka pa mora nositi ime in priimek tekmovalca in ne zgolj oznake kot npr IMG_20. Maximalna velikost datoteke je 1MB. Fotografija naj bo pokončnega formata..);
 • kopijo potrdila o plačani prijavnini.

XVI. ROK ZA PRIJAVE

Rok za prijave na SPLETNO BALETNO TEKMOVANJE TUTU 2020 je 7. december 2020 do 24:00.

Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane.

Vprašanja v zvezi z dodatnimi informacijami sprejemamo izključno preko »SPLETNEGA OBRAZCA«, ki se nahaja na spletni strani www.tutubaletnotekmovanje.si.

XVII. PRIJAVNINA

Prijavnina posameznega tekmovalca na tekmovanje TUTU 2020 znaša 10,00 eur.

Prijavnino se vplača na:

  • Društvo baletnih umetnikov Slovenije
  • Župančičeva 1
  • 1000 Ljubljana
  • TRR SI56 0201 0025 3272 398 (NLB d.d.)
  • BIC/SWIFT CODE/IBAN….
  • Sklic: 00 2020
 • z navedbo: TUTU 2020 – ime in priimek tekmovalca.

XVIII. DRUGE DOLOČBE

Organizator ima ekskluzivno pravico online snemanja in online fotografiranja v času tekmovanja kot na morebitnih poznejših nastopih, vezanih na tekmovanje TUTU 2020.

Organizator lahko celotno baletno tekmovanje TUTU 2020 tako v živo kot z zamikom prenaša na spletu.

V primeru zaključnega spletnega koncerta nagrajencev tekmovanja TUTU v živo, so tekmovalci, ki jih izbere žirija, na koncertu dolžni nastopiti.

Tekmovalci se s sprejetjem razpisa in prijavo odrekajo vsem pravicam do honorarja za nastope, vse avtorske pravice za uporabo in javno objavo forografij, videa in drugih medijskih posnetkov pa prenesejo na organizatorja.

Tekmovalci so dolžni sami kriti stroške morebitnih avtorskih pravic za uporabo ali predvajanje avtorsko zaščitene glasbe.

Tekmovalci lahko sami pridobijo privolitev in dovoljenje za uporabo avtorsko zaščitene glasbe od avtorja samega, dovoljenje s podpisom avtorja pa morajo posredovati OO TUTU kot prilogo po elektronski pošti.

Striktno je na tekmovanju prepovedano izvajati koreografije drugih avtorjev.

Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe in škodo, nastalo v času tekmovanja.

OO TUTU – Spletno baletno & koreografsko tekmovanje 2020

Ljubljana, november 2020

PRILOGA K RAZPISU – seznam variacij:

Čajkovski: LABODJE JEZERO

 • moška in ženski variaciji iz Pas de trois
 • variacija Odette
 • variaciji Odile in princa Siegfrieda iz dejanja

Čajkovski: TRNULJČICA

 • variacije vseh vil iz prologa
 • variacija Aurore
 • variacija Florine in Plave ptice
 • variacija Aurore in Princa Desiréja
 • variacije dragih kamnov: Zlato, Srebro, Diamant, Safir

Čajkovski: HRESTAČ

 • variacija Sladkorne vile

Minkus: DON KIHOT

 • variacije Kitri iz I.,II.,III.dejanja
 • variacije Amorja, Driade
 • variacije Basila, Prijateljice

Minkus: PAQUITA

 • variacija Luciena d’Hervillyja
 • katerakoli ženska variacija

Minkus: BAYADERA

 • variaciji Gamzati, Solorja
 • variacija Nikiye, Solorja
 • vse tri variacije iz Senc

Adam: GUSAR

 • variacija Medore
 • variaciji Gulnare in sužnja
 • variacija Odalisk

Adam: GISELLE

 • variacije iz Kmečkega Pas de deux
 • variacija Giselle
 • variacija Albrechta

Glazunov: RAYMONDA

 • katerakoli ženska variacija
 • variaciji Raymonde in Jeana de Brienna

Pugni: ESMERALDA

 • variacija Esmeralde in Phoebusa
 • variacija Diane in Actéona

Auber: GRAND PAS CLASSIQUE

 • ženska in moška variacija

Saint-Léon: LA VIVANDIÈRE

 • moška in ženske variacije

Pugni: BENEŠKI KARNEVAL

 • ženska in moška variacija

Hertel: NAVIHANKA

 • variaciji Lise in Colina

Délibes: COPPELIA

 • variaciji Swanilde
 • variacija Franza

Løvenskjold: LA SYLPHIDE

 • variacija Jamesa
 • variaciji Sylphide in Jamesa

Chopin: LES SYLPHIDES

 • vse variacije

Paulli: NAPOLI

 • variacije iz Pas de six

Helsted: FESTIVAL V GENZANU

 • variacije iz Pas de deux

Asafjev: PLAMEN PARIZA

 • variaciji Jeanne in Philippa

Drigo: HARLEKINADA

 • Variacije

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 17. januar 2020

RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD
LYDIE WISIAKOVE v letu 2020

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za podajo predlogov za prejemnike strokovnih nagrad Lydie Wisiakove s področja baletne umetnosti v Sloveniji, in sicer
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so:
• baletni umetniki ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije
• fizične in pravne osebe, katerih delo je tesno vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji hkrati pa delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije.

04
Kandidati za nagrade iz točke 03 tega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo:
– da so se s svojim vseživljenjskim delovanjem in strokovnimi dosežki na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za umetniške in strokovne presežke v obdobju zadnjih treh let:
– da so v letu 2019 dosegli pomembne in vidne umetniške presežke na področju baletne umetnosti;
– da so s svojim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove v letu 2019, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja baletne umetnosti, predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:

– največ ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
– največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju 2019, oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
– naziv in naslov predlagatelja
– podatke o kandidatu (vključno s kontaktnimi podatki)
– podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na enega od naslednjih načinov:

a. tako, da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.dbus.si na naslovu:
https://www.dbus.si/obrazec-prijava-kandidata-za-strokovno-nagrado/

b. v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani ovojnice “Predlog za nagrado Lydie Wisiakove 2020” na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana

ali

c. kot prilogo v formatu word ali pdf s podpisom in kontaktnimi podatki predlagatelja po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si

najkasneje do vključno 17. 2. 2020.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 17. februarja 2020, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 18. februarja 2020 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad v letu 2020 odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2020 na sporedu predvidoma v SNG Opera in balet Ljubljana.

Za Komisijo DBUS za podeljevanje strokovnih nagrad
Matjaž Marin, predsednik komisije

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 12. maj 2019

RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD
LYDIE WISIAKOVE v letu 2019

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za podajo predlogov za prejemnike strokovnih nagrad Lydie Wisiakove s področja baletne umetnosti v Sloveniji, in sicer
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so:
• baletni umetniki ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije
• fizične in pravne osebe, katerih delo je tesno vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji hkrati pa delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije.

04
Kandidati za nagrade iz točke 03 tega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo:
– da so se s svojim vseživljenjskim delovanjem in strokovnimi dosežki na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za umetniške in strokovne presežke v obdobju zadnjih treh let:
– da so v letu 2018 dosegli pomembne in vidne umetniške presežke na področju baletne umetnosti;
– da so s svojim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove v letu 2019, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja baletne umetnosti, predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:

– največ ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
– največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju 2018, oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
– naziv in naslov predlagatelja
– podatke o kandidatu (vključno s kontaktnimi podatki)
– podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na enega od naslednjih načinov:

a. tako, da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.dbus.si na naslovu:
https://www.dbus.si/obrazec-prijava-kandidata-za-strokovno-nagrado/

b. v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani ovojnice “Predlog za nagrado Lydie Wisiakove 2019” na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana

ali

c. kot prilogo v formatu word ali pdf s podpisom in kontaktnimi podatki predlagatelja po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si

najkasneje do vključno 15. 6. 2019.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 15. junija 2019, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 16. junija 2019 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad v letu 2019 odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2019 na sporedu predvidoma v SNG Maribor.

Za Komisijo DBUS za podeljevanje strokovnih nagrad
Matjaž Marin, predsednik komisije

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Datum: 12. maj 2019

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNO NAGRADO
PIA IN PINO MLAKAR 2019

BESEDILO RAZPISA

Društvo baletnih umetnikov Slovenije skladno s Pravilnikom o podeljevanju strokovnih nagrad DBUS – Strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja objavlja razpis za prijavo kandidatur za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar v letu 2019, in sicer:
a) za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo na področju koreografije
b) Strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve v obdobju zadnjih treh let.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

Kandidati za strokovno nagrado »Pia in Pino Mlakar« so baletni umetniki,
• ki so v zadnjem tri letnem obdobju ustvarili eno ali več koreografskih stvaritev, ki so se s trajno in z neprecenljivo umetniško vrednostjo zapisale v zakladnico slovenske baletne umetnosti
ali
• so se v svojem vseživljenjskem delovanju na področju baletne koreografije s svojimi deli za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Komisija za strokovne nagrade »Pia in Pino Mlakar« bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:
– ene nagrade Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo
ali
– ene nagrade Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve.

Predlogi morajo vsebovati:
• podatki o kandidaturi in kandidatu,
• podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka oziroma dosežkov, ki temelji / jo na naslednjih dejstvih:

1. da koreografska stvaritev ima, oziroma da koreografske stvaritve imajo vsebinsko in dramaturško izpeljano izpoved, ki ni le tehnično virtuozna oziroma zgolj gibno abstraktna stvaritev;
2. da je koreograf v svojem delu oziroma v svojih delih dokazal, da uporablja lasten koreografski jezik, ki mora biti tekoč (torej ne pozerski), muzikalen, ritmično precizen in mnogoličen, torej ne le omejen na ponavljajoč se simetričen repertoar podobnih korakov;
3. da je koreograf v svojem delu uporabil glasbo v smiselni glasbeni sestavi ali komponistovem redosledu;
4. stil (klasičen, moderen, karakteren, folkloren itd.) je lahko poljuben pa tudi mešan, če je to z vsebino pogojeno, vendar pa mora koreografija še posebej pri mešanem stilu pokazati enotnost koreografovega jezika.

Predloge pošljite na naslov:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
ali
po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com
ali
izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.dbus.si na naslovu:
https://www.dbus.si/obrazec-prijava-kandidata-za-strokovno-nagrado/

najkasneje do vključno 15. junija 2019.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 15. junija 2019 oziroma prispeli po elektronski pošti do vključno 15. junija 2019 do 24:00 ure.

Predlogi oddani oziroma poslani 16. junija 2019 in kasneje ne bodo upoštevani.

Javna podelitev strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2019, predvidoma v SNG Maribor.

Za Komisijo DBUS za podeljevanje strokovnih nagrad
Matjaž Marin, predsednik komisije

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 17. februar 2018

RAZPIS ZA PODAJO PREDLOGOV ZA PREJEMNIKE STROKOVNIH NAGRAD
LYDIE WISIAKOVE v letu 2018

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (v nadaljevanju DBUS) objavlja razpis za podajo predlogov za prejemnike strokovnih nagrad Lydie Wisiakove s področja baletne umetnosti v Sloveniji, in sicer
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v obdobju zadnjih treh let
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so:
• baletni umetniki ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije
• fizične in pravne osebe, katerih delo je tesno vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji hkrati pa delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije.

04
Kandidati za nagrade iz točke 03 tega razpisa morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo:
– da so se s svojim vseživljenjskim delovanjem in strokovnimi dosežki na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Za strokovno nagrado Lydie Wisiakove za umetniške in strokovne presežke v obdobju zadnjih treh let:
– da so v letu 2017 dosegli pomembne in vidne umetniške presežke na področju baletne umetnosti;
– da so s svojim strokovnim delovanjem pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove v letu 2018, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja baletne umetnosti, predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:

– največ ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
– največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v obdobju 2017, oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
– naziv in naslov predlagatelja
– podatke o kandidatu (vključno s kontaktnimi podatki)
– podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na enega od naslednjih načinov:

a. tako, da izpolnite spletni obrazec, ki se nahaja na spletni strani www.dbus.si na naslovu:
http://www.dbus.si/obrazec-prijava-kandidata-za-nagrado-lydie-wisakove/

b. v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani ovojnice “Predlog za nagrado Lydie Wisiakove 2018” na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana

ali

c. kot prilogo v formatu word ali pdf s podpisom in kontaktnimi podatki predlagatelja po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si

najkasneje do vključno 16. 3. 2018.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 16. marca 2018, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 17. marca 2018 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad v letu 2018 odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2018, ki bo na sporedu 18. aprila 2018 v SNG Opera in balet Ljubljana.

IO DBUS

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 05.01.2017

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNE NAGRADE LYDIE WISIAKOVE v letu 2017

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za podajo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, in sicer
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2016 –
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.
Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so baletni umetniki, ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije oziroma fizične in pravne osebe, katerih delo je vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji.

04
Kandidati za nagrade so fizične in pravne osebe iz točke 03 tega razpisa:
• ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti
• ki so v letu 2016 dosegli pomembne umetniške presežke na področju
baletne umetnosti
• ki so s svojim delom pomembno zaznamovali baletno dogajanje v
Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, ki jo sestavljajo predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:
• do ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
• do največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke
na področju baletne umetnosti v letu 2016 oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
• podatke o kandidaturi in kandidatu
• podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na naslov:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
ali
po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com
najkasneje do vključno 30. januarja 2017.
Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 30. januarja 2017, do 24:00 ure.
Predlogi oddani 31. januarja 2017 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2017.

Za DBUS
Tomaž Rode, predsednik

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 05.01.2017

RAZPIS ZA PRIJAVE NA
3. SLOVENSKO TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR

Besedilo razpisa

01
Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za prijave na 3. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur s področja baleta in plesa.

02
Organizator tekmovanja je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z Gledališko in koncertno dvorano Lendava.

03
Misija 3. slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur je promocija, baleta in plesa, njuno vrednotenje v najširšem smislu, odkrivanje domačih koreografskih potencialov, spodbujanje njihovega razvoja ter razvoja kvalitete s področja koreografije ter upoznavanje širšega kroga populacije s trenutnim stanjem in trendi na področju koreografije.
Kriteriji
– originalnost in inovativnost koreografskega izraza
– inventivno koriščenje prostora, glasbe in ostalih scenskih elementov – stilna izenačenost
– visok nivo intepretacije in izvedbe

04
3. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur bo potekalo v času od 17. – 19. junija 2017 v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.
Tekmovanje bo potekalo v dveh krogih.
1. krog: ob delovni luči: kvalifikacija – sobota, 17. junij 2017
2. krog: ob umetniški luči: finalni izbor – nedelja, 18. junij 2017
Svečani koncert s podelitvijo nagrad – ponedeljek, 19. junij 2017

05
Tekmovalci se na 3. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur prijavijo preko SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA, ki je dostopen na internetni strani http://www.tutu-baletno-tekmovanje.com/.

06
Na tekmovanje se kot koreografi lahko prijavijo posamezniki s področja baleta in modernega oziroma sodobnega plesa, ki so:
• državljani Republike Slovenije,
• tuji državljani, ki aktivno delujejo na področju baletne umetnosti v
Republiki Sloveniji.

07
Tekmovalci na tekmovanje prijavijo eno koreografijo v trajanju najmanj tri (3) in
največ osem (8) minut, za glasbeno podlago mora biti izbrana glasba slovenskega skladatelja. V koreografiji lahko nastopa od enega do pet plesalcev.

Koreografije bodo tekmovale po naslednji dispoziciji:
1. krog: koreografija se izvaja ob delovni luči!
koreografija – avtorsko delo v trajanju najmanj tri (3) in največ osem (8) minut, v zasedbi od enega do največ pet plesalcev na glasbo slovenskega avtorja in glasbenega žanra po lastnem izboru;
2. krog: ponovitev iste koreografije ob umetniški luči, ki jo oblikuje koreograf v sodelovanju z mojstrom svetlobnega parka Koncertne in gledališke dvorane Lendava.

08
V 2. krog tekmovanja se bodo uvrstili tisti tekmovalci, katerih koreografije bodo v 1. krogu prejele od 75 do 100 točk.

09
Glasba za izvedbo koreografije na tekmovanju mora biti poslana po elektronski pošti na naslov stkm@dbus.si najkasneje do 1. februarja 2016.

Izvedba glasbe v živo je dovoljena.

Uporava scenografije, razen preprostih rekvizitov, ni dovoljena.

Scenska in svetlobna podoba odra je dispozicijsko enaka za vse tekmovalce:

1. krog: delovna luč; črni ali sivi baletni pod, črni ali beli back prospekt in stranske zavese;

2. krog: umetniška svetlobna podoba, ki jo z oblikovalcem luči oblikuje tekmovalec – koreograf skladno z možnostmi svetlobnega parka Gledališke in koncertne dvorane Lendava; ter scenskimi dispozicijami, ki jih bo določila žirija: črni oziroma sivi baletni pod, črni ali beli back prospect in črne stranske zavese.

Za zahteve svetlobne podobe je potrebno najkasneje do 1. junija 2017 poslati pravočasno izpolnjen Obrazec za tehnične informacije: 3. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur, ki je dostopen na internetni strani http://www.tutu-baletno-tekmovanje.com/.

Vsak oblikovalec koreografije, prijavljene na tekmovanje, bo prejel urnik za oblikovanje svetlobne podobe za 2. krog tekmovanja po razglasitvi rezultatov 1. kroga – za vsako koreografijo bo za oblikovanje luči na voljo cca. 15 minut.

10
Strokovno žirijo 3. slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur bo sestavljalo 5 članov, izbranih izmed priznanih domačih in mednarodnih ustvarjalcev s področja baleta. Najmanj trije člani žirije bodo strokovnjaki iz tujine. Strokovno žirijo bo imenoval Organizacijski odbor 3. slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur.

11
Skrajni rok za prijave na 3. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur je
15. maj 2017.

12
Za veljavno prijavo se smatra v celoti izpolnjen in poslan spletni prijavni obrazec. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo poslane po elektronski pošti do vključno 15.
maja 2017, do 24:00 ure.
Predlogi oddani 16. maja 2017 in kasneje ne bodo upoštevani.

13
Strokovna žirija bo koreografije ocenjevala s točkami od 50 – 100.
Zmagovalec tekmovanja bo tekmovalec, katerega tekmovalna koreografija doseže izmed vseh tekmovalcev najvišje število točk.

14
Nagrade:
Strokovna žirija lahko podeli naslednje nagrade: 1x prvo nagrado,
1x drugo nagrado,
1x tretjo nagrado.

Za posamezno nagrado je potrebno prejeti število točk med 85 – 100. Podeljene so lahko največ 3 nagrade skladno z linearno doseženo višino točk:
1. 1. nagrado lahko prejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla najvišje število točk, vendar ne manj kot 96
2. 2. nagrado lahko ptrejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla drugo mesto po številu točk, vendar ne manj kot 91
3. 3. nagrado lahko ptrejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla drugo mesto po številu točk, vendar ne manj kot 86.

Višina nagrad:
1. nagrada: 700,00 eur bruto (95 – 100 točk), 2. nagrada: 500,00 eur bruto (90 – 95 točk), 3. nagrada: 300,00 eur bruto (85 – 90 točk).
Nagrade bodo nakazane na račun nagrajencev skladno z odločbo, ki jo na zahtevo strokovne žirije izda Društvo baletnih umetnikov Slovenije.

Žirija lahko nagrade dodeli ali ne dodeli skladno s kriteriji, ki jih zavzame. Posamezna nagrada ne more biti podeljena na dva ali več koreografov.

15
V primeru, da nobena od tekmovalnih koreografij ne prestopi praga za nagrade, t.j. 86 točk, je zmagovalec tekmovanja tekmovalec s koreografijo, ki je od vseh prejela najvišje število točk, ne glede na njihovo višino.
V kolikor zmagovalec ne doseže potrebnega števila točk za dodelitev ene od nagrad iz točke 13 tega razpisa se ga označi kot zmagovalca, vendar se mu nagrade ne dodeli.

16
Javna podelitev nagrad bo na Svečanem večeru 3. Slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur in Slovenskega baletnega tekmovanja Tutu, 19. junija 2017 v Gledališki in koncertni dvorani Lendava v večernih urah.

17
Do največ 10 tekmovalnih koreografij bo Društvo baletnih umetnikov Slovenije uvrstilo v svoje redne javno izvajane programe, t.j. v Večer novih koreografij na slovensko glasbo ali v programe baletnih koncertov.

18 Protikorupcijska določba
Nedovoljeno je kakorkoli vplivati na delo strokovne žirije.

19
Odločitev strokovne žirije je dokončna. Na odločitev žirije je možno podati ugovor le, v kolikor obstajajo tehtni in utemeljeni razlogi, ki nakazujejo na neupoštevanje pravil tekmovanja s strani strokovne žirije. V tem primeru ugovor takoj po njegovi vložitvi obravnava Častno razsodišče, ki ravna skladno s pravili tekmovanja. Pravila tekmovanja je sprejel organizacijski odbor in so objavljena na internetni strani www.tutu-baletno-tekmovanje.com.

20
Organizator tekmovalcem za udeležbo na tekmovanju ne krije potnih stroškov, stroškov nočitev, stroškov dnevnic, honorarjev, stroškov nakupa ali najema materialnih potreb, stroškov za kostume ali kakršnega koli drugega plačila tekmovalcem in izvajalcem njihovih koreografij.

21
Kotizacija za udeležbo na 3. slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur je 100,00 eur, ki jih je potrebno plačati ob prijavi na račun:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana,
številka SI56 0201 0025 3272 398,
odprt pri NLB d.d.,
na sklic 00 2017-2021.

Za vse informacije v zvezi s 3. slovenskim tekmovanjem koreografskih miniatur izpolnite in pošljite spletni vprašalnik, ki se nahaja na internetni strani www.tutu-baletno-tekmovanje.com.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

TUTU – Slovensko baletno tekmovanje

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

v sodelovanju z
Zavodom za kulturo in promocijo Lendava / a Művelődési és Promócios Intézet Lendva

objavlja R A Z P I S za

TUTU – Slovensko baletno tekmovanje, ki se bo odvijalo
17. – 19. junija 2017
v Gledališki in koncertni dvorani Lendava / a Lendvai Színház és Hangversenyterem

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA

Organizacijski odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS):
Predsednik : Tomaž Rode
Člani: Darja Sebastian
Ana Trojnar
Claudia Sovre
Matjaž Marin

PRAVILA TEKMOVANJA

Tekmovanje bo potekalo na dveh nivojih: ljubiteljskem in profesionalnem.

Ljubiteljsko: tekmujejo učenci baletnih šol z osnovnim programom in učenci zasebnih baletnih šol ter društev

Profesionalno: tekmujejo učenci baletnih šol z razširjenim/obširnejšim programom, dijaki srednjih baletnih šol/konservatorijev, učenci zasebnih baletnih šol in društev, slovenski plesalci, ki se šolajo na baletnih institucijah izven Slovenije, tujci, ki se šolajo v slovenskih baletnih šolah, slovenski profesionalni baletnih plesalci, tujci zaposleni v slovenskih gledališčih.

Tekmovanje bo potekalo dvokrožno – 1. krog in finale, v (neo)klasičnem stilu, posebej plesalke in posebej plesalci, v kategorijah solo in v skupinah. Skupino lahko sestavlja od 3 do 20 tekmovalcev.

Tekmovalec lahko tekmuje solo in hkrati tudi v skupini, na svojo željo tudi v višji starostni kategoriji.

Ob prijavi starosti tekmovalca se upošteva koledarsko leto od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Vrstni red tekmovalcev bo določen po abecednem redu začenši s črko U.

ŽIRIJA TEKMOVANJA

Petčlanska žirija, sestavljena iz mednarodno uveljavljenih baletnih strokovnjakov bo objavljena najmanj tri mesece pred tekmovanjem na internetni strani
www.tutu-baletno-tekmovanje.com

POTEK TEKMOVANJA

1. KROG

LJUBITELJSKO – SOLO

I. BELA kategorija
plesalke in plesalci 11 – 13 let (2006–2004)
• klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50

II. RUMENA kategorija
plesalke in plesalci 14 – 16 let (2003–2001)
• klasična etuda na polprstih ali na konicah prstov v dolžini največ 2:00


PROFESIONALNO – SOLO

III. ROZA kategorija
plesalke in plesalci 11 – 13 let (2006- 2004)
• klasična etuda na polprstih v dolžini največ 2:00

IV. ORANŽNA kategorija
plesalke in plesalci 14 – 16 let (2003–2001)
• ena klasična variacija iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa

V. RDEČA kategorija
plesalke in plesalci 17 – 19 let (2000–1998)
• dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa, a ne iz pas de deuxja, prijavljenega za finale
• sodobna koreografija v dolžini največ 2:00

VI. BORDO kategorija
plesalke in plesalci 20 – 27 let (1997–1990)
• dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa, a ne iz pas de deuxja, prijavljenega za finale
• sodobna koreografija v dolžini največ 2:00


LJUBITELJSKO – SKUPINE

VII. VIJOLIČNA kategorija
starost v skupini 9 – 14 let (2008–2003)
• ples v dolžini 2 – 4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta


VIII. MODRA kategorija
starost v skupini 15 – 19 let (2002–1998)
• ples v dolžini 4 – 7 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta


PROFESIONALNO – SKUPINE

IX. ZELENA kategorija
starost v skupini 9 – 14 let (2008–2003)
• ples v dolžini 2 – 4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta

X. SIVA kategorija
starost v skupini 15 – 19 let (2002–1998)
• ples v dolžini 4 – 7 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta

FINALE

LJUBITELJSKO – SOLO

I. BELA kategorija
plesalke in plesalci 11–13 let (2006–2004)
• klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50, lahko se ponovi iz 1. kroga

II. RUMENA kategorija
plesalke in plesalci 14 -16 let (2003–2001)
• nova klasična etuda na polprstih ali na konicah prstov v dolžini največ 2:00


PROFESIONALNO – SOLO

III. ROZA kategorija
plesalke in plesalci 11-13 let (2006- 2004)
• klasična etuda na polprstih v dolžini največ 2:00, lahko se ponovi iz 1. kroga

IV. ORANŽNA kategorija
plesalke in plesalci 14 –16 let (2003–2001)
• nova klasična variacija iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa
V. RDEČA kategorija
plesalke in plesalci 17 -19 let (2000–1998)
• dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa – eno se lahko ponovi iz 1. kroga
ali
• pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa

VI. BORDO kategorija
plesalke in plesalci 20 – 27 let (1997–1990)
• pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama v prilogi, ki je del tega razpisa


LJUBITELJSKO – SKUPINE

VII. VIJOLIČNA kategorija
starost v skupini 9–14 let (2008–2003)
• ples v dolžini 2 – 4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta, lahko se ponovi iz 1. kroga

VIII. MODRA kategorija
starost v skupini 15–19 let (2002–1998)
• ples v dolžini 4 – 7 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta, lahko se ponovi iz 1. kroga


PROFESIONALNO – SKUPINE

IX. ZELENA kategorija
starost v skupini 9–14 let (2008–2003)
• ples v dolžini 2 – 4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta, lahko se ponovi iz 1. kroga

X. SIVA kategorija
starost v skupini 15–19 let (2002–1998)
• ples v dolžini 4 – 7 minut, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta, lahko se ponovi iz 1. kroga

SEZNAM variacij in pas de deuxev za
IV. ORANŽNO, V. RDEČO in VI. BORDO kategorijo
za 1. krog tekmovanja in finale

P. I. Čajkovski: LABODJE JEZERO
• moška variacija in ženski variaciji iz pas de trois
• variacija Odette
• pas de deux Odette in princa Siegfrieda
• variaciji Odile in princa Siegfrieda
• pas de deux Odile in princa Siegfrieda

P. I. Čajkovski: TRNULJČICA
• variacije vseh vil iz prologa
• variacija Aurore
• variacija Florine in Plave ptice
• pas de deux Florine in Plave ptice
• pas de deux Aurore in princa Desiréja
• variacija Aurore in princa Desiréja
• variacije dragih kamnov: Zlato, Srebro, Diamant, Safir

P. I. Čajkovski: HRESTAČ
• variacija Sladkorne vile
• pas de deux Klare in Princa

L. Minkus: DON KIHOT
• variacije Kitri iz I., II., III. dejanja
• variacije Amorja in Driade
• variacije Basila in Prijateljice
• pas de deux Kitri in Basila

L. Minkus: PAQUITA
• pas de deux Paquite in Luciena d’Hervillyja
• katerakoli ženska variacija

L. Minkus: BAYADERA
• variaciji Gamzati in Solorja
• pas de deux Gamzati in Solorja
• pas de deux Nikiye in Solorja
• variacija Nikiye in Solorja
• vse tri variacije iz Senc

A. Adam: GUSAR
• variacija Medore
• Pas d’esclave
• variaciji Gulnare in sužnja
• variacija Odalisk
• Grand pas de deux

A. Adam: GISELLE
• variacije iz Kmečkega pas de deuxa
• Kmečki pas de deux
• variacija Giselle
• variacija Albrechta
• pas de deux Giselle in Albrechta

A. Glazunov: RAYMONDA
• katerakoli ženska variacija
• variaciji Raymonde in Jeana de Brienna

C. Pugni: ESMERALDA
• variacija Esmeralde in Phoebusa
• variacija Diane in Actéona
• pas de deux Diane in Actéona

D. F. E. Auber: GRAND PAS CLASSIQUE
• ženska in moška variacija
• Grand pas de deux

A. Saint-Léon: LA VIVANDIÈRE
• moška variacija in ženske variacije

C. Pugni: BENEŠKI KARNEVAL
• ženska in moška variacija

P. L. Hertel: NAVIHANKA
• variaciji Lise in Colina

L. Délibes: COPPELIA
• variaciji Swanilde
• variacija Franza

H. S. Løvenskjold: LA SYLPHIDE
• variacija Jamesa
• variaciji Sylphide in Jamesa

F. Chopin: LES SYLPHIDES
• vse variacije

H. S. Paulli: NAPOLI
• variacije iz pas de six

E. Helsted: FESTIVAL V GENZANU
• variacije iz pas de deuxa
• pas de deux

B. Asafjev: PLAMEN PARIZA
• variaciji Jeanne in Philippa
• pas de deux Jeanne in Philippa

R. Drigo: HARLEKINADA
• variacije


OCENJEVANJE

Tekmovalce bo ocenjevala petčlanska mednarodna strokovna žirija, sestavljena iz uveljavljenih baletnih pedagogov in umetnikov. Člani žirije bodo ocenjevali na ocenjevalnem listu po kriterijih in pravilniku, ki jih je pripravil OO DBUS za TUTU – Slovensko baletno tekmovanje.

Tekmovalci ob prijavi prejmejo tekmovalne številke, ki so njihova identifikacija med tekmovanjem.

Nastopi se ocenjujejo s točkami od 60 do 100; za vstop v finale je treba zbrati 75 točk. Ocena iz 1. kroga se pri končni oceni ne sešteva z oceno iz finala; ocena iz finala torej določa končni vrstni red in nagrade. V primeru enakega števila točk dveh ali več kandidatov o zmagovalcu odloči žirija.

Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na oglasni deski v avli tri ure po koncu tekmovalne kategorije. Žirija bo pedagogu oz. mentorju po zaključku tekmovanja omogočila vpogled v ocenjevalne liste in pogovor o posameznem tekmovalcu.

Morebitne pritožbe je treba vložiti najkasneje uro po objavi rezultatov na OO DBUS. Odločitve žirije so dokončne.


PRIZNANJA / MEDALJE / NAGRADE

Vsi udeleženci prejmejo PRIZNANJE ZA UDELEŽBO na tekmovanju, medalje prvi trije uvrščeni v posamezni kategoriji, nagrade pa najvišje ocenjeni tekmovalci.

MEDALJE
• zlata medalja: prvouvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji
• srebrna medalja: drugouvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji
• bronasta medalja: tretjeuvrščeni tekmovalec ali skupina v posamezni kategoriji

NAGRADE

prejmejo tekmovalci ali skupina v posamezni kategoriji ocenjeni znotraj razpona točk, določenih s strani OO TUTU in se za solo podeljujejo posebej za plesalke in posebej za plesalce.
O nagradah odloča žirija.
• 1. nagrada: 95 – 100 točk
• 2. nagrada: 90 – 94,99 točke
• 3. nagrada: 85 – 89,99 točke

GRAND PRIX

se podeli v BORDO kategoriji, a le, če vsak član žirije kandidatu dodeli po 100 točk.
Nagrade se podelijo v obliki štipendij za poletne šole, lahko tudi kot šolnine za študij na poljubni baletni ustanovi.

POSEBNE NAGRADE
so lahko podeljene:
• najobetavnejšemu tekmovalcu
• baletnemu učitelju za pripravo koreografije etude v BELI, RUMENI, ROZA, VIJOLIČNI, MODRI, ZELENI in SIVI kategoriji
• koreografu za pripravo sodobne koreografije
• DBUS lahko podeli posebno nagrado po svojo presoji

DELAVNICE – MASTERCLASSES

V času tekmovanja bodo organizirane baletne delavnice, ki jih bodo vodili člani žirije.


PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Prijave naj bodo poslane izključno po e-pošti, vsebujejo pa naj naslednje podatke:

SOLO
• izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena na spletni strani DBUS
• kopijo/scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista
• dve fotografiji: na eni naj bo kandidat v baletni pozi, druga pa naj bo portret kot za dokumente (v elektronski obliki v formatu jpg ali jpeg, daljša stran 1000 dpi, največ 1 MB)
• kopijo potrdila o plačani prijavnini

SKUPINA
• izpolnjeno eno prijavnico za posamezno skupino
• kopijo/scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista vsakega sodelujočega
• eno skupinsko fotografijo (v elektronski obliki v formatu jpg ali jpeg, daljša stran 1000 dpi, največ 1 MB)
• kopijo potrdila o plačani prijavnini

Glasbene posnetke je treba poslati po e-pošti v formatu mp3, pri čemer naj ime datoteke vsebuje naslednje podatke:
• ime in priimek tekmovalca oz. ime skupine ali šole
• kategorijo, v kateri tekmuje
• točko/-e za 1. krog in finale

Izpolnjene prijavnice, fotografije in glasbene posnetke je treba poslati najkasneje
do 20. maja 2017 na elektronski naslov: tutu.dbus@gmail.com

Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane. Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 040 465 160 ali na naslovu:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 LJUBLJANA


STROŠKI BIVANJA IN PRIJAVNINA

Stroške bivanja in prevoza na prizorišče tekmovanja krijejo tekmovalci sami oz. ustanove, ki jih pošiljajo.

Prijavnina za posamezne kategorije:
• I. BELA kategorija: 60€
• II. RUMENA kategorija: 60€
• III. ROZA kategorija: 60€
• IV. ORANŽNA kategorija: 60€
• V. RDEČA kategorija: 70€
• VI. BORDO kategorija: 70€
• VII. VIJOLIČNA kategorija: 100 € za skupino
• VIII. MODRA kategorija: 100 € za skupino
• IX. ZELENA kategorija: 100 € za skupino
• X. SIVA kategorija: 100 € za skupino

Prijavnina se vplača na:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
TUTU
Župančičeva 1
1000 Ljubljana
TRR SI56 0201 0025 3272 398 (NLB d. d.)

DBUS ima ekskluzivno pravico snemanja in fotografiranja v času tekmovanja, na zaključnem koncertu in na morebitnih poznejših nastopih. Tekmovalci se s sprejetjem razpisa in prijavo odrekajo pravici do honorarja za nastop.

Organizator DBUS in ZKPL-MPIL ne prevzemata odgovornosti za morebitne poškodbe in škodo, nastalo v času tekmovanja. Zdravstvena oskrba bo omogočena v ZD Lendava.

OO DBUS – TUTU – Slovensko baletno tekmovanje
Ljubljana, november 2016

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORU ZA PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA NA TEKMOVANJU EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2017

Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj) objavlja javni razpis za izbor predstavnika RTV Slovenija na tekmovanju Evrovizijski mladi plesalci 2017.

POGOJI 1. STAROSTNE KATEGORIJE

K izboru se lahko prijavijo tekmovalci, ki bodo na dan finalnega izbora tekmovanja Evrovizijski mladi plesalci 2017 stari od 16 do 21 let (tekmovalci morajo biti rojeni v obdobju od 11.6.1995 do 10.6.2001).

2. NASTOPAJOČI

Na tekmovanju lahko sodelujejo plesalci baleta, sodobnega ali modernega plesa. Kandidirati smejo le nepoklicni plesalci s solističnimi točkami. Biti morajo člani plesne institucije in imeti osnovno znanje klasičnega/sodobnega baleta. Nagrajenci in finalisti prejšnjih tekmovanj za Evrovizijske mlade plesalce ne smejo sodelovati na tem tekmovanju.

3. PROPOZICIJE

Kandidati se morajo predstaviti z eno solistično točko, ki je lahko dolga največ dve minuti (2 minuti, 0 sekund).

4. POGOJI UDELEŽBE

Izbora se lahko udeležijo mladi plesalci, ki so državljani Republike Slovenije ali rezidenti Slovenije vsaj dve leti pred nastopom na nacionalnem izboru za tekmovanje Evrovizijski mladi plesalci, ki bo potekal 10. februarja 2017 v studiu Televizije Slovenija.

5. PRIJAVA NA TEKMOVANJE

Prijava mora vsebovati:
 izpolnjeno prijavnico na originalnem obrazcu, ki je objavljen na www.rtvslo.si/razpisi
 kopija rojstnega lista ali kopija veljavnega osebnega dokumenta
 DVD na katerem je posnetek plesa prijavljenega tekmovalca
 tri fotografije tekmovalca v visoki resoluciji (v elektronski obliki)
 CD z glasbo. Posnetek je potrebno poslati na CD plošči, na CD-ju mora biti napisano ime tekmovalca. Glasba mora biti opremljena s podatki o avtorju in izvajalcih glasbe ter z imenom založbe in letnico izdaje glasbenega posnetka. Posnetki morajo biti kakovostni (brez šumov, hreščanja, topotanj), posnetek mora biti v wav formatu. Tonski posnetki, ki ne bodo ustrezali opisanim kriterijem, bodo izločeni, vloga tekmovalca pa zavrnjena. Prijavitelj (tekmovalec) mora za vse posnetke glasbenih del, ki bodo podlaga plesni izvedbi, izkazati zakonit izvor posnetkov (komercialno izdan CD) ali drugo pravno podlago, iz katere bo razvidno dovoljenje za uporabo (reproduciranje, predelavo) posnetkov.
 naslov in telefonsko številko kontaktne osebe

Prijave se pošljejo na naslov:
RTV Slovenija – Televizija Slovenija
Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj
za javni razpis »NACIONALNI IZBOR ZA TEKMOVANJE EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2017«
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

Rok za prijavo je 13. januar 2017.
Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo prispele na vložišče RTV Slovenija do vključno 13.1.2017 oziroma bodo do tega datuma odposlane priporočeno po pošti. Nepopolne in prepozno prispele prijave bodo zavržene.

6. IZBOR TEKMOVALCEV
Ob morebitnem prevelikem številu prijav bo odločitev o izbranih udeležencih opravila žirija tekmovanja na podlagi priloženih video (DVD) posnetkov. Izbrani tekmovalci bodo o sodelovanju obveščeni do najpozneje 27.1.2017.

7. POTEK TEKMOVANJA
Izbor predstavnika RTV Slovenija za tekmovanje EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2017 bo 10. februarja 2017 v Studiu 1 Televizije Slovenija. Televizija Slovenija bo tekmovanje posnela in predvajala v svojih programih.
Natančen razpored nastopajočih bo pripravljen po 1. februarju 2017.

8. NAGRADA
Izbran bo en plesalec, ki ga bo Televizija Slovenija prijavila na tekmovanje EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2017, ki bo potekalo od 3. do 10. junija v Valletti na Malti.

direktorica TV Slovenija               v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija
dr. Ljerka Bizilj                                    mag. Marko Filli

10. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV
Dom kulture Kamnik – 29. maj 2016

Prireditev bo pod okriljem Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS)
Organizacija DBUS, Dom kulture Kamnik
Za organizacijo je odgovoren Organizacijski odbor 10. Revije klasično baletnih šol in društev RS.


RAZPIS:
1. Plesi morajo biti postavljeni v klasičnem ali neoklasičnem stilu (tudi karakterni ples). Plesi postavljeni v zgolj sodobni plesni tehniki brez klasično baletnih elementov niso dovoljeni.

2. Posamezna šola ali društvo se predstavi z eno ali največ dvema točkama v skupnem trajanju največ 5 minut.

3. Število učencev iz posamezne šole oziroma društva naj bo od 5 do 20 plesalcev.

4. Vsak učenec lahko nastopi samo v eni koreografiji.

5. Sodelujejo lahko učenci nižjih baletnih šol oziroma člani društev stari od 9 – 19 let, razen ko gre za izjemo, opisano v točki 6. tega razpisa.

6. Lokalni organizator revije (baletna šola, društvo) se izjemoma lahko predstavi z mlajšimi učenci, če baletna dejavnost v kraju, kjer se revija odvija, še nima starejših učencev.

7. Predpisana je nova koreografija oziroma koreografija, ki še ni bila prikazana na eni od preteklih revij. Prav tako ni dovoljena izvedba že prikazane koreografije z novo zasedbo.

8. Organizator si pridržuje pravico, da posamezno šolo kadarkoli izključi iz sodelovanja, če ugotovi nespoštovanje pogojev, utemeljenih v 1., 4., 5. in 7. členu tega razpisa.

9. Kotizacija za posamezno šolo je 80 €

10. Rok za prijave je 30.4.2016.

Šola ali društvo se prijavi preko spletne prijavnice, ki je dostopna na naslednji povezavi:
https://dbusprijave2016.wordpress.com/portfolio/10-revija-baletnih-sol/

Povezava je na voljo tudi na spletni strani www.dbus.si

11. Šola oziroma društvo, ki sodeluje na 10. reviji klasično baletnih šol in društev, mora najkasneje do 10. maja 2016 poslati:
– glasbo po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com v mp3 formatu;
pravilno in v celoti izpolnjen spletni formular o tehničnih zahtevah, ki je dostopen na naslednji povezavi:
https://dbusprijave2016.wordpress.com/portfolio/10-revija-tehnicne-in-druge-informacije/

OO 10. Revije klasično baletnih šol in društev RS

*s prijavo si organizator pridržuje pravice uporabe vseh podatkov, slikovnih, zvočnih in video materialov. Soglasja staršev morajo šole in društva priskrbeti sama.

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije Župančičeva 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Datum: 10. november 2015

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNO NAGRADO PIA IN PINO MLAKAR 2016

BESEDILO RAZPISA

Društvo baletnih umetnikov Slovenije skladno s Pravilnikom o podeljevanju strokovnih nagrad DBUS – Strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja objavlja razpis za prijavo kandidatur za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar v letu 2016, in sicer:

a. za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo na področju koreografije

b. Strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve v obdobju zadnjih treh let.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

Kandidati za strokovno nagrado »Pia in Pino Mlakar« so baletni umetniki,

·              ki so v zadnjem tri letnem obdobju ustvarili eno ali več koreografskih stvaritev, ki so se s trajno in z neprecenljivo umetniško vrednostjo za vselej zapisale v zakladnico slovenske baletne umetnosti

ali

·              so se v svojem vseživljenjskem delovanju na področju baletne koreografije s svojimi deli za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Komisija za strokovne nagrade »Pia in Pino Mlakar« bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:

– ene nagrade Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo ali ene nagrade Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve.

Predlogi morajo vsebovati:

·             podatki o kandidaturi in kandidatu,

·             podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka oziroma dosežkov, ki temelji / jo na naslednjih dejstvih:

1.         da koreografska stvaritev ima, oziroma da koreografske stvaritve imajo vsebinsko in dramaturško izpeljano izpoved, ki ni le tehnično virtuozna oziroma zgolj gibno abstraktna stvaritev;

2.         da je koreograf v svojem delu oziroma v svojih delih dokazal, da uporablja lasten koreografski jezik, ki mora biti tekoč (torej ne pozerski), muzikalen, ritmično precizen in mnogoličen, torej ne le omejen na ponavljajoč se simetričen repertoar podobnih korakov;

3.         da je koreograf v svojem delu uporabil glasbo v smiselni glasbeni sestavi ali komponistovem redosledu;

4.         stil (klasičen, moderen, karakteren, folkloren itd.) je lahko poljuben pa tudi mešan, če je to z vsebino pogojeno, vendar pa mora koreografija še posebej pri mešanem stilu pokazati enotnost koreografovega jezika.

Predloge pošljite na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

ali

po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com najkasneje do vključno 10. januarja 2016.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 10. januarja 2016 oziroma prispeli po elektronski pošti do vključno 10. januarja 2016 do 24:00 ure. Predlogi oddani oziroma poslani 11. januarja 2016 in kasneje ne bodo upoštevani.

Javna podelitev strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2016, februarja 2016 v SNG Maribor.

IO DBUS

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNE NAGRADE LYDIE WISIAKOVE 2015

Besedilo razpisa

01

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za podajo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, in sicer

za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2015
za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.
Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02

DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03

Kandidati za nagrade so baletni umetniki, ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije oziroma fizične in pravne osebe, katerih delo je vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji.

04

Kandidati za nagrade so fizične in pravne osebe iz točke 03 tega razpisa:

ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti
ki so v letu 2015 dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti
ki so s svojim delom pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.
05

Strokovna komisija za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, ki jo sestavljajo predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov in Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove odločala o podelitvi:

do ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
do največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke na področju baletne umetnosti v letu 2015 oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju zadnjih treh let.
06

Predlogi morajo vsebovati:

podatke o kandidaturi in kandidatu
podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.
07

Predloge pošljite na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Trg prekomorskih brigad 1

1000 Ljubljana

ali

po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com

najkasneje do vključno 10. januarja 2016.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 10. januarja 2016, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 11. januarja 2016 in kasneje ne bodo upoštevani.

08

Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09

Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta, v SNG Maribor v mesecu februarju 2016.

Za DBUS

Tomaž Rode, predsednik

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 2.11.2015

RAZPIS ZA PRIJAVE NA
2. SLOVENSKO TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR

Besedilo razpisa

01
Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za prijave na 2. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur s področja baleta in plesa.

02
Organizator tekmovanja je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z Gledališko in koncertno dvorano Lendava.

03
Misija 2.slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur je promocija, baleta in plesa, njuno vrednotenje v najširšem smislu, odkrivanje domačih koreografskih potencialov, spodbujanje njihovega razvoja ter razvoja kvalitete s področja koreografije ter upoznavanje širšega kroga populacije s trenutnim stanjem in trendi na področju koreografije.
Kriteriji
– originalnost in inovativnost koreografskega izraza
– inventivno koriščenje prostora, glasbe in ostalih scenskih elementov
– stilna izenačenost
– visok nivo intepretacije in izvedbe

04
2. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur bo potekalo v času od 10. – 12. februarja 2016 v Gledališki in koncertni dvorani Lendava.
Tekmovanje bo potekalo v dveh krogih.
1. krog: kvalifikacija – sobota, 10. februar 2016
2. krog: finalni izbor – nedelja, 11. februarja 2016

05
Na tekmovanje se lahko prijavijo posamezniki -¬ koreografi s področja baleta in modernega oziroma sodobnega plesa, ki so:
• državljani Republike Slovenije,
• tuji državljani, ki najmanj tri leta aktivno delujejo na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji.

06
Tekmovalci na tekmovanje prijavijo najmanj eno ali največ dve koreografiji v trajanju najmanj tri (3) in največ osem (8) minut.
Koreografije bodo tekmovale po naslednji dispoziciji:
1. krog:
– koreografija 1 – avtorsko delo v trajanju najmanj tri (3) in največ osem (8) minut, v zasedbi od enega do največ pet plesalcev na glasbo slovenskega avtorja in glasbenega žanra po lastnem izboru;
2. krog (Tekmovalec lahko izvede isto koreografijo, ki jo je predstavil v 1. krogu oziroma lahko po svobodni izbiri izvede tudi drugo koreografijo. Izvedbe iste koreografije iz 1. kroga tekmovanja ne bo vplivala na odločitev strokovne žirije!):
– koreografija 1 ali koreografija 2 v primeru, da je tekmovalec na tekmovanje prijavil 2 koreografiji – avtorsko delo v trajanju najmanj tri (3) in največ (8) minut, v zasedbi od enega do največ pet plesalcev in na glasbo:
– ponovitev koreografije 1: slovenskega avtorja in glasbenega žanra po lastnem izboru,
– koreografija 2: kateregakoli avtorja in glasbenega žanra po lastnem izboru.

07
V 2. krog tekmovanja se bodo uvrstili tisti tekmovalci, katerih koreografije bodo v 1. krogu prejele od 90 do 100 točk.

08
Glasba za izvedbo koreografij na tekmovanju mora biti posneta na CD-¬‐ mediju in poslana na naslov organizatorja najkasneje do 1. februarja 2016.
Izvedba glasbe v živo je dovoljena.
Uporava scenografije, razen preprostih rekvizitov, ni dovoljena.
Scenska in svetlobna podoba odra je dispozicijsko enaka za vse tekmovalce: 1. krog: delovna luč; črni baletni pod, črni back prospekt in stranske zavese; 2. krog: umetniška svetlobna podoba, ki jo z oblikovalcem luči oblikuje tekmovalec – koreograf skladno z možnostmi svetlobnega parka Gledališke in koncertne dvorane Lendava; črni baletni pod, črni ali beli back prospect in stranske zavese.
Za zahteve svetlobne podobe je potrebno najkasneje do 10. februarja 2016 poslati pravočasno izpolnjen obrazec B2, ki je sestavni del razpisa.
Vsak oblikovalec koreografije, prijavljene na tekmovanje, bo prejel urnik za oblikovanje svetlobne podobe za 2. krog tekmovanja po razglasitvi rezultatov 1. kroga -¬‐ za vsako koreografijo bo za korekture luči na voljo 10 minut.

09
Strokovno žirijo 2. slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur bo sestavljalo 5 članov, izbranih izmed priznanih ustvarjalcev s področja baleta in sodobnega plesa. Od tega bodo trije člani strokovne žirije s področja baleta in dva člana strokovne žirije s področja sodobnega plesa. Najmanj en član žirije bo strokovnjak iz tujine. Strokovno žirijo bo imenoval Organizacijski odbor 2. slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur.

10
Za prijavo na tekmovanje je potrebno pravilno izpolniti in poslati Prijavni obrazec B1.
Skrajni rok za prijave na 2. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur je 15. januar 2016.

11
Za veljavno prijavo se smatra v celoti izpolnjen prijavni obrazec, oddan po priporočeni pošti na naslov:
DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana,
s pripisom: Prijava na 2. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur, ali
po elektronski pošti na naslov tekmovanje.dbus@gmail.com, najkasneje do vključno 15. januarja 2016.
Prijave, ki prispejo po elektronski pošti postanejo veljavne tedaj, ko pošiljatelj od Društva baletnih umetnikov prejme povratno informacijo o prejemu.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo nosile poštni žig oziroma bodo poslane po elektronski pošti do vključno 15. januarja 2016, do 24:00 ure.
Predlogi oddani 16. januarja 2016 in kasneje ne bodo upoštevani.

12
Strokovna žirija bo koreografije ocenjevala s točkami od 50 -¬‐ 100.
Zmagovalec tekmovanja bo tekmovalec, katerega tekmovalna koreografija doseže izmed vseh tekmovalcev najvišje število točk.

13
Nagrade:
Strokovna žirija lahko podeli tudi naslednje nagrade: 1x prvo nagrado,
1x drugo nagrado,
1x tretjo nagrado.
Za posamezno nagrado je potrebno prejeti število točk med 85 – 100. Podeljene so lahko največ 3 nagrade skladno z linearno doseženo višino točk:
1. 1. nagrado lahko prejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla najvišje število točk, vendar ne manj kot 96
2. 2. nagrado lahko ptrejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla drugo mesto po številu točk, vendar ne manj kot 91
3. 3. nagrado lahko ptrejme tekmovalna koreografija, ki je dosegla drugo mesto po številu točk, vendar ne manj kot 86.
V primeru, da nobena od tekmovalnih koreografij ne prestopi praga za nagrade, t.j. 86 točk, je zmagovalec tekmovanja tekmovalec s koreografijo, ki je od vseh prejela najvišje število točk, ne glede na njihovo višino.
V kolikor zmagovalec ne doseže potrebnega števila točk za dodelitev ene od nagrad iz točke 12 tega razpisa, se ga označi kot zmagovalca, vendar se mu nagrade ne dodeli.

14
Višina nagrad:
1. nagrada: 700,00 eur bruto (95 – 100 točk), 2. nagrada: 500,00 eur bruto (90 – 95 točk), 3. nagrada: 300,00 eur bruto (85 – 90 točk).
Nagrade bodo nakazane na račun nagrajencev skladno z odločbo, ki jo na zahtevo strokovne žirije izda Društvo baletnih umetnikov Slovenije

15
Koreografije, ki se bodo uvrstile v 2. krog tekmovanjana bodo uvrščene v program Gala večera novih koreografij na slovensko glasbo, koreografije, ki niso na glasbo slovenskega avtorja in jih žirija označi kot edinstvene, pa v izbrane programe baletnih koncertov DBUS.

16
Javna podelitev nagrad bo na Svečanem večeru 2. Slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur in Slovenskega baletnega tekmovanja Tutu, 12. februarja 2016 v Gledališki in koncertni dvorani Lendava v večernih urah.

17 Protikorupcijska določba
Nedovoljeno je kakorkoli vplivati na delo strokovne žirije.

18
Odločitev strokovne žirije je dokončna. Na odločitev žirije je možno podati ugovor le, v kolikor obstajajo tehtni in utemeljeni razlogi, ki nakazujejo na neupoštevanje pravil tekmovanja s strani strokovne žirije. V tem primeru ugovor takoj po njegovi vložitvi obravnava Častno razsodišče, ki ravna skladno s pravili tekmovanja.
Žirija lahko nagrade dodeli ali ne dodeli skladno s kriteriji, ki jih zavzame. Posamezna nagrada ne more biti podeljena na dva ali več koreografov.
Pravila tekmovanja bodo vezana na pravila tekmovanja, ki jih bo sprejel organizacijski odbor in bodo objavljena najkasneje do 15. januarja 2016.

19
Organizator tekmovalcem za udeležbo na tekmovanju ne krije potnih stroškov, stroškov nočitev, stroškov dnevnic, honorarjev, stroškov nakupa ali najema materialnih potreb, stroškov za kostume ali kakršnega koli drugega plačila tekmovalcem in izvajalcem njihovih koreografij.

20
Kotizacija za udeležbo na 2.slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur je 70,00 eur, ki jih je potrebno plačati ob prijavi na račun:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana,
številka SI56 0201 0025 3272 398,
odprt pri NLB d.d.,
na sklic 00 2016-¬‐ 2021.

Za vse informacije v zvezi s 1.slovenskim tekmovanjem koreografskih miniatur pišite na elektronsko pošto dbus.dbus@gmail.com.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

TUTU – Slovensko baletno tekmovanje

page1image163389104

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
v sodelovanju z
Zavodom za kulturo in promocijo Lendava/ a Művelődési és Promócios Intézet Lendva

objavlja R A Z P I S za

TUTU – Slovensko baletno tekmovanje, ki se bo odvijalo
10.–12. februarja 2016
v Gledališki in koncertni dvorani Lendava / a Lendvai Színház és Hangversenyterem

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA
Organizacijski odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS) v sestavi Tomaž Rode, predsednik, ter članice Darja Sebastian, Ana Trojnar in Claudia Sovre je na svoji seji dne 20. maja 2015 sprejel sklep o organizaciji TUTU – Slovenskega baletnega tekmovanja. Tekmovanja se lahko udeležijo učenci baletnih šol z osnovnim programom, baletnih šol z razširjenim oz. obširnejšim programom, dijaki srednjih baletnih šol, učenci zasebnih baletnih šol in društev, slovenski plesalci, ki se šolajo na baletnih institucijah izven Slovenije, slovenski profesionalni baletni plesalci in tujci, zaposleni v slovenskih gledališčih.

Tekmovanje bo potekalo dvokrožno, v (neo)klasičnem stilu, posebej plesalke in posebej plesalci, v kategorijah solo in v skupinah:

SOLO:
• solo – RUMENA A, B: tekmujejo učenci, ki se šolajo po osnovnem programu, učenci zasebnih baletnih šol in društev
• solo – RDEČA C: tekmujejo učenci, ki se šolajo po razširjenem oz. obsežnejšem programu
• solo – RDEČA D: tekmujejo dijaki srednjih baletnih šol, učenci zasebnih baletnih šol in društev, slovenski plesalci, ki se šolajo na baletnih institucijah izven Slovenije
• solo – RDEČA E: tekmujejo slovenski profesionalni baletni plesalci in tujci, zaposleni v slovenskih gledališčih

SKUPINE od 3 do 20 nastopajočih:
• skupine – MODRA F: tekmujejo skupine učencev, ki se šolajo po osnovnem programu, učenci zasebnih baletnih šol in društev
• skupine – MODRA G: tekmujejo skupine učencev, ki se šolajo razširjenem oz. obsežnejšem programu
• skupine – MODRA H: tekmujejo skupine učencev, ki se šolajo po osnovnem, razširjenem oz. obsežnejšem programu, skupine učencev zasebnih baletnih šol in društev ter skupine dijakov srednjih baletnih šol
Tekmovanje skupin bo izvedeno le, če bodo v posamezni kategoriji prijavljene najmanj tri skupine.
Ob prijavi starosti tekmovalca se upošteva koledarsko leto od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Tekmovalec lahko na svojo željo tekmuje v višji starostni kategoriji.
V 2. krogu tekmovanja RDEČE kategorije E lahko eden od plesalcev v pas de deuxu nastopa izven konkurence oz. le kot partner.

2. POTEK TEKMOVANJA

1. KROG
RUMENA kategorija
A: solo – plesalke in plesalci 12–14 let (2004–2002)
klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50
B: solo – plesalke in plesalci 15–19 let (2001–1997)
klasična etuda na polprstih ali na konicah prstov v dolžini največ 1:50


RDEČA kategorija
C: solo – plesalke in plesalci 12–14 let (2004–2002)
klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50
D: solo – plesalke in plesalci 15–19 let (2001–1997)
dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama, ki je del tega
razpisa
E: solo – plesalke in plesalci 20–27 let (2006–1989) 2
dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama, ki je del tega razpisa

SEZNAM variacij in pas de deuxev za RDEČO kategorijo D in E za 1. in 2. krog tekmovanja:

P. I. Čajkovski: LABODJE JEZERO
• moška in ženski variaciji iz Pas de trois
• variacija Odette
• Pas de deux Odette in princa Siegfrieda
• variaciji Odile in princa Siegfrieda
• Pas de deux Odile in princa Siegfrieda P. I. Čajkovski: TRNULJČICA
• variacije vseh vil iz prologa
• variacija Aurore
• variacija Florine in Plave ptice
• Pas de deux Florine in Plave ptice
• Pas de deux Aurore in princa Desiréja
• variacija Aurore in Princa Desiréja
• variacije dragih kamnov: Zlato, Srebro, Diamant, Safir

P. I. Čajkovski: HRESTAČ
• variacija Sladkorne vile
• Pas de deux Klare in Princa

L. Minkus: DON KIHOT
• variacije Kitri iz I.,II.,III.dejanja
• variacije Amorja, Driade
• variacije Basila, Prijateljice
• Pas de deux Kitri in Basila

L. Minkus: PAQUITA
• Pas de deux Paquite in Luciena d’Hervillyja
• katerakoli ženska variacija

L. Minkus: BAYADERA
• variaciji Gamzati, Solorja
• Pas de deux Gamzati in Solorja
• Pas de deux Nikiye in Solorja
• variacija Nikiye, Solorja
• vse tri variacije iz Senc

A. Adam: GUSAR
• variacija Medore
• Pas d’esclave
• variaciji Gulnare in sužnja
• variacija Odalisk
• Grand Pas de deux

A. Adam: GISELLE
• variacije iz Kmečkega Pas de deux
• Kmečki pas de deux
• variacija Giselle
• variacija Albrechta
• Pas de deux Giselle in Albrechta

A. Glazunov: RAYMONDA
• katerakoli ženska variacija
• variaciji Raymonde in Jeana de Brienna

C. Pugni: ESMERALDA
• variacija Esmeralde in Phoebusa
• variacija Diane in Actéona
• Pas de deux Diane in Actéona

D. F. E. Auber: GRAND PAS CLASSIQUE
• ženska in moška variacija
• Grand pas de deux

A. Saint-Léon: LA VIVANDIÈRE
– moška in ženske variacije C. Pugni: BENEŠKI KARNEVAL
– ženska in moška variacija P. L. Hertel: NAVIHANKA
– variaciji Lise in Colina L. Délibes: COPPELIA
• variaciji Swanilde
• variacija Franza

H. S. Løvenskjold: LA SYLPHIDE
• variacija Jamesa
• variaciji Sylphide in Jamesa

F. Chopin: LES SYLPHIDES
– vse variacije H. S. Paulli: NAPOLI
– variacije iz Pas de six

E. Helsted: FESTIVAL V GENZANU
• variacije iz Pas de deux
• Pas de deux

B. Asafjev: PLAMEN PARIZA
– variaciji Jeanne in Philippa
– Pas de deux Jeanne in Philippa R. Drigo: HARLEKINADA


MODRA kategorija
F: starost v skupini 9–14 let (2007–2002)
– ples v dolžini 2–4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta

G: starost v skupini 9–14 let (2007–2002)
– ples v dolžini 2–4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta

H: starost v skupini 15–19 let (2001–1997)
– ples v dolžini 2–4 minute, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija ali
odlomek/del plesa iz znanega baleta


2. KROG
RUMENA kategorija
A: solo – plesalke in plesalci 12–14 let (2004–2002)
– klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50 – lahko se ponovi iz 1. kroga

B: solo – plesalke in plesalci 15–19 let (2001–1997)
– klasična etuda na polprstih ali na konicah prstov v dolžini največ 1:50 – lahko se ponovi iz 1. kroga


RDEČA kategorija
C: solo – plesalke in plesalci 12–14 let (2004–2002) 6
– klasična etuda na polprstih v dolžini največ 1:50 – lahko se ponovi iz 1. kroga

D: solo – plesalke in plesalci 15–19 let (2001–1997)
• dve klasični variaciji iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama, ki je del tega razpisa – eno se lahko ponovi iz 1. kroga
• sodobna koreografija v dolžini največ 2:00 E: solo – plesalke in plesalci 20–27 let (2006–1989)
• Pas de deux iz baletov v tradicionalni koreografiji s seznama, ki je del tega razpisa
• sodobna koreografija v dolžini največ 2:00


MODRA kategorija
F: starost v skupini 9–14 let (2007–2002)
– ples v dolžini 2–4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta – lahko se ponovi iz 1. kroga
G: starost v skupini 9–14 let (2007–2002)
– ples v dolžini 2–4 minute, ki naj bo poljubna klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta – lahko se ponovi iz 1. kroga H: starost v skupini 15–19 let (2001–1997)
– ples v dolžini 2–4 minute, ki naj bo poljubna (neo)klasična koreografija ali odlomek/del plesa iz znanega baleta – lahko se ponovi iz 1. kroga


ŽIRIJA IN OCENJEVANJE
Tekmovalce bo ocenjevala 5-7 članska mednarodna strokovna žirija, sestavljena iz uveljavljenih baletnih pedagogov in umetnikov. Člani žirije imajo lahko svoje tekmovalce, a jih ne smejo ocenjevati. Žirija bo ocenjevala na ocenjevalnem listu po kriterijih in pravilniku, ki jih je OO DBUS sestavil za TUTU – Slovensko baletno tekmovanje. 7
Nastopi se ocenjujejo s točkami od 60 do 100; za vstop v 2. krog je treba zbrati 75 točk. Ocena iz 1. kroga se pri končni oceni ne sešteva z oceno iz 2. kroga; ocena iz 2. kroga torej določa končni vrstni red in nagrade. V primeru enakega števila točk dveh ali več kandidatov o zmagovalcu odloči žirija. Žirija bo pedagogu oz. mentorju po zaključku tekmovanja omogočila vpogled v ocenjevalni list.


NAGRADE
Nagrade se podeljujejo posebej za plesalke in posebej za plesalce. O nagradah odloča žirija.
• 1. nagrada: 95–100 točk
• 2. nagrada: 90–94,99 točke
• 3. nagrada: 85–89,99 točke
Nagrade v RUMENI in RDEČI kategoriji se podelijo v obliki štipendij za poletne šole ali pa v obliki šolnine za študij na ustanovi v tujini.
Grand prix se podeli v RDEČI kategoriji E le, če vsak član žirije kandidatu dodeli po 100 točk. Posebne nagrade se lahko podelijo baletnemu učitelju za pripravo koreografije etude v RUMENI kategoriji A in B ter v RDEČI kategoriji C.

Rezultati tekmovanja bodo objavljeni na oglasni deski v avli tri ure po začetku tekmovalne kategorije. Morebitne pritožbe je treba vložiti najkasneje uro po objavi rezultatov na OO DBUS. Odločitve žirije so dokončne.


PRIJAVA
Prijave sprejemamo izključno po e-pošti, vsebuje pa naj naslednje podatke:

SOLO
• izpolnjeno prijavnico, ki je objavljena na spletni strani DBUS
• kopijo/scan osebnega dokumenta ali rojstnega lista
• kopijo potrdila o plačani prijavnini

SKUPINA
• izpolnjeno eno prijavnico za posamezno skupino
• kopijo/scan osebnega dokumena ali rojstnega lista vsakega sodelujočega
• dve fotografiji: na eni naj bo kandidat v baletni pozi, druga pa naj bo portret kot za dokumente (v elektronski obliki v formatu jpg ali jpeg, daljša stran 1000 dpi, največ 1 MB) 8
• eno skupinsko fotografijo (v elektronski obliki v formatu jpg ali jpeg, daljša stran 1000 dpi, največ 1 MB)
• kopijo potrdila o plačani prijavnini

Glasbene posnetke je treba poslati po e-pošti v formatu mp3, pri čemer naj ime datoteke vsebuje naslednje podatke:
• ime in priimek tekmovalca /ime skupine ali šole
• kategorijo, v kateri tekmuje
• točko/-e za 1. oz. 2. krog

Izpolnjene prijavnice, fotografije in glasbene posnetke je treba poslati najkasneje do 11. januarja 2016 na elektronski naslov:
tutu.dbus@gmail.com

Prijave, prispele po tem datumu, ne bodo upoštevane. Za dodatne informacije smo na voljo na telefonski številki 040 465 160 ali na naslovu:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 LJUBLJANA

STROŠKI BIVANJA IN PRIJAVNINA
Stroške bivanja in prevoza na prizorišče tekmovanja krijejo tekmovalci sami oz. ustanove, ki jih pošiljajo.

PRIJAVNINA ZA POSAMEZNE KATEGORIJE:
– RUMENA A, B: 60 €
– RDEČA C, D:60€
– RDEČA E: 70 €
– MODRA F, G, H: 100 € za skupino

Prijavnina se vplača na:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije TUTU
Župančičeva 1
1000 Ljubljana
TRR SI56 0201 0025 3272 398 (NLB d.d.)

DBUS ima ekskluzivno pravico snemanja in fotografiranja v času tekmovanja, na zaključnem koncertu in na morebitnih poznejših nastopih. Tekmovalci se s sprejetjem razpisa in prijavo odrekajo pravici do honorarja za nastop.

Organizator DBUS in ZKPL-MPIL ne prevzemata odgovornosti za morebitne poškodbe in škodo, nastalo v času tekmovanja. Zdravstvena oskrba bo omogočena v ZD Lendava.

OO DBUS
TUTU-Slovensko baletno tekmovanje

Ljubljana, 1.10.2015

page1image162575728 page1image162556880 page1image163558832

Ljubljana, Maribor – 10. junij 2015

Društvo baletnih umetnikov Slovenije razpisuje

AVDICIJO ZA MLADE BALETNE PLESALCE (do 35 let)

Društvo baletnih umetnikov Slovenije vabi mlade profesionalne baletne plesalce do 35. leta starosti na avdicijo za sodelovanje v ansamblu Mladi slovenski balet.
Predvidoma bosta izbrana dva kandidata, s katerimi bo predvidoma sklenjeno redno delovno razmerje za polni delovni čas, in sicer za določen čas od 1.7.2015 do 31.12.2015 z možnostjo podaljšanja v primeru nadaljevanja projekta ESS-Karierne perspektive II – Mladi slovenski balet.

Posebni pogoji za prijavo:
– da skladno z razpisom projekta Karierne perspektive II, kandidat na dan sklenitve pogodbe ne presega starosti 35 let
– da ima kandidatka ali kandidat slovensko državljanstvo
– končana najmanj srednja stopnja baletnega izobraževanja
– da skladno z razpisom projekta Karierne perspektive II, kandidat na dan sklenitve pogodbe ne presega starosti 35 let
– da ima kandidatka ali kandidat slovensko državljanstvokončana najmanj srednja stopnja baletnega izobraževanja

Delo bo vključevalo:
– Sodelovanje v projektih iz naslova Mladi slovenski balet
– Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v okviru SNG Opera in balet Ljubljana ali SNG Maribor – občasno delo v profesionalnih baletnih ansamblih,
Sodelovanje v projektih iz naslova Mladi slovenski balet
– Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v okviru SNG Opera in balet Ljubljana ali SNG Maribor – občasno delo v profesionalnih baletnih ansamblih,

Avdicija bo potekala v soboto, 27. junija 2015 ob 10.00 v SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana

Avdicija bo vključevala baletni trening in pogovor.

Prijave s kontaktnimi podatki, datumom rojstva, trenutnim statusom, stopnjo izobrazbe, fotografijo
in kratkim življenjepisom pošljite na naslov dbus.dbus@gmail.com, najkasneje do 26. junija 2015 do 10. ure.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu dbus.dbus@gmail.com. Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Projekt poteka v okviru operacije Nove karierne perspektive II. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednosten usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«

www.dbus.si

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 20.3.2015

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNE NAGRADE LYDIE WISIAKOVE

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za podajo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, in sicer:
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2014
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.
Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so baletni umetniki, ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije oziroma fizične in pravne osebe, katerih delo je vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji.

04
Kandidati za nagrade so fizične in pravne osebe iz točke 03 tega razpisa:
• ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti
• ki so v letu 2014 dosegli pomembne umetniške presežke na področju
baletne umetnosti
• ki so s svojim delom pomembno zaznamovali baletno dogajanje v
Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, ki jo sestavljajo predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:
• do ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
• do največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke
na področju baletne umetnosti v letu 2014 oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
• podatke o kandidaturi in kandidatu
• podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na naslov:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
ali
po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com
najkasneje do vključno 20. aprila 2015.
Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 6. marca 2014, do 24:00 ure.
Predlogi oddani 21. aprila 2015 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2015/2.

Za DBUS
Tomaž Rode, predsednik

9. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV

Gledališče Toneta Čufarja Jesenice – 16. maj 2015

Prireditev bo pod okriljem Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS)

Organizacija DBUS, Gledališče Toneta Čufarja Jesenice

Za organizacijo je odgovoren Organizacijski odbor 9. Revije klasično baletnih šol in društev RS v sestavi: Ana Vovk Pezdir, predsednica, Tomaž Rode, Branka Smole, Claudia Sovre in Vojko Vidmar.

RAZPIS:

1.

Plesi morajo biti postavljeni v klasičnem ali neoklasičnem stilu (tudi karakterni ples). Plesi postavljeni v zgolj sodobni plesni tehniki brez klasično baletnih elementov niso dovoljeni.

2.

Posamezna šola ali društvo se predstavi z eno ali največ dvema točkama v skupnem trajanju največ 5 minut.

3.

Število učencev iz posamezne šole oziroma društva naj bo od 5 do 20 plesalcev.

4.

Vsak učenec lahko nastopi samo v eni koreografiji.

5.

Sodelujejo lahko učenci nižjih baletnih šol oziroma člani društev stari od 9 – 19 let, razen ko gre za izjemo, opisano v točki 6. tega razpisa.

6.

Lokalni organizator revije (baletna šola, društvo) se izjemoma lahko predstavi z mlajšimi učenci, če baletna dejavnost v kraju, kjer se revija odvija, še nima starejših učencev.

7.

Predpisana je nova koreografija oziroma koreografija, ki še ni bila prikazana na eni od preteklih revij. Prav tako ni dovoljena izvedba že prikazane koreografije z novo zasedbo.

8.

Organizator si pridržuje pravico, da posamezno šolo kadarkoli izključi iz sodelovanja, če ugotovi nespoštovanje pogojev, utemeljenih v 1., 4., 5. in 7. členu tega razpisa.

9.

Kotizacija za posamezno šolo je 70 €

10.

Rok za prijave je 30.4.2015.
Naslov: DBUS (za 9. Revijo KBŠD), Župančičeva 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti:
dbus.dbus@gmail.com

11.

Šola oziroma društvo, ki sodeluje na 9. reviji klasično baletnih šol in društev, mora najkasneje do 4. maja 2015 poslati:

 • glasbo na CD mediju na naslov: DBUS, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »9. REVIJA KBŠD« ali po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com v mp3 oziroma wave formatu;
 • pravilno in v celoti izpolnjen formular o tehničnih zahtevah, ki je sestavni del razpisa.

Predsednica OO, Ana Vovk Pezdir                      Za DBUS, Tomaž Rode

*s prijavo si organizator pridržuje pravice uporabe vseh podatkov, slikovnih, zvočnih in video materialov. Soglasja staršev morajo šole in društva priskrbeti sama.

page1image167317248 page1image167276368 page1image147316880 page1image167355424

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor razpisuje

AVDICIJO ZA MLADE BALETNE PLESALCE (do 35 let)

Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z SNG Opera in balet Ljubljana in SNG Maribor vabi mlade profesionalne baletne plesalce do 35. leta starosti na avdicijo za sodelovanje v ansamblu Mladi slovenski balet.

Z izbranimi kandidati bo sklenjeno redno delovno razmerje za polni delovni čas, za določen čas od 1.6.2014 do 31.12.2015 (za čas trajanja projektov).

Poseben pogoj za prijavo je, da kandidat na dan sklenitve pogodbe ne presega starosti 35 let.

Delo bo vključevalo:
• Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v okviru SNG Opera in balet Ljubljana ali SNG Maribor – občasno delo v profesionalnih baletnih ansamblih,
• Sodelovanje v 12 projektih iz naslova Mladi slovenski balet

Avdicija bo potekala
• v četrtek, 29. maja 2014 ob 10.00 v SNG Maribor, Slovenska cesta 27, 2000 Maribor
• v soboto, 31. maja 2014 ob 10.00 v SNG Opera in balet Ljubljana, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana

Avdicija bo vključevala baletni trening in pogovor.

Prijave s kontaktnimi podatki, datumom rojstva, trenutnim statusom, stopnjo izobrazbe in kratkim življenjepisom pošljite na naslov dbus@dbus.si, najkasneje do 28. maja 2014 do 10. ure.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na e-naslovu dbus@dbus.si in telefonu 040 465 160.

Na avdiciji bo v redno delovno razmerje za določen čas od 1.6.2014 do 31.12.2015 sprejeto 8 (osem) baletnih plesalcev s končano srednjo baletno šolo.
Predvidoma 4 (štirije) baletni plesalci bodo sprejeti za delovanje iz naslova Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v SNG Opera in balet Ljubljana in predvidoma 4 (štirje) baletni plesalci za delovanje iz naslova Seznanjanje z delom in uvajanje v delo profesionalnega baletnega ansambla v SNG Maribor.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
SNG Opera in balet Ljubljana
SNG Maribor

Projekt poteka v okviru operacije Nove karierne perspektive II. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednosten usmeritve »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«
www.dbus.si

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 30.3.2014

RAZPIS ZA PRIJAVE NA 1. SLOVENSKO TEKMOVANJE KOREOGRAFSKIH MINIATUR

Besedilo razpisa

01
Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za prijave na 1. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur s področja baleta in plesa.

02
Organizator tekmovanja je Društvo baletnih umetnikov Slovenije v sodelovanju z SNG Maribor, SNG Opera in balet Ljubljana, ZKD Karol Pahor Piran, Avditorijem Portorož in Občino Piran.

03
1. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur bo potekalo v času od 21. – 22. junija 2014 v Piranu.
Tekmovanje bo potekalo v dveh krogih.
Prvi krog: kvalifikacija – sobota, 21. maja 2014: Tartinijevo gledališče Piran
Drugi krog: finalni izbor – nedelja, 22.maja 2014: Oder na prostem na
Tartinijevem trgu (v primeru slabega vremena Tartinijevo gledališče).
V primeru, da bo na tekmovanje prijavljeno večje število tekmovalcev, zaradi česar vseh predstavitev v prvem krogu ne bo mogoče izvesti v enem dnevu, bo 1. krog tekmovanja poleg v soboto, 21. junija 2014, potekal tudi v petek, 20. junija 2014.

04
Na tekmovanje se lahko prijavijo posamezniki – koreografi s področja baleta in modernega oziroma sodobnega plesa, ki so:
• državljani Republike Slovenije,
• tuji državljani, ki najmanj tri leta aktivno delujejo na področju baletne
umetnosti v Republiki Sloveniji.

05
Tekmovalci morajo na tekmovanje prijaviti dve (2) različni koreografiji, eno za prvi krog tekmovanja in eno za drugi krog tekmovanja.
Vsaka od koreografij mora biti v trajanju najmanj tri (3) in največ osem (8) minut.
Koreografije bodo tekmovale po naslednji dispoziciji:
1. krog:
koreografija 1 – avtorsko delo v trajanju najmanj tri (3) in največ osem (8) minut, v zasedbi od enega do največ pet plesalcev in na glasbo kateregakoli avtorja in glasbenega žanra po lastnem izboru.
2. krog:
koreografija 2 – avtorsko delo v trajanju najmanj tri (3) in največ (8) minut, v zasedbi od enega do največ pet plesalcev in na glasbo slovenskega avtorja, v zasedbi od enega do pet pleslcev.

06
V 2. krog tekmovanja se bodo uvrstili tisti tekmovalci, katerih koreografije bodo v 1. krogu prejele od 90 do 100 točk.

07
Glasba za izvedbo koreografij na tekmovanju mora biti posneta na CD-mediju in poslana na naslov organizatorja najkasneje do 6. junija 2014.
Izvedba glasbe v živo je dovoljena.
Uporava scenografije, razen preprostih rekvizitov, ni dovoljena.
Scenska podoba odra je enaka za vse tekmovalce:
1. krog: črni baletni pod, črni back prospekt in stranske zavese
2. krog: črni baletni pod, brez back prospekta in stranskih zaves – v primeru slabega vremena so pogoji enaki pogojem za 1. krog tekmovanja.
Skladno z možnostmi svetlobnega parka Tartinijevega gledališča Piran in osvetljave odra na Tartinijevem trgu, je zaželjena:
• osnovna in preprosta svetlobna podoba za 1. krog tekmovanja
• zahtevnejša svetlobna podoba za 2. krog tekmovanja.
Za zahteve svetlobne podobe, bo potrebno najkasneje do 6.junija 2014 poslati pravočasno izpolnjen obrazec, ki ga bodo prijavljeni tekmovalci prejeli po elektronski pošti.
Vsak oblikovalec koreografije, prijavljene na tekmovanje, bo prejel urnik za oblikovanje svetlobne podobe za 1. krog tekmovanja – za vsako koreografijo bo za korekture luči na voljo 5 – 7 minut.
Za drugi krog tekmovanja bo za oblikovanje luči na voljo več časa, o terminu pa bodo tekmovalci obveščeni po objavi rezultatov 1. kroga tekmovanja.

08
Strokovno žirijo 1. slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur bo sestavljalo 5 članov, izbranih izmed priznanih ustvarjalcev s področja baleta in sodobnega plesa. Od tega bosta najmanj dva člana s področja baleta in najmanj dva člana s področja sodobnega plesa. Strokovno žirijo bo imenoval Organizacijski odbor 1. slovenskega tekmovanja koreografskih miniatur.

09
Za prijavo na tekmovanje je potrebno pravilno izpolniti in poslati Prijavni
obrazec. Skrajni rok za prijave na 1. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur je 20. maj 2014.

10
Za veljavno prijavo se smatra v celoti izpolnjen prijavni obrazec, oddan po priporočeni pošti na naslov:
DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: Prijava na 1. slovensko tekmovanje koreografskih miniatur, ali
po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si, najkasneje do vključno 20. maja 2014.
Prijave, ki prispejo po elektronski pošti postanejo veljavne tedaj, ko pošiljatelj od Društva baletnih umetnikov prejme povratno informacijo o prejemu.
Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo nosile poštni žig oziroma bodo poslane po elektronski pošti do vključno 20. maja 2014, do 24:00 ure.
Predlogi oddani 21. maja 2014 in kasneje ne bodo upoštevani.

11
Nagrade:
Strokovna žirija bo koreografije ocenjevala s točkami. Strokovna žirija lahko podeli naslednje nagrade:
1x prvo nagrado,
1x drugo nagrado,
1x tretjo nagrado.

12
Strokovna žirija lahko podeli več zlatih, srebrnih ali bronastih plaket, skladno z naslednjim točkovanjem:
1: od 95 – 100 točk – Zlata plaketa,
2: od 90 – 95 točk – Srebrna plaketa,
3: od 85 – 90 točk – Bronasta plaketa.

13
Strokovna žirija bo skladno izbrala predvidoma osem (8) do deset (10) koreografij, ki se bodo uvrstile v program 14.gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo, katerega premiera bo predvidoma meseca oktobra 2014, sledile pa bodo predvidoma tri ponovitve.

14
Višina nagrad:
Prva nagrada: 700,00 eur, Druga nagrada: 500,00 eur, Tretja nagrada: 300,00 eur.
Udeleženec tekmovanja, katerega koreografija se uvrsti v program 14.gala večer novih baletnih koreografij na slovensko glasbo in hkrati ni prejemnik ene od prvih treh nagrad, prejme nagrado v višini 200,00 eur.
Nagrade bodo nakazane na račun nagrajencev skladno z odločbo, ki jo na zahtevo strokovne žirije izda Društvo baletnih umetnikov Slovenije.
Po 107. členu ZDoh-2L so prejemniki nagrad za dosežke na kulturnem področju oproščeni dohodnine.

15
Datum javne podelitve nagrad bo objavljen najkasneje do 30. maja 2014 in bo največ dan po zaključku finalnega kroga tekmovanja.

16 Protikorupcijska določba
Nedovoljeno je kakorkoli vplivati na delo strokovne žirije.

17
Odločitev strokovne žirije je dokončna. Na odločitev žirije je možno podati ugovor le, v kolikor obstajajo tehtni in utemeljeni razlogi, ki nakazujejo na neupoštevanje pravil tekmovanja s strani strokovne žirije. V tem primeru ugovor takoj po njegovi vložitvi obravnava Častno razsodišče, ki ravna skladno s pravili tekmovanja. Pravila tekmovanja bodo vezana na pravila tekmovanja, ki jih bo sprejel organizacijski odbor in bodo objavljena najkasneje do 1. junija 2014.

18
Organizator tekmovalcem za udeležbo na tekmovanju ne krije potnih stroškov, stroškov nočitev, stroškov dnevnic, honorarjev, stroškov nakupa ali najema materialnih potreb, stroškov za kostume ali kakršnega koli drugega plačila tekmovalcem in izvajalcem njihovih koreografij.
Organizator bo v dneh tekmovanja organiziral avtobusni prevoz na relaciji Maribor – Piran – Maribor, z vmesnimi postanki v Celju in Ljubljani.

19
Kotizacija za udeležbo na 1.slovenskem tekmovanju koreografskih miniatur je 70,00 eur, ki jih je potrebno plačati ob prijavi na račun:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana,
številka SI56 0201 0025 3272 398,
odprt pri NLB d.d.,
na sklic 00 2014-2122.

Za vse informacije v zvezi s 1.slovenskim tekmovanjem koreografskih miniatur pišite na elektronsko pošto dbus@dbus.si.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije,
zanj Tomaž Rode.

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 1.2.2014

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNE NAGRADE LYDIE WISIAKOVE

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za podajo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, in sicer
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2013
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.
Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so baletni umetniki, ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije oziroma fizične in pravne osebe, katerih delo je vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji.

04
Kandidati za nagrade so fizične in pravne osebe iz točke 03 tega razpisa:
• ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti
• ki so v letu 2012* dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti
• ki so s svojim delom pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.
• ki so v letu 2013 dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti

05
Strokovna komisija za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, ki jo sestavljajo predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:

* v razpisu, objavljenem dne 1.2.2014 je po pomoti zapisano leto 2012.

Pravilno besedilo se glasi:
• do ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
• do največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke
na področju baletne umetnosti v letu 2013 oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
• podatke o kandidaturi in kandidatu
• podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na naslov:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
ali
po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si,
najkasneje do vključno 6. marca 2014**.

**razpis se zaradi napake v 4. členu tega razpisa podaljša do vključno 28. marca 2014.

Alineja se glasi:
najkasneje do vključno 28. marca 2014.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 6. marca 2014, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 7. marca 2014 in kasneje ne bodo upoštevani***.

***novo besedilo se glasi:

Predlogi oddani 29. marca 2014 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2014.

Za DBUS
Tomaž Rode, predsednik

Društvo baletnih umetnikov Slovenije
Župančičeva 1
1000 Ljubljana

Datum: 1.2.2014

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNE NAGRADE LYDIE WISIAKOVE

Besedilo razpisa

01
Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za podajo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, in sicer
– za umetniške in strokovne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2013
– za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.
Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

02
DBUS podeljuje strokovne nagrade Lydie Wisiakove v sodelovanju s Slovenskim narodnim gledališčem Opera in balet Ljubljana in s Slovenskim narodnim gledališčem Maribor.

03
Kandidati za nagrade so baletni umetniki, ki delujejo ali živijo na področju Republike Slovenije oziroma fizične in pravne osebe, katerih delo je vezano na področje baletne umetnosti v Republiki Sloveniji.

04
Kandidati za nagrade so fizične in pravne osebe iz točke 03 tega razpisa:
– ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti
– ki so v letu 2012 dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti
– ki so s svojim delom pomembno zaznamovali baletno dogajanje v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

05
Strokovna komisija za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, ki jo sestavljajo predstavniki DBUS, SNG Maribor in SNG Opera in balet Ljubljana, bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:
– do ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
– do največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne umetniške dosežke
na področju baletne umetnosti v letu 2013 oziroma za strokovne dosežke na področju baletne umetnosti v Republiki Sloveniji v obdobju najmanj zadnjih treh let.

06
Predlogi morajo vsebovati:
– podatke o kandidaturi in kandidatu
– podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka.

07
Predloge pošljite na naslov:
Društvo baletnih umetnikov Slovenije Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana
ali
po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si
najkasneje do vključno 6. marca 2014.
Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 6. marca 2014, do 24:00 ure.
Predlogi oddani 7. marca 2014 in kasneje ne bodo upoštevani.

08
Strokovna komisija bo o prejemnikih nagrad odločala na podlagi Pravilnika o podeljevanju strokovnih nagrad Lydie Wisiakove najkasneje v 30 dneh po zaključku razpisa.

09
Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2014.

Za DBUS
Tomaž Rode, predsednik

RAZPIS

8. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV

Festival Velenje – 1. februar 2014

Prireditev bo pod okriljem Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS)

Organizacija DBUS, Festival Velenje
Za organizacijo je odgovoren Organizacijski odbor 8. Revije klasično baletnih šol in društev RS
v sestavi: Ana Vovk Pezdir, predsednica, Tomaž Rode, Barbara Pokorny, Darja Sebastian in Igor Mede.

RAZPIS:
1. Plesi morajo biti postavljeni v klasičnem ali neoklasičnem stilu (tudi karakterni ples). Plesi
postavljeni v zgolj sodobni plesni tehniki brez klasično baletnih elementov niso dovoljeni.
2. Posamezna šola ali društvo se predstavi z eno ali največ dvema točkama v skupnem trajanju največ 5
minut.
3. Število učencev iz posamezne šole oziroma društva naj bo od 5 do 20 plesalcev.
4. Vsak učenec lahko nastopi samo v eni koreografiji.
5. Sodelujejo lahko učenci nižjih baletnih šol oziroma člani društev stari od 9 – 19 let, razen ko gre za
izjemo, opisano v točki 6. tega razpisa.
6. Lokalni organizator revije (baletna šola, društvo) se izjemoma lahko predstavi z mlajšimi učenci,
če baletna dejavnost v kraju, kjer se revija odvija, še nima starejših učencev.
7. Predpisana je nova koreografija oziroma koreografija, ki še ni bila prikazana na eni od preteklih
revij. Prav tako ni dovoljena izvedba že prikazane koreografije z novo zasedbo.
8. Organizator si pridržuje pravico, da posamezno šolo kadarkoli izključi iz sodelovanja, če ugotovi
nespoštovanje pogojev, utemeljenih v 1., 4., 5. in 7. členu tega razpisa.
9. Kotizacija za posamezno šolo je 70 €
10. Rok za prijave je 24.12.2013.
Naslov: DBUS (za 8. revijo), Župančičeva 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti:
dbus.dbus@gmail.com
11. Šola oziroma društvo, ki sodeluje na 8. reviji klasično baletnih šol in društev, mora najkasneje do 17. januarja 2014 poslati:
• glasbo na CD mediju na naslov: DBUS, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »8. REVIJA GBŠD« ali po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com v mp3 oziroma wmp formatu;
• pravilno in v celoti izpolnjen formular o tehničnih zahtevah, ki je sestavni del razpisa Predsednica OO,

Ana Vovk Pezdir Za DBUS, Tomaž Rode

*s prijavo si organizator pridržuje pravice uporabe vseh podatkov, slikovnih, zvočnih in video materialov. Soglasja staršev morajo šole in društva priskrbeti sama.

RAZPIS:

Ljubljana, 02. julij 2013

IO DBUS objavlja razpis za prijave k oblikovanju novih koreografij za projekt

»13. GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA SLOVENSKO GLASBO«

Večer bo premierno uprizorjen predvidoma v nedeljo, 13. oktobra 2013 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Kandidati morajo poslati prijave na naslov:
DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
s pripisom: Prijava na 13. Gala večer DBUS.

Končni rok za oddajo prijav je 30. avgust 2013.

DBUS bo upošteval prijave, ki bodo oddane
• ali pošti najkasneje 30. avgusta 2013 do 24:00 ure in bodo nosile žig 30. avgust 2013
• ali po e-mailu na naslov dbus@dbus.si najkasneje 30. avgusta 2013.

Pogoji:
• Na razpis se lahko prijavijo člani Društva baletnih umetnikov Slovenije;
• Koreografija mora biti oblikovana na slovensko glasbo poljubnega sloga in časovnega razdobja (zaželena je slovenska simfonična glasba), v primeru, da glasbo spremlja tekst pa mora biti ta v slovenskem jeziku;

Razpisne določbe:
• Koreografije morajo biti v trajanju ne manj kot 5 (pet) in ne več kot 10 (deset) minut, razen v primeru, da je s predsednikom DBUS dogovorjeno drugače;
• Izvajalci koreografij so lahko le člani DBUS;
• Posamezni kandidat lahko prijavi koreografijo, v kateri sodeluje najmanj eden in največ trije baletni plesalci, razen v primeru, da je s predsednikom DBUS dogovorjeno drugače;
• Kandidat mora k prijavi priložiti poseben obrazec, ki je sestavni del razpisa. Nepopoln obrazec se šteje za nepopolno prijavo;
• DBUS bo o prispelih prijavah odločalo po končnem roku za oddajo razpisa. Izmed prispelih prijav bo izbrano največ 10 (deset) koreografij, ki bodo uprizorjene v sklopu 13. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo;
• DBUS bo kandidate o rezultatu izbire obvestil najkasneje do 13. septembra 2013;

Končne določbe:
• DBUS honorira oblikovanje ter izvedbo izbranih koreografij v okviru razpoložljivih sredstev;
• DBUS krije stroške prevoza na posamezna prizorišča, ne krije pa stroškov kilometrin, prevozov, bivanja…za časa študija koreografij, razen v primeru, da je to predhodno dogovorjeno z predsednikom DBUS;
• Stroške najema baletnih dvoran za pripravo koreografije bo DBUS prevzel zgolj v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS in če bodo to omogočala finančna sredstva;
• Finančne stroške kostumov, rekvizitov, scenografije itd. krije DBUS izjemoma v dogovorjeni višini samo v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS in če bodo to omogočala finančna sredstva;
• Izbrane koreografije morajo biti izključno nova koreografska dela, ki morajo biti javno prvič izvedene na premieri 13. Gala večera novih baletnih koreografij;
• Z izvedbo koreografskega dela v okviru 13. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo DBUS pridobi vse pravice do izvajanja posameznih koreografskih del v projektih DBUS brez dodatnih obveznosti do avtorja.

Za DBUS,
Tomaž Rode, predsednik

IZVRŠNI ODBOR DBUS
objavlja

RAZPIS ZA PODAJANJE KANDIDATUR ZA VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA,
ZA MANDATNO OBDOBJE OD 1.1.2014 DO 31.12.2017

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije je na svoji seji dne 27.2.2012 sprejel sklep o razpisu za podajanje kandidatur za volitve v organe društva, ki bodo delo opravljali v mandatnem obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2017.

Razpis za podajanje kandidatur za volitve novih članov organov DBUS se prične dva tedna pred sklicanim Rednim občnim zborom 2013, zaključi pa se skladno z 14. členom Statuta DBUS najkasneje 8. dni pred Občnim zborom.

Za člane organov DBUS lahko podajo kandidaturo vsi člani iz naslova Osnovnega članstva DBUS.

Vsak član DBUS iz naslova Osnovnega članstva ima pravico podati kandidaturo za naslednje organe DBUS:

IZVRŠNI ODBOR:
• Predsednik DBUS in predsednik IO DBUS
• Podpredsednik DBUS in podpredsednik IO DBUS
• Tajnik/tajnica DBUS in IO DBUS
• Blagajnik/blagajničarka DBUS in IO DBUS
• Član IO DBUS.

NADZORNI ODBOR:
• Član Nadzornega odbora

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
• Član Disciplinske komisije

Občni zbor bo skladno s Statutom DBUS volil:

Izvršni odbor:
• Predsednika DBUS in IO DBUS
• Podpredsednika DBUS in IO DBUS
• Tajnika/tajnico DBUS in IO DBUS
• Blagajnika/blagajničarko DBUS in IO DBUS
• 2 člane IO DBUS iz Ljubljane in okolice
• 3 člana IO DBUS iz Maribora in okolice.

Nadzorni odbor:
• 3 člane Nadzornega odbora DBUS, ki bodo na svoji Konstituivni seji izmed sebe izbrali predsednika Nadzornega odbora.

Disciplinska komisija:
• 2 člana Disciplinske komisije.

Pravila za podajanje kandidatur:

Izvršni odbor:
Člani DBUS iz naslova Osnovnega članstva lahko podajo kandidature na naslednja načina:
– posamezni član DBUS iz naslova Osnovnega članstva, lahko poda kandidaturo posamično za katerega koli od organov IO DBUS
– Skupina članov DBUS iz naslova Osnovnega članstva lahko poda kandidaturo za celotno sestavo IO DBUS.

Skupina članov, ki podajo kandidaturo za celotno sestavo IO DBUS, morajo h kandidaturi priložiti soglasja o strinjaju s skupinsko kandidaturo.

Nadzorni odbor:
Član DBUS iz naslova Osnovnega članstva lahko poda kandidaturo za člana Nadzornega odbora posamično.

Disciplinska komisija:
Član DBUS iz naslova Osnovnega članstva lahko poda kandidaturo za člana Disciplinske komisije posamično.

Čas in način pošiljanja kandidatur:
Kandidature za volitve v organe DBUS pošljite najkasneje do 8. marca 2013 na
naslov: Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

s pripisom: Kandidatura za organe DBUS

Na podlagi prispelih kandidatur bo IO DBUS izdelal volilne glasovnice, kandidature
pa bo izročil na Občnem zboru izvoljeni kandidacijski komisiji.

Datum: 27. februar 2013

Za IO DBUS
Tomaž Rode, predsednik

Televizija Slovenija, Kulturni in umetniški program, Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj

JAVNI RAZPIS ZA SODELOVANJE NA IZBORU ZA PREDSTAVNIKA RTV SLOVENIJA NA TEKMOVANJU EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2013

Radiotelevizija Slovenija (Televizija Slovenija, Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj) objavlja javni razpis za izbor predstavnika RTV Slovenija na tekmovanju Evrovizijski mladi plesalci 2013.

POGOJI:

1. STAROSTNE KATEGORIJE
K izboru lahko pristopijo tekmovalci rojeni med letoma 1992 in 1997, ki bodo v letu 2013 stari od 16 do 21 let.

2. NASTOPAJOČI
Na tekmovanju lahko sodelujejo plesalci vseh plesnih zvrsti.

3. PROPOZICIJE
Tekmovalci se morajo prestaviti z eno solistično točko, ki je lahko dolga največ 1 minuto in 30 sekund. Izbor glasbe in stila plesa je brez omejitev.

4. POGOJI UDELEŽBE
Izbora se lahko udeležijo vsi mladi plesalci, ki so državljani Republike Slovenije.

5. PRIJAVA NA TEKMOVANJE
Prijava mora vsebovati:

 • izpolnjeno prijavnico na originalnem obrazcu, ki je objavljen na www.rtvslo.si/razpisi
 • kopijo rojstnega lista ali kopijo veljavnega osebnega dokumenta
 • DVD na katerem je posnetek plesa prijavljenega tekmovalca
 • tri slike v visoki resoluciji (v elektronski obliki)
 • CD z glasbo. Posnetek je potrebno poslati na CD plošči, na CD-ju mora biti napisano ime tekmovalca. Glasba mora biti opremljena s podatki o avtorju in izvajalcih glasbe. Posnetki morajo biti kakovostni (brez šumov, hreščanja, topotanj), posnetek mora biti v wav formatu. Tonski posnetki, ki ne bodo ustrezali opisanim kriterijem kakovosti, bodo izločeni. V avtorsko zaščiteno glasbeno delo se brez ureditve avtorizacije ne sme posegati
 • življenjepis, v katerem plesalec predstavi svoje dosedanje šolanje, tekmovalne in koncertne uspehe
 • naslov in telefonsko številko kontaktne osebe.

Prijave se pošljejo na naslov:
RTV Slovenija – Televizija Slovenija
Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj
za javni razpis »EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2013« Kolodvorska 2
1550 Ljubljana

Rok za prijavo je 28. januar 2013.

Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo na zgoraj navedeni naslov in z vsemi zahtevanimi prilogami prispele s poštnim žigom vložišča RTV Slovenija, vključno z datumom žiga 28. januar 2013. Nepopolne in prepozno prispele prijave bodo zavržene.

6. IZBOR TEKMOVALCEV
Število tekmovalcev je omejeno. Ob morebitnem prevelikem številu prijav bo odločitev o izbranih udeležencih opravila žirija tekmovanja na podlagi priloženih video (DVD) posnetkov. Izbrani tekmovalci bodo o sodelovanju obveščeni 5.2. 2013.

7. POTEK TEKMOVANJA
Izbor predstavnika RTV Slovenija za tekmovanje EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2013 bo 13. februarja 2013 v Studiu 1 Televizije Slovenija. Televizija Slovenija bo tekmovanje posnela in predvajala v svojih programih.
Natančen razpored nastopajočih bo pripravljen po 5. februarju 2013.

8. NAGRADA
Izbran bo en plesalec, ki ga bo Televizija Slovenija prijavila na tekmovanje EVROVIZIJSKI MLADI PLESALCI 2013, ki bo od 7. do 14. junija v Baltiški državni operni hiši v Gdansku na Poljskem.

direktor TV Slovenija          generalni direktor RTV Slovenija
Janez Lombergar                   mag. Marko Filli

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije Župančičeva 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Datum: 10. december 2012

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNE NAGRADE LYDIE WISIAKOVE RAZPIS:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja skladno s pravilnikom o podeljevanju strokovnih nagrad DBUS – Lydie Wisiakove, razpis za podajo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove, in sicer

 • za umetniške presežke na področju baletne umetnosti v letu 2012
 • za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

Kandidati za nagrade so člani DBUS,

 • ki so v letu 2012 dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti
 • ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Komisija DBUS za strokovne nagrade Lydie Wisiakove bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi

 • ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo
 • največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2011.

Predlogi morajo vsebovati:

 • podatke o kandidaturi in kandidatu
 • podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka

Predloge pošljite na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

ali

po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si,

najkasneje do vključno 10. januarja 2013.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig oziroma bodo poslani po elektronski pošti do vključno 10. januarja 2013, do 24:00 ure.

Predlogi oddani 05. januarja 2013 in kasneje ne bodo upoštevani.

Javna podelitev strokovnih nagrad Lydie Wisiakove po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2013, 21. januarja 2013, ob 19.30 v SNG Opera in balet Ljubljana.

Za IO DBUS
Tomaž Rode, predsednik DBUS

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije Župančičeva 1
1000 Ljubljana
Slovenija

Datum: 10. december 2012

RAZPIS ZA PRIJAVO KANDIDATUR ZA STROKOVNO NAGRADO PIA IN PINO MLAKAR 2013 RAZPIS:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije objavlja skladno s Pravilnikom o podeljevanju strokovnih nagrad DBUS – Strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja, razpis za prijavo kandidatur za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar v letu 2013, in sicer:

 1. za strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo na področju koreografije.
 2. Strokovno nagrado Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

Kandidati za strokovno nagrado »Pia in Pino Mlakar« so člani DBUS,

 • ki so v zadnjem tri letnem obdobju ustvarili eno ali več koreografskih stvaritev, ki so se s trajno in neprecenljivo umetniško vrednostjo za vselej zapisale v zakladnico slovenske baletne umetnosti

ali

 • so se v svojem vseživljenjskem delovanju na področju baletne koreografije s svojimi deli za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Komisija za strokovne nagrade »Pia in Pino Mlakar« bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:

 • ene nagrade Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo

ali

 • ene nagrade Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve.

Predlogi morajo vsebovati:

 • podatke o kandidaturi in kandidatu,
 • podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka oziroma dosežkov, ki temelji/jo na naslednjih dejstvih:
 1. da koreografska stvaritev ima oziroma da koreografske stvaritve imajo vsebinsko in dramaturško izpeljano izpoved, ki ni le tehnično virtuozna oziroma gibno abstraktna stvaritev;

 2. da je koreograf v svojem delu oziroma v svojih delih dokazal, da uporablja lasten koreografski jezik, ki mora biti tekoč (torej ne pozerski), muzikalen, ritmično precizen in mnogoličen, torej ne le omejen na ponavljajoč se simetričen repertoar podobnih korakov;

 3. da koreograf v svojem delu ne uporablja kolažev – glasbe različnih avtorjev, kombinacijo raznih medijev, clip tehnike itd.;

 4. da je koreograf v svojem delu uporabil glasbo v izvirnem, komponistovem redosledu;

 5. stil (klasičen, moderen, karakteren, folkloren itd.) je lahko poljuben pa tudi mešan, če je to z vsebino pogojeno. Vendar mora koreografija še posebej pri mešanem stilu pokazati enotnost koreografovega jezika.

Predloge pošljite na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Trg prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

ali

po elektronski pošti na naslov dbus@dbus.si najkasneje do vključno 10. januarja 2013.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 04. januarja 2013 oziroma prispeli po elektronski pošti do vključno 10. januarja 2013 do 24:00 ure. Predlogi oddani oziroma poslani 11. januarja 2013 in kasneje ne bodo upoštevani.

Javna podelitev strokovne nagrade Pie in Pina Mlakarja po tem razpisu bo v sklopu Svečanega baletnega koncerta 2013, 21. januarja 2013, ob 19.30 v SNG Opera in balet Ljubljana.

Za IO DBUS
Tomaž Rode, predsednik DBUS

7. REVIJA KLASIĆNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV

Koncertna in gledališka dvorana Lendava – 26. januar 2013

 • Prireditev bo pod okriljem Društva baletnih umetnikov Slovenije (DBUS)

 • Organizacija DBUS, Zavod za kulturo in promocijo Lendava

 • Za organizacijo je odgovoren Organizacijski odbor 7. Revije klasično baletnih šol in društev RS v sestavi: Ana Vovk Pezdir, predsednica, Tomaž Rode, Tanja Šimonka, Darja Sebastian in Igor Mede.

RAZPIS:

 • Plesi morajo biti postavljeni v klasičnem ali neoklasičnem stilu (tudi karakterni ples). Plesi postavljeni v zgolj sodobni plesni tehniki brez klasično baletnih elementov niso dovoljeni.

 • Posamezna šola ali društvo se predstavi z eno ali največ dvema točkama v skupnem trajanju največ 5 minut.

 • Število učencev iz posamezne šole oziroma društva naj bo od 5 do 20 plesalcev.

 • Vsak učenec lahko nastopi samo v eni koreografiji.

 • Sodelujejo lahko učenci nižjih baletnih šol oziroma člani društev stari od 9 – 19 let, razen ko gre za izjemo, opisano v točki 6. tega razpisa.

 • Lokalni organizator revije (baletna šola, društvo) se izjemoma lahko predstavi z mlajšimi učenci, če baletna dejavnost v kraju, kjer se revija odvija, še nima starejših učencev.

 • Predpisana je nova koreografija oziroma koreografija, ki še ni bila prikazana na eni od preteklih revij. Prav tako ni dovoljena izvedba že prikazane koreografije z novo zasedbo.

 • Organizator si pridržuje pravico, da posamezno šolo kadarkoli izključi iz sodelovanja, če ugotovi nespoštovanje pogojev, utemeljenih v 1., 4., 5. in 7. členu tega razpisa.

 • Kotizacija za posamezno šolo je 70 €

 • Rok za prijave je 21.12.2012.

  Naslov: DBUS (za 7. revijo), Župančičeva 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: dbus.dbus@gmail.com

 • Šola oziroma društvo, ki sodeluje na 7. reviji klasično baletnih šol in društev, mora najkasneje do 11. januarja 2013 poslati:

 • glasbo na CD mediju na naslov: DBUS, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »7. REVIJA GBŠD« ali po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com v mp3 oziroma wmp formatu;

 • pravilno in v celoti izpolnjen formular o tehničnih zahtevah, ki je sestavni del razpisa

*s prijavo si organizator pridržuje pravice uporabe vseh podatkov, slikovnih, zvočnih in video materialov. Soglasja staršev morajo šole in društva priskrbeti sama.

Predsednica OO, Ana Vovk Pezdir

page1image2469038464

Za DBUS, Tomaž Rode

page1image2469038160

Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, dbus.dbus@gmail.com, www.dbus.si

RAZPIS:

Ljubljana, 08. maj 2012

IO DBUS objavlja razpis za prijave k oblikovanju novih koreografij za projekt

»12. GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA SLOVENSKO GLASBO«

Večer bo premierno uprizorjen predvidoma v soboto, 3. novembra 2012 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Kandidati morajo poslati prijave na naslov:

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije,  Župančičeva 1, 1000 Ljubljana – s pripisom: Prijava na 12. Gala večer DBUS.

Končni rok za oddajo prijav je 17. september 2012.

DBUS bo upošteval prijave, ki bodo oddane na pošti najkasneje 17. september 2012 do 24:00 ure in bodo nosile žig 17. september 2012.

Pogoji:

 • Na razpis se lahko praviloma prijavijo člani Društva baletnih umetnikov Slovenije;

 • Koreografija mora biti oblikovana na slovensko glasbo poljubnega sloga in časovnega razdobja (zaželena je slovenska simfonična glasba), v primeru, da glasbo spremlja tekst pa mora biti ta v slovenskem jeziku;

Razpisne določbe:

 • Koreografije morajo biti v trajanju ne manj kot 5 (pet) in ne več kot 10 (deset) minut z možnostjo manjše tolerance;

 • Izvajalci koreografij so lahko praviloma člani DBUS;

 • Posamezni kandidat lahko prijavi koreografijo, v kateri sodeluje najmanj eden in največ trije baletni plesalci;

 • Kandidat mora k prijavi priložiti poseben obrazec, ki je sestavni del razpisa.

 • Nepopoln obrazec se šteje za nepopolno prijavo;

 • Kandidat mora k prijavi priložiti neobdelani posnetek koreografije na DVD mediju;

 • Posebna komisija DBUS za izvedbo 12. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo bo o prispelih prijavah odločala po končnem roku za oddajo razpisa in izmed prispelih prijav na podlagi posnetka koreografije na DVD mediju izbrala največ 10 (deset) koreografij, ki bodo uprizorjene v sklopu 12. Gala večera novih baletnihkoreografij na slovensko glasbo;

 • DBUS bo kandidate o rezultatu izbire obvestil najkasneje do 21. septembra 2012;

Druge določbe:

 • DBUS honorira oblikovanje ter izvedbo izbranih koreografij v okviru razpoložljivih sredstev;
 • DBUS krije stroške prevoza na posamezna prizorišča, ne krije pa stroškov kilometrin, prevozov, bivanja…za časa študija koreografij, razen v primeru, da je to predhodno dogovorjeno z predsednikom DBUS;
 • Stroške najema baletnih dvoran za pripravo koreografije bo DBUS prevzel zgolj v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS;
 • Finančne stroške kostumov, rekvizitov, scenografije itd. krije DBUS izjemoma v dogovorjeni višini samo v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS;
 • Izbrane koreografije morajo biti izključno nova koreografska dela in morajo biti javno prvič izvedene na premieri 12. Gala večera novih baletnih koreografij;
 • Z izvedbo koreografskega dela v okviru 12. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo DBUS pridobi vse pravice do izvajanja posameznih koreografskih del v projektih DBUS brez dodatnih obveznosti do avtorja.

Za IO DBUS,

Tomaž Rode, predsednik

RAZPIS:

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za podajo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove:

 • za umetniške presežke na področju baletne umetnosti v letu 2011

 • za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

Kandidati za nagrade so člani DBUS:

 • ki so v letu 2011 dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti

 • ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Komisija DBUS za strokovne nagrade Lydie Wisiakove bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi:

 • ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo

 • največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2011.

Predlogi morajo vsebovati:

 • podatke o kandidaturi in kandidatu

 • podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka

Predloge pošljite na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com, najkasneje do vključno 04. januarja 2012.

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 04. januarja 2012. Predlogi oddani 05. januarja 2012 in kasneje ne bodo upoštevani.

Ljubljana, 29. november 2011

Za IO DBUS
Tomaž Rode, predsednik

Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, dbus.dbus@gmail.com, www.dbus.si 

RAZPIS:

Ljubljana, 23. maj 2011

IO DBUS objavlja razpis za prijave k oblikovanju novih koreografij za projekt

»11. GALA VEČER NOVIH BALETNIH KOREOGRAFIJ NA SLOVENSKO GLASBO«

Večer bo premierno uprizorjen predvidoma v nedeljo, 2. oktobra 2011 v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani.

Kandidati morajo poslati prijave po pošti na naslov:

 • DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije Župančičeva 1, 1000 Ljubljana s pripisom: Prijava na 11. Gala večer DBUS.
 • ali po elektronski pošti: dbus.dbus@gmail.com Končni rok za oddajo prijav je 27. junij 2011.

DBUS bo upošteval prijave, ki bodo oddane na pošti najkasneje 27. junija 2011 do 24:00 ure in bodo nosile žig 27. junij 2011 oziroma prijave, ki bodo prispele po elektronski pošti najkasneje 27. junija 2011 do 24:00 ure.

Pogoji:

 • Na razpis se lahko praviloma prijavijo člani Društva baletnih umetnikov Slovenije;
 • Koreografija mora biti oblikovana na slovensko glasbo poljubnega sloga in časovnega razdobja (zaželjena je slovenska simfonična glasba), v primeru, da glasbo spremlja tekst pa mora biti ta v slovenskem jeziku;

Razpisne določbe:

 • Koreografije so lahko v trajanju od 7 (sedem) do 10 (deset) minut z možnostjo manjše tolerance;
 • Izvajalci koreografij so lahko praviloma člani DBUS;
 • Posamezni kandidat lahko prijavi koreografijo, v kateri sodeluje najmanj eden in največ dva baletna plesalca;
 • Kandidat mora k prijavi priložiti poseben obrazec, ki je sestavni del razpisa. Nepopoln obrazec se šteje za nepopolno prijavo;
 • DBUS bo o prispelih prijavah odločal po končnem roku za oddajo razpisa in izmed prispelih prijav izbral predvidoma 10 (deset) koreografij, ki bodo uprizorjene v sklopu 11. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo;
 • DBUS bo kandidate o rezultatu izbire obvestil najkasneje do 1. avgusta 2011;

Druge določbe:

 • DBUS honorira oblikovanje ter izvedbo izbranih koreografij v okviru razpoložljivih sredstev;
 • DBUS krije stroške prevoza na posamezna prizorišča, ne krije pa stroškov kilometrin, prevozov, bivanja… za časa študija koreografij, razen v primeru, da je to predhodno dogovorjeno z predsednikom DBUS;
 • Stroške najema baletnih dvoran za pripravo koreografije bo DBUS prevzel zgolj v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS;
 • Finančne stroške kostumov, rekvizitov, scenografije itd. krije DBUS izjemoma v dogovorjeni višini samo v primeru predhodnega dogovora s predsednikom DBUS;
 • Izbrane koreografije morajo biti izključno nova koreografska dela in morajo biti javno prvič izvedene na premieri 11. Gala večera novih baletnih koreografij;
 • Z izvedbo koreografskega dela v okviru 11. Gala večera novih baletnih koreografij na slovensko glasbo DBUS pridobi vse pravice do izvajanja posameznih koreografskih del v projektih DBUS brez dodatnih obveznosti do avtorja.

Za IO DBUS,
Tomaž Rode, predsednik

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA:

6. REVIJI KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV

Avditorij Portorož 28. januar 2012

 • Prireditev bo pod okriljem Društva baletnih umetnikov Slovenije

 • Organizacija DBUS, JSKD Piran, ZKD Karol Pahor Piran

RAZPIS:

 1. Plesi morajo biti postavljeni v klasičnem ali neoklasičnem stilu (tudi karakterni ples).

 2. Posamezna šola ali društvo se predstavi z eno ali največ dvema točkama v skupnem trajanju največ 5 minut.

 3. Število učencev iz posamezne šole oziroma društva naj bo od 5 do 20 plesalcev.

 4. Vsak učenec lahko nastopi samo v eni koreografiji.

 5. Sodelujejo lahko učenci nižjih baletnih šol oziroma člani društev stari od 9 – 19 let.

 6. Predpisana je nova koreografija oziroma koreografija, ki še ni bila prikazana na eni od preteklih revij.

 7. Kotizacija za posamezno šolo je 70 €

 8. Rok za prijave je 20.12.2011 na naslov: DBUS (za 6. revijo), Župančičeva 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: dbus.dbus@gmail.com

 9. Šola oziroma društvo, ki sodeluje na 6. reviji klasično baletnih šol in društev, mora najkasneje do 10. januarja 2011 poslati:

  • glasbo na CD mediju na naslov: DBUS, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »6. REVIJA GBŠD« ali po elektronski pošti na naslov dbus.dbus@gmail.com v mp3 oziroma wmp formatu;

  • pravilno in v celoti izpolnjen formular o tehničnih zahtevah, ki je sestavni del razpisa

Predsednica OO, Ana Vovk Pezdir

Za DBUS, Tomaž Rode

*s prijavo si organizator pridržuje pravice uporabe vseh podatkov, slikovnih, zvočnih in video materialov. Soglasja staršev morajo šole in društva priskrbeti sama.

 

PRIJAVNICA ZA 6. REVIJO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV Avditorij Portorož, 28. JANUAR 2012

 1. ŠOLA,DRUŠTVO: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 2. NASLOV BALETNE TOČKE:
  1. točka: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  Morebitna 2 točka: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 3. KOREOGRAF:

  Koreografija 1: …………………………………………………………………………… Koreografija 2:………………………………………………………………………..

 4. AVTOR IN NASLOV SKLADBE:
  1: ……………………………………………………………. 2:…………………………………………………………..

 5. TRAJANJE BALETNE TOČKE: 1: ……………………… 2:……………………….

 6. ŠTEVILO NASTOPAJOČIH V BALETNI TOČKI: 1: ……………… 2:……………..

 7. STAROST NASTOPAJOČIH V BALETNI TOČKI: 1: ………………. 2:……………..

PODPIS UČITELJA, MENTORJA: …………………………………………..Žig šole, društva

Datum: ____________

RAZPIS:

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za prijavo kandidatur za strokovne nagrade Lydie Wisiakove v letu 2011

 • za umetniške presežke na področju baletne umetnosti v letu 2010

 • za življenjsko delo na področju baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe.

Kandidati za nagrade so člani DBUS,

 • ki so v letu 2010 dosegli pomembne umetniške presežke na področju baletne umetnosti

 • ki so se s svojim vseživljenjskim delovanjem na področju baletne umetnosti za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Komisija DBUS za strokovne nagrade Lydie Wisiakove bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi

 • ene nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo

 • največ treh nagrad Lydie Wisiakove za pomembne presežke na področju baletne umetnosti v letu 2010.

Predlogi morajo vsebovati:

 • podatke o kandidaturi in kandidatu

 • podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka

Predloge pošljite na naslov:

Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana,
najkasneje do vključno 03. januarja 2011.
Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 03. januarja 2011. Predlogi oddani 04. januarja 2011 in kasneje ne bodo upoštevani.

Ljubljana, 10. oktober 2010 IO DBUS

Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Župančičeva 1

1000 Ljubljana

RAZPIS ZA SODELOVANJE NA:

5. REVIJI KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV REPUBLIKE SLOVENIJE

KC Delavski dom Zagorje, 22. januar 2011

 • Prireditev bo pod okriljem Društva baletnih umetnikov Slovenije
 • Za strokovni del je zadolžena Alenka Torne
 • Za organizacijo so zadolženi Alenka Tomc, DBUS in Glasbena šola Zagorje

RAZPIS:

 1. Plesi morajo biti postavljeni v klasičnem ali neoklasičnem stilu.
 2. Pozamezna šola ali društvo se predstavi z eno točko.
 3. Čas, namenjen predstavitvi, je največ 5 minut.
 4. Število udeležencev iz posameznih šol oziroma društev naj bo od 5 do 20 plesalcev.
 5. Udeleženci so lahko učenci baletnih šol oziroma člani društev stari od 9 -19.let.
 6. Zaželena je nova koreografija, staro, že videno, predstavite z novimi izvajalci.
 7. Šola oziroma društvo, ki sodeluje na 5. reviji klasično baletnih šol in društev mora poslati glasbo na CD mediju najkasneje do 23. decembra 2010 na naslov: DBUS, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom »5. REVIJA GBŠD«
 8. Kotizacija 70 €
 9. Prijavite se do 15.12.2010 po pošti na naslov: DBUS (za 5.revijo ), Župančičeva 1, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti: dbus.dbus@gmail.com

Alenka Tomc / Tomaž Rode

DBUS – Društvo baletnih umetnikov Slovenije

Župančičeva 1

1000 Ljubljana 

Datum: 05. Oktober 2009

 

RAZPIS: 

Izvršni odbor Društva baletnih umetnikov Slovenije objavlja razpis za prijavo kandidatur za strokovno nagrado »Pia in Pino Mlakar«

 • za izjemno umetniško stvaritev na področju baletne koreografije v Sloveniji, ki se je trajno zapisala v zakladnico slovenske baletne umetnosti

ali 

 • za izjemne koreografske stvaritve, ki nosijo trajno vrednost v zakladnici slovenske baletne umetnosti.

Predlagatelji so lahko fizične in pravne osebe. 

Kandidati za strokovno nagrado »Pia in Pino Mlakar« so člani DBUS, 

 • ki so v zadnjem tri letnem obdobju ustvarili eno ali več koreografskih stvaritev, ki so se s trajno in neprecenljivo umetniško vrednostjo za vselej zapisale v zakladnico slovenske baletne umetnosti 

ali

 • so se v svojem vseživljenjskem delovanju na področju baletne koreografije s svojimi deli za vselej zapisali v zgodovino slovenske baletne umetnosti.

Komisija za strokovne nagrade »Pia in Pino Mlakar«  bo na podlagi prispelih predlogov odločala o podelitvi 

 • ene nagrade Pia in Pino Mlakar za življenjsko delo ali ene nagrade Pia in Pino Mlakar za izjemno koreografsko stvaritev oziroma izjemne koreografske stvaritve.

Predlogi morajo vsebovati: 

 • podatki o kandidaturi in kandidatu 
 • podrobno utemeljitev o izjemnosti predlaganega dosežka oziroma dosežkov, ki temelji / jo na naslednjih dejstvih:
 1. da koreografska stvaritev ima oziroma da koreografske stvaritve imajo vsebinsko in dramaturško izpeljano izpoved, ki ni le tehnično virtuozna oziroma gibno abstraktna stvaritev; 
 2. da je koreograf v svojem delu oziroma v svojih delih dokazal, da uporablja lasten koreografski jezik, ki mora biti tekoč (torej ne pozerski), muzikalen, ritmično precizen in mnogoličen, torej ne le omejen na ponavljajoč se simetričen repertoar podobnih korakov; 
 3. da koreograf v svojem delu ne uporablja kolažev – glasbe različnih avtorjev, kombinacijo raznih medijev, clip tehnike itd.;
 4. da je koreograf v svojem delu uporabil glasbo v izvirnem, komponistovem redosledu; 
 5. stil (klasičen, moderen, karakteren, folkloren itd.) je lahko poljuben pa tudi mešan, če je to z vsebino pogojeno. Vendar mora koreografija še posebej pri mešanem stilu pokazati enotnost koreografovega jezika.

Predloge pošljite na naslov: 

Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Župančičeva 1, 1000 Ljubljana, 

najkasneje do vključno 05. januarja 2010. 

Upoštevani bodo vsi predlogi, ki bodo nosili poštni žig do vključno 05. januarja 2010. Predlogi oddani 06. januarja in kasneje ne bodo upoštevani.

Za IO DBUS

Tomaž Rode, predsednik DBUS